Çocuk Sağlığı İzlemi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Çocuk Sağlığı İzlemi

Çocuk Sağlığı İzlemi

Amaç: Çocuk sağlığını korumak

Hastalıkların önlenmesi

Aşıyla önlenebilir hastalıklar

Malnutrisyon, mikronutrient eksiklikleri..

Erken tanı ve tedavi

Fenilketonüri, hipotiroidi, biotinidaz eksikliği..

DKÇ, inmemiş testis, kalp hastalıkları..

Gözlem

Çocuğun genel görünümü

Çocuğun anne-baba ile ilişkisi

Yanlış uygulamalar

Biberon, emzik, kundak..

İstismar-ihmal

Fizik muayene

Büyüme-gelişme

Konjenital anomaliler

Yarık damak, kalp hast, kuşkulu genital

Gelişimsel kalça displazisi

İnmemiş testis

İnguinal herni

…..

Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler

Vücut ağırlığı ve ağırlık artış hızı

Boy uzunluğu ve uzama hızı

Baş çevresi ve baş çevresi artış hızı

Vücut bölümlerinin birbirlerine oranı

Deri kıvrım kalınlığı

Orta kol çevresi

Gelişmenin değerlendirilmesi

Nöromotor gelişme

Diş gelişimi

Cinsel gelişme

Nöromotor gelişme

Postür ve hareket (baş kontrolü, dönme, oturma, yere basma, yürüme, koşma…)

El ve göz koordinasyonu (eşyaları gözüyle takip etme-yakalama, şekil kopya etme…)

İşitme – ses çıkarma – konuşma

Sosyal davranış (gülümseme, yabancıları tanıma, oyun oynama…)

Gelişimsel Basamaklar (1)

İşitme ve görme

Hareketli cisimleri 900 (1800) takip eder  1 (3) ay

Devamlı konjuge bakış  4 ay

Kendi ellerine bakma  5 ay

Seslere dikkat kesilir  0-2 ay

Sesin geldiği tarafa başını çevirir  3 ay

Gelişimsel Basamaklar (2)

Tam baş kontrolü  3 ay

Dönme

Yüzüstünden sırtüstüne  4-5 ay

Sırtüstünden yüzüstüne   5-6 ay

Oturma

Destekli  6 ay

Desteksiz   7 ay

İnce motor

Elller genellikle kapalı (açık)  1 (3) ay

İstemli yakalama (bırakmaz)  5 ay 

Cisimleri elden ele transfer  6 ay

İyi bardak ve kaşık kullanma  18 ay 

Gelişimsel Basamaklar (3)

Ağırlık taşıma ve yürüme

Emekleme   8-9 ay

Tutunarak ayağa kalkma  9 ay

Sıralama  11 ay

Yürüme  12-13 ay

İyi (paytak) koşma  24 (18) ay

Merdiven inme-çıkma  2 yaş

3 tekerlekli bisiklet binme  3 yaş

Sek sek oynama  4 yaş 

Gelişimsel Basamaklar (4)

Kişisel/sosyal ve bilişsel

Gülümseme  6-8 hafta

Yabancıları tanıma/ayrılık korkusu  6-12 ay

İnteraktif oyunlar oynama  9-12 ay

Bye-bye  10 ay

Kaşık ve bardak kullanma  15-18 ay

Kendi kendine giyinme  3 yaş

Ayakkabı bağcıklarını bağlama  5 yaş

Gelişimsel Basamaklar (5)

Konuşma ve dil

Agulama  2-4 ay

Tek heceler (ba, ma, ga)  5-8 ay

Sesleri taklit  9-12 ay

İlk kelimeler (4-6, baba, mama..)  9-12 ay

10-15 kelime  18 ay

2 kelimeli cümle  18-24 ay

3 kelimeli cümle  2-3 yaş

4 kelimeli cümle  3-4 yaş

 

Bir Cevap Yazın