Alt Ekstremite Eklemleri – Alternatif

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ
Pelvis kemeri eklemleri
Symphysis pubica
Art. Sacroilica
Serbest bölümün eklemleri
Art. Coxae
Art. Genus
Art. Tibiofibularis
Art. pedis
Symphysis pubica
İki taraf pubis gövdeleri arasında facies symphysialis
Discus interpubicus
Lig. Pubicum superius
Lig. Arcuatum pubis
Art. sacroiliaca
Sacrum ile ilium arasında facies auricularisler
Lig. Sacroiliacum anterius
Lig. Sacroiliacum posterius
Lig. Sacroiliacum interosseus
Art. Coxae (coxofemoralis)
Capsula articularis
Lig. İliofemorale
Lig. İschiofemorale
Lig. Pubofemorale
Zona orbicularis
Lig. Capitis femoris
Lig. Transversum acetabuli
Labrum acetabulare
Capsula articularis
Eklemi sıkıca sarar, acetabulum kenarına ve incissura acetabulide lig. Transversum acetabuliye tutunur.
Femurda ise önde linea intertrochanterica, arkada crista intertrochanterica hattına tutunur.
pars descendens-pars transversa
  • Y ligamenti
  • bigelow ligamenti
Fovea capitis femoris-inc. Acetabuli arasında
Fleksiyonda adduksiyon ve dış rotasyonu sınırlar.
R.acetabularis
Roser-Nelaton Çizgisi:
 Spina iliaca anterior superior-tuber iscihadicum (trochanter
 major’ün tepesinden geçer, kalça ekleminin pozisyonu hakkında
 fikir verir.)
Art. Genus
Vücudumuzun en büyük eklemi
Art. Bicondylaris grubu
Condylus femorisler ile tibia kondilleri arasında facies articularis superior arasında
patella
Lig. Patellae
Lig. Popliteum obliquum
Lig. Popliteum arcuatum
Lig. Collaterale tibiale
Lig. Collaterale fibulare
Lig cruciatum anterius
Lig. Cruciatum posterius
Lig. Transversum genus
Meniscus mediale
Meniscus laterale
Lig. Cruciatum posterius
Area intercondylaris posterior ile epicondylus medialis arasında
Alt ucu meniscus lateralise tutunmuş
Aşırı fleksiyonu önler
Meniscus lateralis
Daha büyük
Area intercondylaris anterior ve posterior arasında
  1. Popliteusun kirişi ile lig collaterale fibulareden ayrılır.
Meniscus lateralis
Lig. Meniscofemorale anterius (humpry ligamenti)
Lig. Meniscofemorale posterius (wrisberg ligamenti)
Meniscus medialis
Yarım ay şeklinde
Area intercondylaris anterior ve posterior arasında uzanır.
Lig. Collaterale tibiaya sıkıca tutunmuştur
Art. Tibiofibularis
Facies articularis fibularis
Facies articularis capitis fibula
Art. Plana
Lig capitis fibula anterius
Lig. Capitis fibula posterius
Art. Pedis
Art. talocruralis
Gnyglymus tipi
Art. talocruralis’in hareketleri
Art. Subtalaris (talocalcanea)
Art. calcaneocuboidea
Art. calcaneocuboidea
Art. calcaneocuboidea
Art. calcaneocuboidea
  Lig. plantare longum: ayak tabanındaki en uzun bağ
Ayak tabanında tuber calcanei’nin ön tarafından başlar
Derin ve yüzeyel liflerden oluşur
Yüzeyel lifler 2.,3.,4. 5. metatarsal kemiklere tutunur
Derin lifler ise tuberositas ossis cuboidei’ye tutunur
Art. Transversa tarsi
(chopart eklemi)
Art. Transversa tarsi (chopart eklemi)
Art. Transversa tarsi
(chopart eklemi)
Calcaneusu os naviculare’ye bağlayan bağlar
Calcaneus ile os naviculare birbirleri ile eklem yapmazlar
Fakat 2 bağla birbirleri ile bağlanmıştır. Bunlar:
Lig. Calcaneonaviculare plantare (spring ligament): geniş ve kuvvetlidir
Talus başını alttan destekler
Ayak kubbesinin pasif desteği
Düz tabanlık(düz tabanlık)
  1. tibialis posteriorun kirişi bu bağı alttan destekler (aktif destek)
Calcaneusu os naviculare’ye bağlayan bağlar
Lig.bifurcatum’un bir bölümü olan lig.calcaneonaviculare:
Bu bağ calcaneusun dorsal yüzünü os naviculare’nin lateraline bağlar
Art. cuboideonavicularis
Os cuboideum ile os naviculare arasındaki fibröz ekleme denir
  Bağları:
Lig. cuboideonaviculare dorsale:
Lig. cuboideonaviculare plantare:
Artt. İntercuneiformes
3 kuneiform kemiklerin kendi aralarındaki eklemlerdir
Art. Cuneocuboidea:
Os cuneiforme laterale ile os cuboideum arasında bulunur
Art. Plana grubu eklemlerdir
Sınırlı kayma hareketi yaparlar
  Bağları: 3 grup bağları vardır:
Ligg.intercuneiformia dorsalia
Ligg.intercuneiformia plantaria
Ligg.intercuneiformia interossea
Art. Tarsometatarsales (lisfranc eklemi)
Metatarsal kemiklerin distal uçları ile 1. falankslar arasındaki eklemleridir
Art. Ellipsoidea grubu eklemlerdir
Fleksiyon ekstensiyon, sınırlı olarak adduksiyon ve abduksiyon hareketleri yaptırır
Eklem Bağları:
Ligg. Collateralia:
Ligg. Plantaria
Lig. Metatarsale transversum profundum
Art. İnterphalangea pedis
Falanks proksimalis, falanks media ve falanks distalis arasındaki eklemlerdir
Gynglymus grubu eklemlerdir
Fleksiyon ve ekstensiyon yaptırır
Fleksiyon ekstensiyondan daha fazla yapılır
  Eklem bağları:
Ligg. Collateralia:
Her eklemde olan 2 tane yan bağdır
Ligg.plantaria:
Eklem kapsüllerinin alt yüzlerindeki fibröz oluşumlara denir

2 thoughts to “Alt Ekstremite Eklemleri – Alternatif”

  1. Hocam ellerinize sağlık. Anatomi notlarına 6 lı çalışması zor oluyor. 4 lü ya da 2 li yapma imkanınız var mıdır ?

Bir Cevap Yazın