Bazal Ganglionlar

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.

GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Basal Çekirdekler
Nuc. Caudatus + nuc.lentiformise corpus striatum denir
Nuc. Caudatus ve putamene beraberce striatum denir
Basal çekirdeklere bilgi girişi striatumda gerçekleşir
Bilgi çıkışı globus pallidus ve substantia nigradan olur
Basal çekirdek lezyonlarında tremor, kore, ballismus, rijidite görülür
Basal Çekirdek Hastalıklarının Belirtileri
2 grup belirti vardır:
1.Hasta istediği halde bir eylemi yapamaz:
Akinezi
Bradikinezi
Anormal postür
Bunlar bilateral globus pallidus lezyonlarında ortaya çıkar
  1. Hasta istemediği halde zorunlu olarak yaptığı eylemler:
Tremor: İstirahat tremoru şeklindedir
Kore
Ballismus
Basal Çekirdek Hastalıklarının Belirtileri
  Basal çekirdeklerin 3 temel görevi vardır:
1.Kortikospinal sistem üzerinden motor aktivitenin kompleks hareketlerini kontrol etmek:
Yazı yazma, makasla kağıt kesme, basket atma gibi.
2.Ardışık motor hareketlerin kognitif kontrolünde rol almak:
Köpek saldırdığında kaçma: Daha önce hafızaya alınan bilgi ile o andaki bilgi karşılaştırırlır ve gerekli ise kaçılır
Burada ana rolü nuc. Caudatus üstlenir
3.Hareketlerin hızını kontrol etmek: Burada ana rolü nuc.caudatus üstlenir
Basal Çekirdek Hastalıklarının Belirtileri
Basal çekirdeklerin bağlantılarında 3 transmitter rol oynar:
1.Dopaminerjik yol: Substantia nigradan striatuma ulaşan yolda inhibitör etkili
2.GABAerjik yol: Striatumdan globus pallidusa ulaşan yol
3.ACh yol: Kortikostriat yol
Substantia nigradaki dopaminerjik nöronların harabiyeti sonucu striatum üzerindeki inhibisyon kalkar, aşırı aktif olur
Böylece kortikospinal sisteme sürekli uyarıcı impulslar gönderilir
Bunun sonucu ilgili iskelet kaslarında rijidite ortaya çıkar
Ayrıca inhibisyon kalkınca tremor ve akinezi meydana gelir

Bir Cevap Yazın