Akut Glomerulonefrit

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

Akut Glomerulonefrit

Akut post infektif GN

Bakteriler

A grubu beta hem strep  APSGN

Strep viridans  enfektif endokardit

Staf aureus  shunt nefriti

Strep pneumonia, Cornebacterium, atipik mikobakteriler, mikoplazma, meningokok, leptospiria

Viruslar: Varisella, rubeola, CMV, EBV, Hepatit B

Toxoplazma

Riketsia 

Akut Poststreptokoksik GN

1836 da Richard Bright tarafından ilk kez tanımlanmıştır (Bright disease)

Kışları ve soğuk iklimlerde farenjit, yazın ve sıcak iklimlerde cilt enfeksiyonu sonrasında gelişir.

Nefritojenik suşla enfeksiyon sonrasında görülme oranı %15 civarındadır(%1-33)

2-12 yaş arasındaki çocuklarda sıktır.

2 yaş altında görülme sıklığı %5,

13 yaş sonrası %11

Erkek/kız oranı:2/1

Akut Poststreptokoksik GN

Epidemiler oluşturabilir

Kalabalık kapalı ortamda yaşam,

malnutrisyon,

kötü hiyjen,

anemi,

Parazitoz

Ailevi yatkınlık gösterilmiştir (kardeşlerde %38)

HLA-DR1 ve DRw4 taşıyanlarda daha sık görüldüğü bildirilmekte

A grubu Beta Hemolitik Streptokok

M proteini

Endostreptosin

Katyonik antijenler

Streptokokkal pirojenik eksotokin B prekursor(zymogen)

Streptokinaz

Nörominidaz

Nephritis associated plasmin reseptör

Akut Poststreptokoksik GN

Sterptokokların nefritojenik suşları sorumludur

M proteini serotiplerine göre gruplandırılır

Farenjit: 1, 4, 12, 25, 49 M tipi

Pyodermi:2,42,49,56,57,60 M tipi

Streptokokların yapısındaki maddeler antijen görevi üstlenerek antijen-antikor kompleksleri oluşur ve böbrekte immun depozitlerin birikimi söz konusudur.

Patogenez

Renal yapılar ile streptokokkal antijenler arasında moleküler benzerlik

In situ olarak glomeruldeki antijenler ile post streptokokal antikorların birleşerek immun kompleks oluşturması

Dolaşan immun komplekslerin glomerulde tutulması

Glomerulde yerleşen streptokok antijenleri tarafından komplemanın direk aktive edilmesi

Zymogen,plasminojen binding gibi proteinler glomeruler yapılara aşırı affinite gösterirler. Komplemanı aktive ederek inflamatuar kaskadı başlatırlar

Laboratuvar Bulguları

Üre ve kreatinin yükselmesi, GFR’de azalma

Dilusyonel anemi, tromb sayısı normal

C3, CH50 düşüklüğü,

USG de ödemli, büyük ve parankim ekojenitesi artmış böbrekler

 

Bir Cevap Yazın