Bulbus ( Medulla Oblongata )

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • MEDULLLA OBLONGATA (BULBUS)
 • Medulla Oblongata
Komşulukları:
 • Üstte pons (sulcus bulbopontinus)
 • Altta medulla spinalis’ten 1.servikal spinal sinirin çıkış yeri (for. magnum seviyesi)
 • Arkada ventriculus quartus (4.ventrikül) ve cerebellum
 • Önde a. Vertebralis
Uzunluk:
Vertikal 3 cm
 • Ön yüz
 • Arka yüz
 • Arka yüz
 • Arka yüz
 • Trigonum nervi hypoglossi:
 1. hypoglossus’a ait motor nucleus bulunur
 • Trigonum nervi vagi:
 1. vagus’a ait parasempatik nucleus (nuc. dorsalis nervi vagi) yer alır
 • Area vestibularis:
    Nuc. vestibularis medialis ve inferior denen denge duyusu ile ilgili çekirdekler bulunur
 • Pedunculus cerebellaris inferior:
     Bulbus ile cerebellum arasında gidip-gelen yollar geçer
 • Kranial sinirlere ait çekirdekler
Kraniyal sinirlere ait çekirdekler
Nuc. salivatorius inf.
     Cr9 sinirin parasempatik çekirdeği
Nuc. dorsalis nervi vagi
     Cr10 sinire ait parasempatik çekirdek
Nuc. ambiguus
     Cr9-10-11 sinirlere ait motor nükleusların üst üste sütun şeklinde dizilmeleri ile oluşur.
Nuc. nervi hypoglossi
     Cr12 sinire ait motor çekirdek
  Nucleus salivatorius inferior:
 • N .glossopharyngeus ile ilgili parasempatik bir çekirdektir
 • Bu çekirdekten çıkan parasempatik lifler ganglion oticumda sinaps yapar
 • Bu lifler, ganglion oticum’dan sonra glandula parotidea’ya gider
 • Nucleus tractus solitarii:
 • Nucleus ambigus
 • IX, X, XI. kranial sinirlerin ortak motor nucleusudur
 • Arcus branchialisten köken alan çizgili kaslara (larynx, pharynx ve yumuşak damak kaslarına) dallar verir
 • Tüm pharynx ve larynx kaslarını, yumuşak damak kaslarını (M. tensor veli palatini hariç) innerve eder
  Nuclei vestibulares:
 • Nucleus vestibularis medialis ve inferior bulbusta,
 • Nucleus vestibularis superior ve lateralis ise ponsta bulunur
 • Bu çekirdekler denge ile ilgili çekirdeklerdir
  Nuclei cochleares:
 • Bulbopontin bileşkede bulunur
 • Bu çekirdekler işitme ile ilgili çekirdeklerdir
  Nucleus dorsalis nervi vagi:
 • N. vagusun parasempatik çekirdeğidir
 • Bu çekirdekten çıkan parasempatik lifler n.vagusun dalları içinde tüm torakal organlara (kalp, akciğer gibi),
 • Tüm abdominal organlara (flexura coli sinistraya kadar) parasempatik uyarı götürür
 • Pyramis
 • Bulbusun ön yüzünde ve her iki tarafta bulunan kabartıdır
 • Bu kabartıyı tractus corticospinalis ve tractus corticonucleares oluşturur
 • Pyramidal yolları oluşturan liflerin % 90’ı bulbusta çapraz yapar, %10’u çapraz yapmadan yoluna devam eder
  Decussatio pyramidum:
 • Pyramidal yolların bulbusta çapraz yaptığı yere denir
 • Bulbus’ta Bulunan Merkezler
 • Respiratuar ve kardiovasküler kontrolün presör ve depresör merkezleri,
 • Öksürme, aksırma ve kusma merkezleri,
 • BOS’taki H+ konsatrasyonuna duyarlı retiküler formasyon çekirdekleri bulbustadır
 • Pedunculus cerebellaris inferior
Cerebellumu bulbusa bağlar
Büyük bölümünü afferent lifler oluşturur
Pedunculus cerebellaris inferior’dan cerebelluma gelen lifler:
Tractus spinocerebellaris posterior
Tractus reticulocerebellaris
Tractus cuneocerebellaris
Tractus olivo cerebellaris
Tractus vestibulocerebellaris
Cerebellum’dan bulbus’a geçen yollar
 1. Trac. cerebelloolivaris
 2. Trac. cerebellovestibularis
 3. Trac. cerebelloreticularis

One thought to “Bulbus ( Medulla Oblongata )”

Bir Cevap Yazın