Ara Metabolizma

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir –Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

ARA METABOLİZMA
Metabolik yollar 3 gruba ayrılır
1.Anabolik yollar: Protein sentezi gibi
2.Katabolik yollar: Solunum zinciri gibi
3.Amfibolik yollar: TCA döngüsü gibi
Metabolizma
Biyomedikal önemi
Birçok hastalığın temelinde yatan anormal metabolizmayı anlamak için normal metabolizmayı bilmek gerekir.
Normal metabolizma, açlık, ekzersiz, gebelik gibi durumlarda metabolizmada görülen değişiklik ve uyum olaylarını kapsar.
Anormal metabolizma: enzim eksikliği, beslenme bozukluğu, hormonal dengesizlikler
Karbonhidrat metabolizması
Glukoz bütün memeli hücrelerinde glikoliz ile piruvat ve laktata metabolize edilir.
Aerobik şartlarda piruvat asetil KoA’ya
Asetil KoA’da TCA siklusunda CO2 ve H2O’ya
Bu arada oksidatif fosforilasyon ile ATP halinde büyük miktarda serbest enerji oluşur.
Glukoz bir çok dokunun ana yakıtıdır.
Glukoz ve metabolitleri diğer olaylarda da rol alır.
Glikojen sentezi : Özellikle kas ve KC’de
Pentoz fosfat yolu: NADPH ve Riboz üretir.
Gliserol kaynağı
Piruvat ve TCA döngüsünün ara maddeleri aminoasitler için karbon iskeleti sağlar.
Asetil CoA yağ asitleri ve kolesterolün öncülü
Glukoneogenez
Glukoz 6 P’ın akibetleri
1.Glikojen: ATP bol olduğu zaman
2.Glikoliz: ATP ve biyosentez için karbon iskeletine ihtiyaç varsa (Amfibolik bir yol)
3.Pentoz fosfat yolu: NADPH ve riboz 5P ihtiyacına göre
Piruvatın akibetleri
1.Laktat
2.Alanin
3.Oksalasetat
4.Asetil KoA
Lipid metabolizması
Esas olarak yağ asitleri ve kolesterol
Uzun zincirli yağ asitlerinin kaynağı
Besinlerdeki lipidler
Kh’lardan türetilen Asetil KoA’dan de novo sentez
Dokulardaki yağ asitleri
Asetil CoA’ya okside edilebilir (b-oksidasyon)
Açilgliserollere esterlenir. (Ana kalori yedeği)
Asetil KoA’nın akibetleri
1.CO2 + H2O
2.Kolesterol sentezi
3.Keton cisimleri sentezi
4.Yağ asidi sentezi
Aminoasit metabolizması
Esas olarak transaminasyon reaksiyonları
Aa ler protein sentezi için gerekir. Ayrıca pürin ve primidin sentezi ve adrenalin ve tiroksin gibi hormonların öncülüdür.
Bazı aminoasitler esansiyeldir.
Diğerleri ara maddelere transaminasyon ile üretilebilir.
Yıkımda önce deaminasyon gerçekleşir. Amino azotu üre halinde uzaklaştırılır.
Karbon iskeletlerinin 3 akibeti vardır.
1.TCA döngüsünde CO2’e
2.Glukoneogenezle glukoza
3.Keton cisimlerine
Metabolik yollar farklı örgütlenme basamaklarında incelenebilir.
1.Organ ve doku düzeyinde: Doku ve organlara giden substratlar ve bunları terkeden metabolitlerin doğaları ve genel akibetlerini inceler.
2.Subsellüler düzeyde: Hücre organeli veya bölüğü düzeyinde biyokimyasal olayları inceler.
Kan dolaşımı metabolizmayı doku ve organ düzeyinde bütünleştirir
Proteinler ® Aminoasitler
Karbonhidrat ® Glukoz
Bu durum sindirimin suda çözünür ürünlerinin KC’e gönderilmesini güvence altına alır.
Karaciğer
KC’in primer metabolik fonksiyonu, özellikle glukoz ve aa’ler olmak üzere metabolitlerin çoğunun kan konsantrasyonunu düzenlemektir
Fazla glukozu glikojen veya yağa dönüştürür.
Yemekler arasında glikojeni parçalayarak veya glukoneogenezle kana glukoz sağlar.
Kan glukozunun uygun konsantrasyonlarda tutulması beyin ve eritrositler için hayatidir.
İskelet Kası
Aktif kaslar yakıt olarak glukoz tüketir. Hem laktat hem de CO2 üretir.
Kas kasılmada yakıt olarak kullanılmak üzere büyük miktarda glikojen depolar. (Vücuttaki glikojenin 2/3’ü)
Bu glikojen glukoz 6P’a çevrilir (Glukoza çevrilemez). Neden ?
Kasın protein metabolizmasındaki rolü
Plazma amino asitlerinden kas proteini sentezler.
Özellikle gıda eksikliğinde plazma aa’lerini sağlamak üzere kullanılabilecek önemli bir protein deposudur.
Aktif kas hücrelerinde transaminasyonla piruvattan  büyük miktarda alanin oluşur. Alanin de KC’de glukoza çevrilir. (Glukoz-alanin döngüsü) Hangi ara metabolit üzerinden?
Lipidlerin akibeti
Lipidler ® Monoaçilgliserol + Yağ asitleri ® Barsak hücrelerinde tekrar birleştirilir ® Proteinle birleşerek şilomikron halinde lenfatik sisteme oradan da kana salgılanırlar.
Şilomikrondaki TG, KC tarafından doğrudan alınmaz.
Önce lipoprotein lipaza sahip KC dışı dokular tarafından metabolize edilir.
Yağ Dokusu
Vücudun ana yakıt deposudur.
Görevi, yağ asitlerini KoA türevlerine dönüştürerek aktifleştirmek ve bunları gliserole aktarmaktır. (Yağ asitleri KC’de sentezlenir)
Gliserol 3P, dihidroksiaseton fosfatın indirgenmesiyle sentezlenir. (Adipoz doku gliserol kinaz içermez)
Adipoz hücreler TAG sentezi için glukoza ihtiyaç duyarlar.
Beyin
Uzun süreli açlık dışında beynin tek yakıt maddesi glukozdur. (İstirahatteki insan vücudu tarafından kullanılan glukozun %60’ını beyin tüketir)
Uzun süreli açlıkta glukoz yerine keton cisimlerini kullanır.
Metabolizmanın subsellüler  düzeyde incelenmesi
Çoğu hücre kendi işlevleri için özgülleşmiş olup bazı metabolik yolları öne çıkarma eğilimindedir.
KH, lipid ve aa metabolizmalarının odağı ve kavşak noktası olmasından ötürü mitokondri merkezi konuma sahiptir.
Metabolitlerin metabolik yollarda akışı mutlaka birbirleri ile uyumlu bir şekilde düzenlenmelidir
Metabolik bir yol boyunca akışın düzenlenmesi düzenleyici enzimlerce katalizlenen bir veya belki iki kilit tepkimenin kontrolü ile ilgilidir.
Substrat konsantrasyonu gibi fizikokimyasal faktörler metabolik yolun tüm hızını kontrol etmede primer önem taşırlar.
Denge Tepkimeleri
Metabolik yollarda birçok tepkime denge tepkimesi türündedir. A « B « C « D
Bu tür tepkimeler ileri ve geri doğru eşit hızda gerçekleşir. Her iki yönde de net akış bulunmaz.
İn vivo A’nın sürekli verilmesi ve D’nin sürekli uzaklaştırılması nedeniyle soldan sağa  net bir akış görülecektir.
Denge dışı tepkimeler
Metabolik bir yolda bir yada daha fazla sayıda yer alırlar.
Tepkicilerin konsantrasyonları denge halinden oldukça uzaktır.
Dengeye ulaşmak için büyük miktarda serbest enerji tekrar kullanılamayan ısı halinde yitirilir.
  A « B —® C « D
Metabolik Denetimde Allosterik Mekanizmalar
Denge dışı tepkimeleri kataliz eden enzimler çoğunlukla allosterik proteinlerdir.
Hücre ihtiyacına acil yanıt olarak allosterik değiştiriciler tarafından geribildirim veya ileri bildirim ile denetlenir.
Sıklıkla biyosentetik yolun bir ürünü, ilk tepkimeyi katalizleyen enzimi inhibe eder.
Metabolik Denetimde Hormonal Mekanizmalar
Hormonlar çeşitli mekanizmalarla etki gösterir.
Mekanizmalardan birisi, enzimin fosforilasyon ve defosforilasyon yoluyla kovalan modifikasyona uğratılmasıdır.
Bu, çoğu kez ikinci haberci cAMP oluşumu aracılığıyla yürütülür. (Glikojen fosforilaz ve sentaz enzimlerinde olduğu gibi)

Bir Cevap Yazın