Bacak ve Ayak Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • BACAK KASLARI
 • Bacağın ön tarafındaki ekstensor kaslar
 • Bacağın dış tarafındaki kaslar
 • Bacağın arka tarafındaki fleksor kaslar
 • Bacağın ön kompartmanında bulunan oluşumlar
EXTENSOR KASLAR    
 1. tibialis anterior
 2. extensor hallucis longus
 3. extensor digitorum longus
 4. peroneus tertius
 5. PERONEUS PROFUNDUS
A.TIBIALIS ANTERIOR
V.TIBIALIS ANTERIOR
 • M. tibialis anterior
Origo ;
 • Condylus lateralis
 • Tibianın dış yüzü
 • Membrana interossea
 • Retinaculum ekstensorumdan, 1. kanaldan geçer
 • İnsertio ;
 • Os cuneiforme mediale
 • 1.metatarsal kemiğin bazisi
 • M. tibialis anterior
Fonksiyonu ;
Ayağa ekstensiyon supinasyon ve adduksiyon
 • Ayağın en kuvvetli ekstensoru
 • Ayak kubbesini korur
 • M. extensor hallucis longus
Origo ;
 • Fibula’nın gövdesinin ön yüzü
 • M. İnterossea cruris
Retinaculum extensorumdan 2. kanaldan geçer
İnsertio ;
Ayak başparmağın distal falanksının bazisi
 • M. extensor hallucis longus
A.v. Tibialis anterior ile n. Peroneus profundus bu kas ile m. Tibialis anterior arasında uzanır
Fonksiyon ;
Baş parmağa ekstensiyon
Ayağa ekstensiyon ve supinasyon
 • M. extensor digitorum longus
Origo ;
Condylus lateralis tibia
Fibula’nın gövdesinin ön yüzü
 1. İnterossea cruris
Retinaculum extensorumdan 3. kanaldan geçer ve 4 kirişe ayrılır
 İnsertio ;
4  parmağın dorsal aponeurozu
 • M. extensor digitorum longus
 • Dorsal aponeuroz m. Lumbricalis ve m. İnterosseusların kirişlerinin de katılmasıyla oluşur
Fonksiyon ;
4 parmağa ekstensiyon
Ayağa extensiyon
 • M. peroneus tertius
Origo ;
Fibula’nın ön yüzünün 1/3 ‘ü alt kısmı
 1. İnterossea cruris alt yarısı
İnsertio ;
5.metatarsal kemiğin bazisi
Fonksiyonu ;
  Ayağa
ekstensiyon,
pronasyon
abdüksiyon
 • Bacağın lateral fasial kompartmanın’da bulunan oluşumlar
PERONEAL KASLAR
 1. Peroneus ( fibularis ) longus
 2. Peroneus ( fibularis ) brevis
 3. peroneus superficialis
 4. fibularis’in dalları
 • M. Peroneus
  ( fibularis ) longus
  Origo ;
Caput fibula
Fibula gövdesinin dış yüzünün üst 2/3’ü
Kirişi dış malleolusun arkasından 2. sırada geçer
 • Retinaculum peroneum superius ve inferiusun derininden geçer
 • İnsertio ;
Os cuneiforme mediale
1.metatarsal kemiğin bazisi
 • M. Peroneus
  ( fibularis ) longus
 • N. Peroneus communis bu kasın içinden geçerek ön tarafa gelir
Fonksiyon:
Ayağa
pronasyon
Abduksiyon
Fleksiyon
Ayak kubbesini korur
 • M. peroneus
  ( fibularis ) brevis
  Origo ;
  Fibula gövdesinin dış yüzünün alt 2/3’ü
Dış malleolun arkasından ve retinaculum peroneorum superius ve inferiusun derininden geçer
İnsertio ;
 1. metatarsal kemiğin bazisi
  İnnervasyon
 1. Peroneus superficialis
Fonksiyon ;
 • Ayağa fleksiyon , pronasyon
 • Bacağın arka fasial kompartmanında bulunan oluşumlar
YÜZEYEL FLEKSOR KASLAR
 • M. triceps surea
m. gastrocnemius
m. Soleus
 • M. Plantaris
 1. tibialis
 2. fibularis
 3. fibularis
 4. tibialis posterior
 5. tibialis posterior
 • m. gastrocnemius
  Origo ;
 • Caput laterale; condylus lateralis femoris
 • Caput mediale; condylus medialis femoris
 • İnsertio ;
  Tendo calcaneus aracılığı ile calceneus’un arka yüzü
 • m. gastrocnemius
Fonksiyonu ;
Ayağın en kuvvetli fleksoru
Bacağa fleksion
İnnervasyon ;
 1. tibialis
 • m. soleus
  Origo ;
 • Tibia ve fibula’nın gövdeleri
 • Arcus tendineus musculi solei
 • İnsertio ;
  Tendo calcaneus aracılığı ile calceneus’un arka yüzü
İnnervasyon
 1. Tibialis
Fonksiyonu ;
  Ayağın en kuvvetli flexoru
 • Tendo calcaneus
  ( Achill tendonu )
Tendo calcaneus rüptürü:
 • 30-45 yaş, calcaneal tendinit öyküsü
 • En yaygın semptom ani baldır ağrısı ve işitilebilen kopma
 • Plantar fleksiyondaki ayağın ani dorsifleksiyonu ile sonuçlanır
 • M. plantaris
Origo ;
Labium laterale linea aspera’nın alt kısmı
lig.popliteum obliqum
İnsertio ;
  Calcaneus’un arka yüzü
İnnervasyon ;
 1. tibialis
Fonksiyonu;
Ayağa fleksion
Bacağa fleksion
 • BACAK KASLARI
DERİN FLEKSOR KASLAR
( N. tibialis )
 1. popliteus
 2. tibialis posterior
 3. flexor hallucis longus
 4. flexor digitorum longus
 • M. popliteus
Origo ;
 • Femurun dış kondili
 • Lig.popliteum arcuatum
 • Meniscus lateralis
İnsertio ;
Tibia’nın arka yüzünde bulunan linea musculi solei
İnnervasyon ;
 1. Tibialis
Bacağa fleksiyon
İç rotasyon
 • M. flexor hallucis longus
  Origo ;
 • fibula’nın arka yüzünün 2/3’ü
 • membrana interossea’nın alt kısmı
 • septum intermusculare cruris posterior
  İnsertio ;
iç malleolunun arkasından ve 4. kanaldan geçer
Talusun arkasındaki ve calcaneusun sustentaculum talisinin altındaki sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longiden geçer
1.parmağın distal falanksın bazisi
 • M. flexor hallucis longus
Fonksiyonu ;
 • Başparmağa ve ayağa flexion yaptırır.
 • Derin flexorlar içinde en kuvvetli olanıdır
Ayağa supinasyon, adduksiyon
Ayağın medial longitudinal kemerini korur
 • M. flexor digitorum longus
  Origo ;
  Tibianın arka yüzündeki linea musculi solei’nin hemen altından başlar
 • malleolus medialisin arkasında m. Tibialis posteriorun kirişini arkadan çaprazlar ve 2. kanaldan geçer
 • Ayak tabanında m. Flexor hallucis longus kirişini yüzeyelinden çaprazlar
  İnsertio ;
  2-4.parmakların distal falanksları’nın bazisinde
 • M. flexor digitorum longus
Fonksiyon ;
2-4.parmakların distal falankslarına fleksiyon
Ayağa fleksiyon
Supinasyon
Adduksiyon
 • M. tibialis posterior
Origo ;
Tibia ve fibula gövdesinin arka yüzü
Membrana interossea
Kasın kirişi malleolus medialisin arkasından geçerken M. Flexor digitorum longusun kirişini derininde çaprazlar ve 1. kanaldan geçerek ayak tabanına gelir
İnsertio ;
Tuberositas ossis navicularis ve
diğer komşu kemikler
 • M. tibialis posterior
   Fonksiyon ;
Ayağa fleksiyon,
Ayağa supinasyon,
Ayağa adduksiyon
Ayağın medial longitudinal kemerini korur
 • Ayağa fleksiyon
  ( Plantar fleksiyon )
 1. soleus
 2. gastrocnemius
 3. plantaris
 4. tibialis posterior
 5. flexor hallucis longus
 6. flexor digitorum longus
 7. peroneus ( fibularis ) longus
 8. peroneus ( fibularis ) brevis
 • Ayağa fleksiyon
  ( Plantar fleksiyon )
 • Ayağa ekstensiyon
  ( Dorsal fleksiyon )
 1. tibialis anterior
 2. extensor hallucis longus
 3. extensor digitorum longus
 4. peroneus tertius
 • Ayağa ekstensiyon
  ( Dorsal fleksiyon )
 • Ayağa supinasyon ve adduksiyon
 1. tibialis anterior
M.tibialis posterior
 1. Triceps surae
 • Ayağa supinasyon ve adduksiyon
 • Ayağa pronasyon ve abduksiyon
 1. peroneus ( fibularis )
longus
 1. peroneus ( fibularis ) brevis
 • Ayağa pronasyon ve abduksiyon
 • AYAK SIRTINDAKİ KASLAR
 • M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS
 • M. EXTENSOR DİGİTORUM BREVİS
 • M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS
 • M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS
 • AYAK TABANINDAKİ KASLAR
 • Ayak tabanındaki kaslar
 • Birinci tabaka kasları
 • İkinci tabakla kasları
 • Üçüncü tabaka kasları
 • Dördüncü tabaka kasları
 • Aponeorosis plantaris
 • Ayak kubbesini ve altındaki yapıları koruyan kalın sağlam bir yapıdır
 • 3 bölümdür: Orta, lateral ve medial
  Orta bölüm:
 • En kalın bölümdür ve arkada calcaneusa tutunur
 • Metatarsal kemiklerin yakınında parmaklara giden 5 huzmeye ayrılır
 • Lateral bölüm:
 • Küçük parmak tarafındaki m. Abductor digiti minimi’nin üzerini örter
 • Medial bölüm: Baş parmak tarafındaki M. Abductor hallucis’i örter
 • BİRİNCİ TABAKA KASLAR
 • M. ABDUCTOR HALLUCIS
 • M. FLEXOR DIGITORUM BREVIS
 • M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI
 • Birinci tabaka kasları
Origo: Processus medialis tuberis calcanei ve aponeurosis plantaris
İnsertio: Ayak baş parmağının birinci falanksının medial kenarında
Fonksiyonu: Başparmağa
abduksiyon
Siniri: N. plantaris medialis
 1. flexor digitorum brevis:
 • Tuber calcanei ve aponeurosis plantaristen başlar
 • İlerlerken 2-5. parmaklara giden 4 bölüme ayrılır
 • Her kiriş 1. falanks başlangıcında tekrar iki huzmeye ayrılır
 • İki huzme arasından m. Flexor digitorum longusun kirişleri geçer
Fonksiyonu: 2-5. parmaklara
Fleksiyon
Siniri: N. plantaris medialis
M.abductor digiti minimi
 • Tuber calcanei ve aponeorosis plantaristen başlar
Fonksiyonu: 5. parmağa
abduksiyon
Siniri: N. plantaris lateralis
 • İkinci tabaka kasları

 1. quadratus plantae:
 • 1. tabaka kaslar ile aralarında a.v.n. Plantaris lateralis bulunur
2 bölüm şeklinde başlar. 2 bölümüde calcaneusun plantar yüzünden başlar
Fonksiyonu: 2-5. parmaklara
fleksiyon
Siniri: N. plantaris lateralis
Mm. lumbricales:
 • M. Flexor digitorum longusun kirişlerinden başlar
 • Kas kirişleri 2-5. parmakların medial taraflarında uzanarak sırt tarafına geçer ve dorsal aponeurozda sonlanır
 • 2-5. parmakların 1. falanksına fleksiyon, 2. ve 3. falankslara ekstensiyon yaptırır
Fonksiyonu: 2-5. parmakların 1.
falanksına fleksiyon, 2. ve 3.
falankslarına ekstensiyon
Siniri: 1. N. plantaris
medialis’ten, diğer üçü N.
plantaris lateralis’ten
 • Üçüncü tabaka kasları
 1. flexor hallucis brevis:
 • M. Flexor hallucis longusun kirişinin her iki yanında bulunur
 • Os cuboideum, os cuneiforme lateraleden başlar
 • Distale doğru uzanırken lateral ve medial iki başa ayrılır
Fonksiyonu: Başparmağın 1.
falanksına fleksiyon
Siniri: N. plantaris medialis
 1. adductor hallucis:
 • 2 başı vardır: Caput obliqum ve caput transversum
 • Caput obliqum:
 • 2-4. metatarsal kemiklerin bazisinden ve m. Peroneus longusun kirişinden başlar
 • Caput transversum:
 • 3-5. art. Metatarsophalangeadan başlar
 • Her iki başda başparmağın 1. falanksında sonlanır
Fonksiyonu: Başparmağa
adduksiyon
Siniri: N. plantaris lateralis
 1. flexor digiti minimi brevis:
 • 5. metatarsal kemiğin bazisinden başlar
 • Küçük parmağın 1. falanksında sonlanır
Fonksiyonu: 5. parmağın 1.
falanksına fleksiyon
Siniri: N. plantaris lateralis
 • Dördüncü tabaka kasları
Mm. interossei:
 • Mm. interossei dorsales: 4
Metatarsal kemiklerin arasında bulunur, 4 tanedir
–Aralarında bulunduğu iki metatarsal kemikten başlar
–Kirişlerin bir kısmı 1. falanksta, bir kısmıda dorsal aponeurozda sonlanır
Fonksiyonu: Abduksiyon,
–1. falanksa fleksiyon, 2. ve 3.
falanksa ekstensiyon
 • Dördüncü tabaka kasları
 • Mm. interossei plantares:
 • 3 adet olup metatarsal aralıkların plantar tarafındadır
Fonksiyonu:
3-5. parmaklara
adduksiyon,
 1. Falanksa fleksiyon, 2. ve 3. falanksa
ekstensiyon
Siniri: N. plantaris lateralis
 • Ayak Bileği Etrafındaki
  Fasial Yapılar:
 • Retinaculum musculorum extensorium superius
 • Retinaculum musculorum extensorium inferius
 • Retinaculum musculorum peroneum superius
 • Retinaculum musculorum peroneum inferius
 • Retinaculum musculorum flexorum (Lig. lacunatum)
 • Retinaculum musculorum fleksorum
 • Malleolus medialis ve calcaneus arasında uzanır.
 • Tendo m. tibialis posterior
 • Tendo m. flexor digitorum longus
 • A. V. Tibialis posterior
 • N. Tibialis
 • Tendo m. flexor hallucis longus
 • Retinaculum musculorum extensorum superius ve inferius
 • Tendo m. tibialis anterior
 • A. Dorsalis pedis
 • Tendo m. extensor digitorum longus
 • tendo m. extensor hallucis longus
 • Tendo m. peroneus tertius
 • Retinaculum musculorum fibularum superius ve inferius
 • Tendo m. peroneus brevis
 • tendo m. peroneus longus
 • Fabella: M.gastrocnemius içinde bulunabilen sesamoid kemiktir (%3-5).
 • Calcaneal tendinit: uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra koşma bir neden olabilmektedir. Yürürken ya da ayakkabı giyerken ağrı duyulması ile karakterizedir.
 • Aşil tendon rüptürü:
 • Calcaneal tendon refleksi: S1-S2 yi test eder.
 • Gastrocnemius strain (zorlanması-ezilmesi): “TENİS BACAĞI”
 • Calcaneal bursit: derin calcaneal bursa inflamasyonu. Uzun koşu, basketbol ya da futbol oynarken topuğa yayılan ağrı tipiktir.
 • N.fibularis profundus sıkışması (entrapment) SKI BOOT SYNDROME
  (ön kompartmanda ödem….)
 • Klinik Özellikler
 1. gluteus superior
yaralanması:
 • M. gluteus medius nedeniyle uyluk abduksiyonunda zayıflama
 • Gluteal yürüyüş
 • Gluteal bölgedeki zayıflığı dengeleme amacıyla vücudun yana yatması
 • Uyluğun medial rotasyonunda oldukça zayıflama
 1. tibialis Yaralanması:
 • Derin laserasyonlar
 • Fossa poplitea’da yaralanmalar
 • Diz ekleminin posterior dislokasyonu
 • Bacağın fleksörleri ve ayak tabanının intrinsik kaslarında paraliz
 • Ayak bileğinin plantar fleksiyonu ve parmakların fleksiyonunda kayıp
 • Ayak tabanında duyu kaybı
Hamstring Yaralanmaları:
 • Sporcularda yaygın
 • Zorlu musküler efor; Hamstrig’lerin tuber ischiadicum’daki proksimal tendinöz bağlantılarında yırtılma
 • Egzersiz öncesi yetersiz ısınma
 • Kaslarda dağılan kan damarlarının rüptürü, hematomlar
 1. peroneus communis
yaralanması:
alt ekstremitenin en fazla yaralanan siniridir***
 • Fibula boynu kırıkları, diz eklemi yaralanmaları ya da dislokasyonunda
 • Bacağın anterior ve lateral kompartmanlarındaki tüm kasların paralizi
 • Ayağın eversiyonu ve bileğin dorsifleksiyonundaki kayıp nedeniyle düşük ayak ve equinovarus
 • Bacağın anterolaterali ve ayağın dorsalinde parestezi

Bir Cevap Yazın