Akciğerlerde Gaz Değişimi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

lGAZ DEĞİŞİMİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
l
lKüresel ısınma…
lDünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6°C arttı.
lSebep: İnsan…
lWashington’daki Büyük Reis’e…
  • Washington’daki Büyük Reis bizim toprağımızı satın almak istediğini bildirdi.
  • Gökyüzü nasıl satın alınır ya da satılır, ya da toprağın ısısı? Bunu düşünemeyiz bile biz.
l
l
  • Yeryüzünün her yeri halkım için kutsaldır. Her bir parıldayan çam iğnesi, her kumlu kıyı, karanlık ormanlardaki sis, ağaçsız köşe, vızıldayan böcek halkımın düşüncesinde kutsaldır. Ağacın içinde yükselen özsu Kızılderililerin anılarını taşır içinde.
l
  • Toprağa ne olursa, toprağın çocuklarına da aynısı olur. İnsan toprağa tükürürse kendi suratına tükürmüş olur. Çünkü biliyoruz ki, toprak insana değil, insan toprağa aittir, bunu iyi biliyoruz…
 
 
l
  • Bir gün bakacaksınız ki; gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş; yaban atları evcilleştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün, insanoğlu için, yaşamın sonu ve varlığını sürdürebilme savaşının başlangıcı gelip çatmış olacak…
  Duwarmish Kızılderililerinin şefi
  Şef Seattle
lKyoto
l
lDalton Kanunu
lBir gaz karışımının toplam basıncı, karışımı oluşturan gazların parsiyel basınçları toplamına eşittir.
lGerçek dünyada Dalton kanunu
lSu buharı basıncı
  Isı                Buhar basıncı         Durum
  °C                    mmHg
    0                        4.6                   Donma noktası
   20                     17.5                   Oda ısısı
   37                       47                    Vücut ısısı
  100                     760                   Buharlaşma
l
l
l
lSolunum membranı
lAlveolü kaplayan sıvı tabakası ve surfaktan
lAlveol epiteli
lEpitel bazal membranı
lİnterstisyel aralık
lKapiller bazal membranı
lKapiller endoteli
l
l
lSolunum membranı
lSolunum membranı
lKalınlığı 0.63 mm.
lToplam yüzey alanı 70 m2.
lPulmoner kılcal damarlarda her an bulunan kan miktarı 60-140 mL.
l
lDifüzyon hızını etkileyen faktörler
lMembranın kalınlığı
lMembranın yüzey alanı
lMembranın iki tarafı arasındaki basınç farkı
lMemranın içinde ya da suda gazın difüzyon katsayısı
l
l
lHenry Kanunu
lBir sıvıda çözünen gaz konsantrasyonu gazın (gaz fazındaki) parsiyel basıncı ile doğru orantılıdır.
lGazların 37°C’da suda erime katsayıları
                                 (ml gaz / ml kan / atm)
lKarbon dioksid  0.57 
lOksijen  0.024 
lKarbon monoksid  0.01836 
lNitrojen  0.012 
lHelyum  0.008 
l
lGraham kanunu
lBir gazın difüzyon hızı çözünürlüğü ile doğru, molekül ağırlığı ile ters orantılıdır.
       D a S/ÖMW
lDifüzyon kapasitesi
l1 mmHg basınç farkıyla bir dakikada solunum membranından difüzyona uğrayan gaz hacmi.
l
lO2 için 21 mL/dk/mmHg
lCO2 için 400-450 mL/dk/mmHg
lÖnemli fizik kanunlar
lBoyle kanunu:
   Bir gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır. P = 1/V
lDalton kanunu:
   Bir gaz karışımının toplam basıncı karışımı oluşturan gazların parsiyel basınçları toplamına eşittir. P=P1+P2+…  
l
lGraham kanunu:
   Bir sıvıdan bir gazın difüzyon hızı çözünürlüğü ile doğru orantılı, molekül ağırlığı ile ters orantılıdır.
lHenry kanunu:
   Belli bir ısıda, bir sıvıda çözünen gaz konsantrasyonu parsiyel basıncı ile orantılıdır.
l
lLaPlace kanunu:
   Bir alveolü kollabe etmeye çalışan içe yönelik basınç 2 x yüzey gerilimi / yarıçapa eşittir. P=2xT/r
l

Bir Cevap Yazın