Çocuklarda Nöro-Motor ve Sosyal Gelişme

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

ÇOCUKLARDA NÖRO-MOTOR ve SOSYAL GELİŞME

ÇOCUKLARDA GELİŞME

Fiziksel ve fizyolojik gelişme

Nöro-motor gelişme

Bilişsel gelişme

Psiko-sosyal gelişme

 

ÇOCUKLARDA GELİŞME

Gelişme, konsepsiyondan matürasyona kadar giden, devamlı bir olgudur

Gelişme santral sinir sisteminin maturasyonu ile yakından ilişkilidir.

Gelişme dizini tüm çocuklarda aynıdır, ancak hızı çocuktan çocuğa fark gösterir.

ÇOCUKLARDA GELİŞME

Gelişme “sefalokaudal” yöndedir.

Bazı gelişimsel refleksler (örn. Yakalama refleksi, yürüme refleksi) bağlantılı hareket gelişmeden kaybolmalıdır.

Infant  Üinfans(konuşamayan)

Bebeklik dönemi devamlı değişim gösteren dinamik bir süreçtir.

GELİŞİMSEL KADEMELER

Gelişimsel kademeler değerlendirmenin temelini oluşturur ve tarama testi olarak kullanılır.

Gelişim kademeleri karmaşık becerilerin basit beceriler üzerine eklenmesiyle oluşur.

NÖROMOTOR GELİŞME

  Motor Gelişim: Kaba motor ve                İnce motor gelişim

1-Motor gelişim kademelerinin sorgulanması

2-Nörolojik muayene

 

YENİDOĞAN REFLEKSLERİ

 

MORO REFLEKSİ

POSTURAL REFLEKSLER

Gelişimsel Basamaklar

Tam baş kontrolü  3 ay

Dönme

Yüzüstünden sırtüstüne  4-5 ay

Sırtüstünden yüzüstüne   5-6 ay

Oturma

Destekli  6 ay

Desteksiz   7 ay

İnce motor

Elller genellikle kapalı (açık)  1 (3) ay

İstemli yakalama (bırakmaz)  5 ay 

Cisimleri elden ele transfer  6 ay

İyi bardak ve kaşık kullanma  18 ay 

Gelişimsel Basamaklar

İşitme ve görme

Hareketli cisimleri 900 (1800) takip eder 1 (3) ay

Devamlı konjuge bakış  4 ay

Kendi ellerine bakma  5 ay

Seslere dikkat kesilir  0-2 ay

Sesin geldiği tarafa başını çevirir  3 ay

Gelişimsel Basamaklar

Ağırlık taşıma ve yürüme

Emekleme   8-9 ay

Tutunarak ayağa kalkma  9 ay

Sıralama  11 ay

Yürüme  12-13 ay

İyi (paytak) koşma  24 (18) ay

Merdiven inme-çıkma  2 yaş

3 tekerlekli bisiklet binme 3 yaş

Sek sek oynama  4 yaş 

 

İlk yılda: Baş parmak ile yakalama

 

İkinci yılda :  

        Cisimleri alet olarak kullanmayı öğrenme 

        Ağızla cisimleri tanımanın yerini,

elle tanımanın alması           

 

Baş kontrolünde gecikme

Anormal yürüyüş paterni

Oturmada gecikme

Sık düşmeler

Kas güçsüzlüğü

Gevşeklik

Kas krampları

Motor gelişimin yavaş olması

Gözlem önemli !

Özellikle eller izlenmeli

Spontan postür

Anormal hareket paterni

El tercihi (3 yaştan önce)

 Kas hastalıkları

 Serebral palsi

 Metabolik hastalıklar

 Santral sinir sistemi anomalileri

 Genetik Hastalıklar

 Bağ dokusu hastalıkları

 Dil gelişiminde gerilik en sık rastlanılan gelişme geriliğidir.

 Dil bilişsel gelişimin en iyi göstergesidir.

  Bebeklikte dil gelişimi

  1-Konuşma öncesi dönemi   (0 10 ay)

  2-İsimlendirme dönemi   (10 18 ay)

  3-Kelimeleri birleştirme dönemi (1824 ay)

Parmakla Gösterme

Alıcı Dil

   Vücut bölümlerini gösterme

   Aile bireylerini gösterme

   Cisimleri gösterme

İfade edici Dil

   İstediği cismi göstererek kendini ifade etme

Problem çözme ve dil gelişimi birlikte geri

     ise mental retardasyon olasılığı vardır.

Sadece dil gelişiminde gerilik varsa

  işitme kaybı yönünden değerlendirme

    yapılmalıdır. 

Bebekle konuşulmalı,

Basit resimli kitaplara birlikte bakılmalı,

Resimleri anlatılmalı,

Çıkardığı sesleri taklit etmeli,

Değişik sesler çıkararak ses dağarcığı genişletilmeli,

Kitap okunmalı,

Psikososyal Gelişim

 Motor veya bilişsel aşamalardan    daha fazla farklılık gösterebilir.

 Çevresel faktörlerden çok fazla etkilenmektedir.

  1. Emosyonel gelişim
  2. Sosyal gelişim
  3. Adaptif gelişim

Psikososyal Gelişim: Emosyonel

Psikososyal Gelişim:
Sosyal gelişim

Huy, sosyal gelişimde

  önemli bir faktördür.

Huy genetik faktörlerle belirlenir, ancak çevresel faktörlerden çok

  etkilenir

Psikososyal Gelişim:
Adaptif Beceriler

   Sosyal çevre

   Bilişsel düzey

   Motor gelişim

Gelişimsel Basamaklar

Kişisel/sosyal ve bilişsel

Gülümseme  6-8 hafta

Yabancıları tanıma/ayrılık korkusu  6-12 ay

İnteraktif oyunlar oynama  9-12 ay

Bye-bye  10 ay

Kaşık ve bardak kullanma  15-18 ay

Kendi kendine giyinme  3 yaş

Ayakkabı bağcıklarını bağlama  5 yaş

  Gülümsemenin bulunmaması, göz teması kurmama sosyal gelişimde gerilik olduğunu düşündürür

         * Maternal depresyon

        * Çocuk istismarı

        * Uyaran eksikliği

        * Otizm

Gelişime Yardım Nasıl Yapılır

7-9 ayda biberonu veya kaşığı tutmasına izin verilmeli,

10-12 ayda bardağı tutmasına yardımcı olunmalı,

18 aydan sonra giyinirken yardımı azaltıp giyinmesine fırsat verilmeli

Çocukla oyunlar oynanmalı,

Çaba ve başarıları sözel veya alkış, kucaklama gibi hareketlerle desteklenmeli,

18-24 ayda kısa sürelerle lazımlığa oturtulmalı,

Yardım edeceği küçük işler verilmeli,

Bir Cevap Yazın