Duyu (İşitme ve Görme)

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • İŞİTME
 • Çok dinlememiz ve az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.
 • Diogenes
 • İşitme
 • Sesin özellikleri
 • İşitme sınırı
 • Ses iletimi
–Dış kulak
–Orta kulak
–İç kulak
 • İşitmenin nöral yolları
 • İşitme teorileri
 • İşitme testleri
 • Ses dalgaları
 • Sesin özellikleri
 • Perde: Saniyedeki titreşim sayısına bağlı.
 • Şiddet: Kulak zarının cm2’sine yapılan basınç.
İşitme eşiği: 0 desibel (dB). (0.0002 dyne/cm2)
Duyabildiğimiz seslerin şiddet düzeyleri 0-160 dB.
 • Nitelik (kalite, tını).
 • İşitme sınırı
 • Hertz (Hz): Saniyedeki titreşim sayısı.
 • Frekans bakımından işitme aralığı 20-20.000 Hz
 • Şiddet – Ses
dB  Ses
0  İşitme eşiği (0.0002 dyne/cm2)
10  Yaprak hışırtısı
20  Fısıltı (1 metreden)
40  Orta gürültülü oda
60  Konuşma, trafik
80  Yoğun trafik
100  Makine dairesi
120  Ağrı
140  Jet motoru (30 metreden)
160  Kulak zarı patlatıcı
 • Sesin iletilmesi
 • Ses dalgaları kulak zarı tarafından stapes tabanının hareketleri şekline sokulur.
 • Bu hareketler iç kulak sıvısında dalgalar meydana getirir.
 • Bu dalgaların Corti organı üzerine olan etkisi de sinir liflerinde aksiyon potansiyellerini doğurur.
 • İşitme teorileri
 • Rezonans teorisi (Helmholtz teorisi)
 • Tek yer teorisi
 • Von Bekesy’nin dalga teorisi
 • Green teorisi
 • Sağırlık
 • İleti sağırlığı
 • Sinirsel (nörosensöriyel) sağırlık
 • Odiyometre
 • Sorular?
 • GÖZ
 • İnsan gözdür, görüştür. Bir insanın gözü neyi görebiliyorsa, değeri o kadardır.
 • Mevlâna
 • Işığın havadaki hızı 300.000 Km/sn.
 • Havanın kırma indisi (İndeksi): 1
 • Bir cismin kırma indisi = Işığın havadaki hızı / Işığın cisimdeki hızı.
 • Gözün tabakaları
 • Fibröz (Cornea, sclera)
 • Vasküler (Koroid, corpus ciliare, iris)
 • Duysal
 • Göz dibi
 • Kırılma
 • Işığın kırıldığı yüzeyler
 • Hava ile korneanın ön yüzü.
 • Korneanın arka yüzü ile humor aköz.
 • Humor aköz ile lensin ön yüzü.
 • Lensin arka yüzü ile corpus vitreum.
 • Diyoptri (D)
 • Odak uzaklığı 1 metre olan konveks bir merceğin kırma gücü 1 diyoptridir.
 • Bir cismin kırma gücü = 1 / Odak uzaklığı (metre olarak)
   Odak uzaklığı 25 cm ise kırma gücü = 1/0,25= 4 diyoptri.
 • İndirgenmiş göz
 • Odak uzaklığı 15-17 mm.
 • Kırma gücü +66,7 diyoptri.
   (15 mm=0,015 metre. 1/0,015=66,7)
 • Kırma indisi – Kırma gücü
 • Göze giden parasempatik sinirlerin uyarılması silyer kasın kasılmasına ve dolayısıyla kırma gücünün artmasına neden olur.
 • Silyer kas sempatik sinirlerle innerve edilmediğinden, sempatik uyarının akomodasyonda rolü yoktur.
 • Görme alanı
 • Görme keskinliği
 • Pupilla
 • Silindirik mercek hangi göz kusurunda kullanılır?
 1. Miyop
 2. Hipermetrop
 3. Astigmat
 4. Presbiyopi
 5. Ambliyopi
 • Uyum yapmamış bir gözün toplam kırma gücü 60 diyoptri dolaylarındadır. Bu güç içinde en büyük pay gözün hangi kısmına aittir?
 1. Kornea
 2. Göz lensi
 3. Ön oda
 4. Camsı cisim
 5. İris
 • Gözdeki basillerin fonksiyonu nedir?
 1. Renkli görme
 2. Derin görme
 3. Akomodasyon
 4. Işık kırılması
 5. Alacakaranlıkta görme
 • Göze paralel gelen ışık retina önüne düşüyorsa bu gözde hangi kırma defekti vardır?
 1. Hipermetrop
 2. Myopi
 3. Presbiyopi
 4. Astigmatizm
 5. Emetropi
 • Schlemm kanalı tıkandığında aşağıdakilerden hangisinin drenajı bozulur?
 1. Endolenfatik sıvı
 2. Göz yaşı
 3. Serebrospinal sıvı
 4. Göz içi sıvısı (aköz humor)
 5. Camsı cisim (corpus vitreus)
 • Aqueous humor’un sentezi hangisi tarafından yapılır?
 1. Tunica vasculosum sclera
 2. Corpus ciliare
C: Kornea
 1. İris
 2. Schlemm kanalı
 • Sağ gözde tam körlük varsa lezyon hangisindedir?
 1. Sağ optik sinir
 2. Sol optik sinir
 3. Corpus geniculatum laterale
 4. Sağ kalkarin korteks
 5. Sağ optik traktus

Bir Cevap Yazın