Ateş Fizyopatolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

ATEŞ FİZYOPATOLOJİSİ
Klinik örnek
Boğaz ağrısı, titreme ve ateş şikayeti ile çocuk polikliniğine başvuran 5 yaşında bir hasta, annesi bir yıl önce benzer şikayetleri olduğunu ve havale geçirdiğinden  acile götürdüğünü  söylüyor….
Fizik muayenede tonsiller kriptik , hiperemik ve hipertrofik görünümde..
39,8 0C ateş ve hafif terlemesi tespit ediliyor,
Lab: Sedimentasyon 38/h, lökositoz ….
Akut tonsillit teşhisiyle tedavi için pronapen penisilin (i.m.) ve parasetamol tab. reçete edilerek bir hafta sonra kontrole çağrılıyor…
Ateş
  Vücut sıcaklığının normal normal sınırların üzerine çıkmasına ateş denir.
Ateş vücut termostatının 37 0C’den  daha yüksek bir sıcaklığa ayarlandığı durumu ifade eder,
Hastalığa karşı kompleks fizyolojik reaksiyon olarak tanımlanır……
Vücut temperatürü hipotalamik termostatın kontrolündedir.
Enfeksiyonlar,
Romatizmal hastalıklar,
Beyin tümörleri,
Sıcak çarpması
  1. hastalıklarda
termostatın ayarı bozulur, çoğunlukla daha  yüksek bir seviyeye ayarlanır.
  Ateş Nedenleri
pirojenler
  Eksojen pirojenler
  Enfeksiyonlarda mikroorganizma ürünleri hipotalamik termostatın ayarını yükseltirler, bunlar:
endotoksinler,
lipopolisakkarit  yapılar
ATEŞ  FİZYOPATOLOJİSİ
Ateşin oluşumu
                                         IL-1
  siklooksijenaz
Araşidonik asit                     PGE2
              Hipotalamusta ayar noktası
Ateşin Seyri
kriz dönemi
Ateşin fizyolojik etkileri
  1. Ateş mikroorganizma çoğalmasını yavaşlatır,
(Antibiyotik kullanımı öncesi nörosifilis tedavisinde ateş  yükseltilirdi)
  1. Yüksek ateşte spesifik immün cevap uyarılır:
  2. a) B lenfositlerden antikor üretimi artar,
  3. b) Thlenfositlerde  c-INF yapımı artar
(interferon: antiviral, antibakteriyel antitümoral )
   
Ateşin fizyolojik etkileri
Nötrofillerin hareket yeteneğini arttırır
Tümörlerin büyümesini yavaşlatır,
Bakteri membranında antibiyotik geçirgenliğini arttırır (antibiyoterapinin etkinliği artar)
Ateşin fizyolojik etkileri
Enfeksiyona yanıt olarak gelişen ateşin diğer bir koruyucu rolü  de artan vücut sıcaklığının organizmanın cevabını uyarmasıdır..
Hasarlanmış dokular ateşin yükseldiği koşullarda hızlanan metabolizmadan dolayı daha hızlı tamir edilirler.
Bu bakımdan orta dereceli ateş ile seyreden enfeksiyon hastalıklarında ateşin düşürülmemesi gerektiğini savunulur.
Bir araştırma
Ratların vücut ısıları deneysel olarak 39 ºC’den 42.5 ºC’ye ısıtılmış ve 24 saat sonra letal dozda endotoksin uygulanmış,
Kontrol grubunda 48 saat sonunda endotoksik şoktan mortalite: %71.4 ,
Isı uygulanan grupta mortalite: % 0 bulunmuş…
Antipiretikle ateş düşürme hayvan deneklerin yaşam süresini azaltmıştır
Hipertermi nedeni olarak egzersiz
Sağlıklı insanda hiperterminin en sık nedenidir
Artan ısı yapımı merkez sıcaklığını artırınca deride vazodilatasyon ve terleme uyarılarak etkin bir şekilde ısı uzaklaştırılır
SICAK ÇARPMASI
Termoregülatör sistemin tam bir bozukluğudur
Hızla artan vücut sıcaklığına rağmen terleme olamamaktadır…
SICAK ÇARPMASI
Tedavi
Tuzlu su banyosu (riski  kontrol edilemeyen ani titreme ile ısı üretimidir)
Ilık su  püskürtme ile soğutma daha etkili,
iç ısı 39 0C altına aniden indirilmemelidir. Aksi halde titreme uyarılır.
Sıvı-elektrolit replasmanı yapılmalıdır.
 
hipotermi
Vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düşünce hipotermiden söz edilir.
Deneysel olarak buzlu suda  tutulan hayvanda 15-20 dakika içerisinde hipotermi gelişir.
Bu hayvanlarda 28 derece altında kalp durması ve MSS hipofonksiyonu (koma) sonrası ölüm kaçınılmazdır.
hipotermi
Rektal  ölçümde 28  derecenin altına indiğinde merkezi sinir sistemi etkilenir, hipotalamik kontrol kaybolur.
Dışarıdan ısıtılmadığı takdirde bu hastaların vücut ısıları kendiliğinden normale dönemez.
hipotermi
Önce ekstremitelerde uyuşma, sonra uyku ve koma hali ortaya çıkar,
Ciddi hipotermilerde (iç ısı 28 oC altında) kas rijiditeleri, ventriküler fibrilasyon ve acil müdahale olmaz ise ölüm kaçınılmazdır.
Yapay Hipotermi
Açık kalp  operasyonlarında uygulanır
Su veya alkol püskürtülerek çok yavaş olarak vücut ısısı 32 0C altına indirilir,
24-32 0C sınırlardaki  kontrollü soğutmanın önemli bir zararı olmaz,
Ayağını sıcak başını serin tut ???

Bir Cevap Yazın