Baş ve Boyun Venleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Baş ve Boyun Venleri
 1. temporalis superficialis
 2. temporalis media
 3. transversa faciei
 4. auricularis anterior
 5. auricularis posterior
 6. occipitalis ve v. Temporalis superficialisden birer dal alarak başlar
Kulağın arkasından geçerek
v. Retromandibularise dökülür
 1. occipitalis
 2. auricularis posterior
  v. temporalis superficialis ile anastomoz yapar
 3. jugularis interna veya
  v. jugularis externa’ya
  açılabilir
 4. retromandibularis
 5. temporalis superficialis ile
  v. maxillaris’in birleşmesi ile oluşur
 6. retromandibularis’ten ayrılan kalın bir ven dalı
  v. facialis ile bağlantı kurar
YÜZÜN DERİN VENLERİ
 1. maxillaris
Plexus venosus pterygoideus
Plexus venosus pterygoideus
 1. maxillaris ve dallarının
  fossa pterygopalatina’da birbirleri ile anastomoz yapması sonucu oluşur
Bu plexus v. profunda faciei aracılığı ile v. facialis’e açılır
 1. maxillaris
Parotis bezi içinde
v. temporalis superficialis ile birleşerek v. retromandibularis’i oluşturur
Boyun Yüzeyel Venleri
 1. jugularis externa:
 2. retromandibularis ile
  v. auricularis posterior’un parotis bezi içinde birleşmesi ile oluşur
 3. subclavia’ya yada
  angulus venosus’a dökülür
  Sinus sigmoideus’un devamı şeklindedir
vagina carotica içinde seyreder
 1. subclavia ile birleşerek
  v. brachiocephalica’yı oluşturur
Sinus petrosus inferior
Plexus pharyngeus
 1. pharyngealis
 2. facialis
 3. lingualis
 4. dorsalis lingua
 5. profunda lingua
 6. sublingualis
 7. comitans nervi hypoglossi
 8. thyroidea superior
 9. thyroidea media
 10. sternocleidomastoidea
 11. brachiocephalica
 12. subclavia ile v. jugularis interna’nın birleşmesi ile oluşur
Bu birleşme yerine angulus venosus (Pirogow açısı) denir
 1. brachiocephalica dextra
 2. brachiocephalica’ya açılan venler;
 3. vertebralis
 4. thoracica interna
 5. thyroidea inferior
 6. intercostalis suprema
 7. brachiocephalica sinistra
 8. brachiocephalica sinistra’ya açılan venler;
 9. vertebralis
 10. thoracica interna
 11. thyroidea inferior
 12. intercostalis superior sinistra
 13. pericardiaca
 14. tymica
 15. Brachiocephalica dextra
 16. Brachiocephalica sinistra
 17. Cava superior
 18. Azygos
 19. Thoracica interna
 20. Thyroidea inferior
 21. İntercostales superior
Vv.columnae vertebralis
 1. Cava superior
 2. Azygos
 3. Azygos
 4. hemiazygos
 5. hemiazygos accessoria

Bir Cevap Yazın