Diencephalon Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

DİENSEFALON (DIENCEPHALON)
DİENSEFALON
Diencephalon
Diencephalon; beyin sapı ile beyin hemisferleri arasındadır
Dışta:
Capsula interna
İçte:
 Üçüncü ventrikül
Önde:
 Lamina terminalis, for. interventriculare
Arka:
 Commissura post.
Üst yüz:
Lateral ventrikülün tabanı
Diencephalon
Altta:
Chiasma opticum,
Tractus opticus
İnfundibulum
Tuber cinereum
Corpus mamillare
Diencephalon
 Diencephalon 2 ana bölüme ayrılır.
Pars dorsalis:
 Thalamus
Metathalamus
Epithalamus
 Pars ventralis
Subthalamus
Hypothalamus
Thalamus
Thalamus
Talamusun yüzleri
Facies superior:
 Nuc caudatus ile thalamus arasında sulcus terminalis bulunur
 Burada v. thalamostriata ve stria terminalis bulunur
 Ayrıca üstte plexus choroideus vardır
Facies lateralis:
Capsula interna (crus posterius) bulunur.
Talamusun yüzleri
Facies inferior:
Hipotalamus ve subthalamus ile komşuluk yapar.
Facies medialis:
  1. ventrikül vardır
 Adhesio interthalamica iki thalamusu birleştirir
Talamusun beyaz cevheri
  Lamina medullaris interna:
 Vertikal seyirli bir miyelin tabakasıdır.
Talamusun ön kısmında, Y harfi şeklinde ikiye ayrılarak gri cevheri üç kısma böler
Anterior, medial ve lateral bölümler
  Lamina medullaris externa:
Capsula interna’ya yakın olarak bulunur ve thalamusun lateralindedir
Thalamusun diğer küçük çekirdekleri
Nuc. anteriores thalami
Ön grup çekirdekler (nucc. anteriores thalami)
Bu çekirdekler hafıza ve limbik sistem ile ilgilidirler
Korku, heyecan, sevgi, sevinç, üzüntü limbik sistemin bir parçasıdır
Dikkat çeken bilgilerin hafızaya alınması ve
Spontan dikkatin düzenlenmesi ile ilgilidir
Nuc. Medioventralis
Fonksiyonları çok az bilinmektedir
 Hippocampus ve gyrus parahippocampalis ile bağlantısı vardır
 Limbik sistem ile ilgilidir
Nuclei intralaminaris thalami
Nuclei intralaminaris thalami
Nuc. ventralis posteromedialis (VPM)
Nuclei dorsales thalami
   Nuclei pulvinares:
  Afferentleri:
 Colliculus superior, area pretectalis, temporal ve oksipital lob, retinadan gelir
  Efferentleri:
 Parietal, temporal ve oksipital lobdaki sensitif asosiasyon sahalarına gider
Nuclei mediani thalami
   Bu çekirdekler adhesio interthalamica’ya komşudur
   Visseral aktiviteler ile (otonom) ilgilidir
 
Nuclei mediani thalami
Afferentleri:
 Formatio reticularis
 Corpus striatum
 Cerebellum
 Tr. Spinothalamicus
 Hipothalamus
 Diğer thalamus çekirdekleri
 Efferentlerini:
 Frontal parietal ve oksipital kortekse verir
Metathalamus
Thalamus’un arka kısmında yer alırlar
Metathalamus, corpus geniculatum mediale ve laterale’den oluşur
Corpus geniculatum med.(CGM)
İşitme ile ilgilidir
Brachium colliculi inf. aracılığıyla colliculus inf.’a bağlanır.
Lemniscus lateralis içinde taşınan işitme duyusu ile ilgili lifler, önce colliculus inferior’a gelirler.
Buradan Corpus geniculatum mediale’ye ve sonunda temporal lobtaki işitme merkezine giderler.
Thalamusun Fonksiyonel önemi
Thalamus, beynin ön kısımlarının temel aktivitelerinin tümünde, büyük bir nöral işlemci  ve birleştiricidir.
Bütün genel ve özel duyular (koku duyusu hariç) kortekse gitmeden önce thalamus’a uğrarlar
Thalamus’tan çıkan duyular ise, serebral kortekse ve basal ganglionlara giden bilgilerin ana kaynağını oluştururlar.
Thalamus, duyunun bilinçli bir şekilde değerinin anlaşılmasında, önemli bir role sahiptir.
Ham duyu stimuluslarının bilinç seviyesine getirilmesi thalamus’ta olur.
Ayırt edici duyuların bilinçli değerlendirilmesi, hem thalamic hem de cortical seviyelerde olmaktadır.
Fonksiyonel önemi
Thalamus, somatik motor aktivite üzerinde (VA ve VL çekirdekleri aracılığı ile) önemli bir görev yüklenir.
Bu çekirdekler, cerebellum ve basal ganglionlardan lifler alırlar.
Motor fonksiyonların düzenlenmesini sağlar, motor fonksiyonları etkilerler.
Çevreden haberdar olma, tetikte durma ve dikkat gibi fonksiyonları düzenler
Emosyonel ilişkileri düzenler
Hypothalamus
Hypothalamus’un Sınırları
Thalamustan, sulcus hypothalamicus aracılığı ile ayrılır.
  1. ventrikülün döşemesini ve yan duvarlarının alt kısmını yapar.
  2. ventrikül döşemesinde şu yapılar yer alır:
Chiasma opticum
Tuber cinereum
İnfundibulum
Corpus mamillare
Substantia perforata posterior
Diencephalon komşuları
Diencephalon komşuları
Hipotalamik Çekirdekler
Lateral hipotalamik bölge:
Medial Hipotalamik Bölge
Medial hipotalamus, 3 kısma ayrılır.
1- Supraoptik kısım
  Nuc. supraopticus
  Nuc. suprachiasmaticus
  Nuc. preopticus 
  Nuc. paraventricularis
2- Tuberal kısım
  Nuc. anterior
  Nuc. ventromedialis
  Nuc. dorsomedialis
  Nuc. arcuatus
3- Mamillar kısım
  Nuc. mamillaris med.
  Nuc. mamillaris lat.
  Nuc. posterior
Supraoptik kısım
  Nuc. Supraopticus:
ADH (vasopressin) salgılar
Salgıları nörohipofize aktarılır
Hasarlarında diabetes insipitus oluşur
  Nuc. Paraventricularis:
Oxytocin salgılar
Salgısı nörohipofize aktarılır
Tuberal kısım
  Nuc.ventromedialis:
Tokluk merkezi olarak kabul edilir
Uyarılması iştahı deprese eder
Bu çekirdek kan glikoz düzeyine duyarlıdır
 
Mamillar kısım
  Nuclei mamillares:
Corpus mamillarede yer alırlar
Limbik sistemle ilgilidir
Afferentleri fornix aracılığı ile hippocampustan gelir
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hipotalamus fonksiyonları
Hypothalamus fonksiyonları
Subthalamus (ventral talamus)
Subthalamus
Nuc. subthalamicus (corpus Luysii)
Thalamus’un altında, capsula interna’nın medial’inde, substantia nigra’nın üstündedir
Fonsiyonel olarak bazal çekirdekler içinde değerlendirilirler.
Temel bağlantıları bazal çekirdeklerledir
Lezyonlarında vücudun karşı yarımında hemiballismus oluşur
Hemiballismus kontrol edilemeyen şiddetli bükülme hareketleri oluşur
Subtalamus’un Fonksiyonu
Bazal ganglionlarla ve talamus ile bağlantılıdır
İskelet kasların hareketleri üzerine düzenleyici etkiye sahiptir.
Epithalamus
Habenula
Habenula Afferent-Efferentleri
Habenula Fonksiyonları
Glandula Pinealis (Epiphysis, corpus pineale)
Glandula pinealis
Glandula pinealis-Fonksiyonları
Stria medullaris
Commissura posterior

Bir Cevap Yazın