Akciğerlerin Fiziksel Özellikleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

AKCİĞERLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Akciğerlerin fiziksel özellikleri
Kompliyans
Elastisite
Yüzey gerilimi
Respiratory Distress Syndrome (RDS)
Kompliyans
Değişen transpulmoner basınç başına değişen akciğer hacmi.
Elastisite
Bir yapının gerilmeden sonra başlangıçtaki haline dönme eğilimi.
        1
Kompliyans =
     Elastik direnç
Problem – Bebek RoDoS
24 yaşında gebe bir kadın, prematüre doğum tehdidi ile hastaneye başvurur ve gebeliğin 30. haftasında 1300 gram ağırlığında bir prematüre yenidoğan dünyaya getirir. Doğumdan sonra bebek ağlar, fakat hırıldamaya başlar ve oksijen desteğine rağmen hipoksi belirtileri (siyanoz, taşikardi, takipne-hızlı solunum) gösterir.
Doğumdan iki saat sonra çekilen akciğer grafisinde buzlu cam görüntüsü vardır. Bebek hemen entübe edilir ve endotrakeal tüpten surfaktan (2 mL/Kg sağ akciğere, 2 mL/Kg sol akciğere) verilir. Bebekteki hipoksi çözülür.
Yüzey gerilimi
Alveoldeki sıvı tabakasının yüzeyinde bulunan su (H2O) moleküllerinin birbirlerini çekme eğilimi.
Yüzey gerilimi
Yüzey gerilimi bir sıvı özelliğidir.
Yüzey gerilimi her sıvı-gaz yüzeyinde gelişir.
LaPlace Kanunu:
LaPlace kanunu  P=2xT/r
Surfaktan
Tip II alveoler hücrelerden salınır.
Alveolleri kaplar.
Yüzey gerilimini azaltır.
Surfaktanın bileşimi
Dipalmitol fosfotidilkolin (Lesitin) %65
Fosfotidilgliserol
Ca++
Surfaktan apoproteinleri
Surfaktan sentezi
Surfaktanın fizyolojik önemi
Yüzey gerilimini azaltır, akciğer kompliyansını artırır (akciğerler daha esnek).
Alveollerin stabilizasyonunu sağlar ve alveoler kollapsı önler.
Alveollerde ödem sıvısının birikimini önler.
Solunum Zorluğu Sendromu (RDS)
Surfaktan fetal hayatın geç dönemlerinde salınır.
Surfaktan: 24 hf                       35-36 hf
Yetersiz  surfaktanlı yenidoğanlar (RDS)
Sert, sıvı ile dolu akciğer.
Atelektazik bölgeler (alveoler kollaps)
Kollabe alveoller yetersiz ventile olurlar.
Aşırı sağdan sola şant
Lesitin/Sfingomyelin oranı
Akciğer gelişimi
Ebru – Yüzey gerilimi
Ohm kanunu
Hava yolu direnci
Q = DP / R             (Ohm kanunu)
Bronkokonstriktörler – ..dilatörler
Parasempatik uyarı (ACh)
İrritanlar (sigara, toz, kimy. maddeler)
Histamin
Prostoglandin D2, F2a
Lökotrienler
SRS-A
Sempatik uyarı (E,NE)
Adrenerjik agonistler (İsoproteronol)
Antihistaminikler
Alveoler havada CO2 artışı
VIP
Solunum işi
Kompliyans işi (Elastik iş): Akciğer ve göğsün elastik kuvvetlerine karşı akciğerlerin genişlemesi için gereken iş. %75
Doku direnci işi (Visköz direnç işi): Akciğer ve göğüs çeperi yapılarının viskozitesini yenmek için yapılan iş. %10
Havayolu direnci işi: Akciğerlere hava akışı sırasında hava yolu direncini yenmek için gereken iş. %15
Kompliyans nedir?
 1. Bir dakika içinde hacim değişimi.
 2. Birim hacim başına birim basınç değişimi.
 3. Birim basınç başına hacim değişimi.
 4. Bir dakika içindeki basınç değişimi.
 5. Hacim değişiminin basınç değişimine oranı.
Alveoler yüzey gerilimini azaltan ve kollabe olmayı engelleyen madde nedir?
 1. Surfaktan
 2. a1 antitripsin
 3. Ig A
 4. Lesitin
 5. C3
Surfaktanı hangisi salgılar?
 1. Tip I pnömosit
 2. Tip II pnömosit
 3. Goblet hücresi
 4. Prizmatik epitel hücresi
 5. Alveol hücresi
Erken doğan bebekte akciğerin solunum işlevini yapabilmesi hangi hücrenin gelişmesine bağlıdır?
 1. Makrofajlar
 2. Fibroblastlar
 3. Tip II alveoler hücreler
 4. Tip I alveoler hücreler
 5. Clara hücreleri
Sorular?

Bir Cevap Yazın