Depresyon Tedavisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

DEPRESYON TEDAVİSİ

Amaç;

Depresif belirti ve bulguların tamamen ortadan kaldırılması,

Belirtiler ortaya çıkmadan önceki işlevsel seviyeye geri dönüşün sağlanması,

Nüks riskinin en aza indirilmesidir.

Depresyon Tedavisi

Psikoterapi

Farmakoterapi

Elektro Konvülsif Tedavi

Diğer Somatik Sağaltım Yöntemleri

Tedavi Öncesi Değerlendirme

Genel Fizik Durum

Depresyonun Ağırlığı

İntihar Eğilimi

Altta Yatabilecek Diğer Nedenlerin Araştırılması

Uyumun ve Sosyoekonomik Durumun Değerlendirilmesi

1.PSİKOTERAPİ

Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi

Kişilerarası Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Hangi Durumlarda Psikoterapi Yapılmalı?

Önemli psikososyal stresörlerin varlığı

İntrapsişik çatışma

Kişiler arası zorluklar

Eş tanılı kişilik bozukluğu

Hamilelik,emzirme veya hamile kalma düşüncesinin olması

Hastanın seçimi

2.FARMAKOTERAPİ

Orta – şiddetli depresyonda ilk seçenektir.

En önemli sorun tedaviye yanıtın geç ortaya çıkmasıdır.

Etkinlik ve etki hızı açısından ilaç grupları arasında belirli fark olmamasından dolayı ilaç seçiminde yan etkiler ve ilaç etkileşim özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hastanın yada 1. derece akrabalarının daha önceden kullandığı ve fayda gördüğü ilacı tercih etmek uygundur.

2.FARMAKOTERAPİ

2.FARMAKOTERAPİ

  1. İZLEM

Yan etkiler ilk 10-15. günlerde ortaya çıkar ve zamanla azalır.

Yan etkiler nedeni ile bazı ilaçlarda (TCA) tam doza çıkılması 7-10 gün içinde yavaşça artırılarak yapılmalıdır.

Hem yan etkiler hem de hastalık süresinde ortaya çıkabilecek klinik değişimler (maniye geçiş, intihar düşünceleri, eşik altı belirtiler) nedeni ile hastaların yakından ve sık aralıklarla izlenmesi gerekir.

Tedavi başlandıktan sonra 2-4 hafta içinde yanıt alınması beklenir.

2.FARMAKOTERAPİ

B.YETERLİ YANIT ALAMAMA – YANITSIZLIK

Tanının Gözden Geçirilmesi

Uyumun Değerlendirilmesi

İlaç Kan Düzeyi Ölçümü

İlaç Değişimi

İlaç Eklemesi

EKT

National Institute of Mental Health – STAR*D Study

2.FARMAKOTERAPİ

  1. İLAÇ KESİLMESİ

Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Fakat uzun süre etkili dozlarda kullananlarda ilacın birden kesilmesi bırakma (discontinuation) belirtilerine yol açabilir.

Belirtiler ilacın ani bırakılmasından sonraki 5 gün içerisinde ortaya çıkar.

Belirtiler; titreme, kas ağrıları, aşırı terleme, baş ağrısı, bulantı gibi soğuk algınlığı semptomlarının yanı sıra uykusuzluk, aşırı rüya görme, hareketle artan sersemlik hissi ve çabuk sinirlenmedir.

İlaçlar basamaklı olarak azaltılıp kesilmelidir

2.FARMAKOTERAPİ

  1. RELAPS VE REKÜRRENS

Son 2 yılda iki depresyon dönemi geçirilmiş ise.

Depresyon erken yaşlarda başlamış ise.

Depresyon 60 yaşından sonra başlamış ise.

Depresyon ağır seyretmiş ya da psikotik belirtiler de eşlik etmiş ise.

Depresyon dönemi uzun sürmüş ya da iki dönem arası çok kısa ise.

Ailede duygu durum bozukluğu var ise.

Madde kötüye kullanımı veya anksiyete bozukluğu ile birlikte ise.

2.FARMAKOTERAPİ

  1. SÜRDÜRÜM TEDAVİSİ

Remisyonu takiben tedavinin 6-9 ay tedavi dozunda sürdürülmesi önerilir.

Sürdürüm dozu düşük olmamalıdır.

İkiden fazla depresyon dönemi geçirmiş olan hastalarda sürdürüm dönemi en az 2 yıl olmalıdır. Rekürrens riskli hastalarda bu süre daha uzun tutulabilir.

Son hastalık döneminden önceki 5 yıl içinde tekrarlamış, dönemler arasında tam bir iyileşme elde edilememiş ise 3 yıllık koruyucu tedavi gerekebilir.

Daha ileri vakalarda 5 yıl veya daha uzun koruyucu tedavi uygulanabilir.

İkiden daha fazla ilaç kesme girişimini takiben, bir yıl içinde tekrarlama görüldüyse yaşam boyu koruyucu tedavi gerekebilir.

  1. EKT

ENDİKASYONLAR

Majör Depresyon

İlaçlara Cevapsızlık

İlaçların Kontrendike Olması (depresyon geçiren gebe)

Katatonik Şizofreni

Ağır Mani

Ağır Anoreksiya Nervoza

YAN ETKİLERİ

Bellek Bozukluğu

Kırık, Çıkık

Uzamış Apne

Baş Ağrısı, Kas Ağrısı

Aritmi

  1. DİĞER SOMATİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (rTMS)

Manyetik Nöbet Tedavisi

Vagus Siniri Uyarımı

Derin Beyin Uyarımı

Işıkla Tedavi

Beni dinlediğiniz için teşekkürler…

Bir Cevap Yazın