Böbrek Yetmezliği

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

Böbrek Yetmezliği
Olgu

50 yaşında kadın hasta.

Hemodiyalize giriyor.

Diş ağrısı ile diş hekimine müracaat ediyor.

Çekim gerektiren bir dişi var.

İlgili merkezde dahiliye ya da nefroloji uzmanı yok.

Ne yaparsınız?

Böbreklerin Fonksiyonları

Metabolik artık ürünlerin atılması

Elektrolit regülasyonu

Na, K

Su dengesinin sağlanması

Asid-baz dengesinin sağlanması

Endokrin fonksiyonu

Eritropoietin

Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi

D vitamini metabolizması

Kan basıncı regülasyonu

Böbrek Yetmezliği

Akut

Kronik

Akut Böbrek Yetmezliği

Prerenal

Renal

Postrenal

Kronik Böbrek Yetmezliği

Nedenleri

Diabetes mellitus

Hipertansiyon

Glomerülonefrit

Kronik tübülointerstisyel hastalıklar

Herediter böbrek hastalıkları (Polikistik böbrek)

Kronik Böbrek Hastalığı

Üç aydan daha uzun süre var olan;

GFR < 60 ml/dk

Mikro veya makroalbuminüri

Persistan hematüri

Radyolojik anormallikler

Kronik Böbrek Yetmezliği

İlerleyici                Üremi

Multi-organ hastalık

İskelet

Akciğerler

Gastro-intestinal kanal

Kalp ve kan damarları

Santral ve periferik sinir sistemi

Endokrin ve üreme sistemleri

SDBY               Diyaliz veya böbrek nakli

KBH Epidemiyoloji

Genel erişkin nüfusta KBH oranı %15.7

KBH sıklığı yaşla giderek artmaktadır

Kırk yaş altında %8-10 civarında

Altmışlı yaşlarda %33

Yetmişli yaşlarda %42

Seksen ve üzeri yaşlarda %55

Evre III-V % 5.1

Mikroalbuminüri % 10.2

GFR ölçümü

İnülin klerensi *

Böbrek sintigrafisi (iothalamate, iohexol, DTPA ve EDTA)

Serum kreatinini

Kreatinin klerensi

CockcroftGault eşitliği

MDRD eşitliği

CKD-EPI eşitliği

Sistatin C

KBY – Klinik Bulgular

Genel

Solukluk

Kaşıntı – kaşıntı izleri

Hipertansiyon

Dispne

İştahsızlık, bulantı, kusma

Anemi

Kanama bozukluğu / antikoagulan kullanımı (HD)

İnfeksiyonlara yatkınlık

Üremik kemik hastalığı

Huzursuzluk, apati, uykusuzluk

KBY – Klinik Bulgular

Oral

KBY’li hastaların %90’ında oral semptom ve belirti var

Hem kemik hem yumuşak doku etkilenir

Kötü ağız kokusu, metalik tat

Ağız kuruluğu

Stomatit

Diş eti kanaması, peteşi, ekimoz

Gingival inflamasyon ?

KBY – Klinik Bulgular

Oral

Gingival hiperplazi

Siklosporin, nifedipin, amlodipin, diltiazem, verapamil

Periodental problemler; ataçman kaybı vb.

Mine hipoplazisi

Dişlerin dil tarafında ciddi erozyonlar

Pulpa obliterasyonu

Diş çıkmasında gecikme

Maksillada değişiklikler

KBY – Klinik Bulgular

Oral

Çürük sıklığında azalma !

Tartar oluşumu

İnfeksiyonlar

Candidiazis

Sitomegalovirüs

Mukozal lezyonlar

Likenoid

Malignite gelişimi

Epitelyal displazi, dudak kanseri, Kaposi sarkomu, NHL

Tedavi

Konservatif tedavi

Böbrek yerine koyma tedavisi

Prognoz

Yaşam beklentisi genel popülasyonun 1/3 ü

Mortalite nedenleri

Kardiyovasküler % 50

İnfeksiyonlar

Malignite gelişimi

BY Hastalarında Diş Tedavisi

Nefroloji konsültasyonu

Tam kan sayımı

Koagulasyon testleri

Enfeksiyon kontrolu / antibiyotik profilaksisi

Kan basıncı izlemi

Anksiyete à sedasyon

İlaç dozlarının ayarlanması

HD Hastalarında Diş Tedavisi

Hemodiyaliz hastalarında diş tedavisi diyalize girmediği günde yapılmalı

İnfektif endokardit profilaksisi için işlemden bir saat önce 2 g amoksisillin po

Penisillin allerjisi varsa 600 mg klindamisin

Enfeksiyon (viral, TBC) bulaşına dikkat

Tx Hastalarında Diş Tedavisi

Böbrek nakli öncesi diş tedavisi tamamlanmalı

Nakil sonrası ilk 6 ayda mümkünse diş tedavisi yapılmamalı

Profilaktik antibiyotik kullanılmalı

Ek kortikosteroid verilmeli

Bir Cevap Yazın