Art. Thoracis

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Artt.thoracis
Torax eklemleri, esas olarak kostaların vertebralarla ve sternumla yaptığı eklemlerden oluşur
Ayrıca sternumun kendi parçaları ile yaptığı eklemler
Kıkırdak kostaların birbirleri ile yaptığı eklemler
Kemik ve kıkırdak kostalar arasındaki eklemler de torax eklemlerinden sayılır
  Art.capitis costa:
Facies articularis capitis costa ile vertebraların yan yüzlerindeki fovea costalisler arasında oluşur
Art.plana grubu bir eklemdir
1.,10.,11. ve 12. kosta başları sadece bir omur gövdesi ile eklem yapar
  1. torakal vertebra corpusunda 1. costa için 1 tam ve 2. costa için de bir yarım eklem yüzü bulunur
  Bağları:
Capsula articularis
Lig. capitis costa radiatum
Lig.capitis costa intraarticulare
Art.capitis costae
Capsula articularis:
Lig.capitis costa radiatum:
Herbir caput costanın ön kısmını üst ve alt vertebra gövdesine ışın tarzında bağlar
Orta lifleri diskusa tutunur
Lig. capitis costa intraarticulare:
Eklem boşluğunda bulunur, dışarıdan görülmez
Crista capitis costa ile diskus arasında uzanır
Bu nedenle eklem boşluğunu iki müstakil boşluğa ayırır
1.,10.,11. ve 12. kostalarda bu bağ bulunmaz ve bu eklemlerde eklem boşluğu tektir
Art.costotransversaria
Tuberculum costa üzerindeki facies articularis tuberculi costa ile proc.transversus üzerindeki fovea costalis processus transversi arasında oluşur
Art.plana grubu bir eklemdir
  1. ve 12. kostalarda bu eklem yoktur
  Bağları:
Capsula articularis
Lig.costotransversarium
Lig.costotransversum superius
Lig. Costotransversum laterale
Lig. lumbocostale
Art.costotransversaria
  Lig.costotransversum:
Transvers çıkıntının ön yüzü ile kosta boynu arasında kalan aralığı doldurur
  Lig.costotransversum superius:
2 bölümden oluşur: Ön ve arka
Ön bölümü crista colli cotadan yukarı ve dışa uzanarak üstündeki proc.transversusun hemen alt kenarına tutunur
Arka bölümü collum costanın dorsalinden başlar, yukarı doğru seyrederek üstündeki transvers çıkıntıya tutunur
  Lig.costotransversum laterale:
Proc.transversusun ucunu eklem yaptığı costanın tuberculum costasına bağlar
  Lig.lumbocostale:
12.costa boynunu 1.lumbal vertebranın transvers çıkıntısına bağlar
Art.costovertebralis’in hareketleri
Kosta başı omur gövdesine, tuberculum costa da transvers çıkıntıya bağlarla sıkıca bağlanmıştır
Bu eklemde sadece sınırlı kayma hareketi yapılır
Her iki eklem aynı kemik üzerinde olduğu için birlikte hareket etmek zorundadır
Art.costotransversaria bir miktar rotasyon yapabilir
Art.costovertebralis’in hareketleri
İlk 6 kostanın hareket eksenleri transverse daha yakındır
Ön uçları aşağı yukarı hareket ederek göğüs kafesini sagittal yönde genişletip daraltırlar
Bu sırada sternumda aşağı yukarı hareket eder, biraz da öne arkaya yer değiştirir
7-10 arası kostaların hareket eksenleri sagittale daha yakındır
Bu nedenle kostalar kuş kanadı gibi yan taraflarda aşağı yukarı hareket ederler
Kostalar yukarı çekilirken arkaya ve mediale, aşağı çekilirken öne ve laterale kayar
Bu hareketler esnasında göğüs kafesinin transvers çapı ve angulus infrasternalisin açısı büyüyüp küçülür
Son iki kosta başı sferoid eklem gibidir ve diğer kostalardan daha hareketlidir

Bir Cevap Yazın