Elektrokardiyogram (EKG) Nedir?

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 Elektrokardiyogram (EKG) Nedir?

Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel

değişikliklerin, vücut yüzeyine konulan

elektrodlar yardımıyla kaydedilmesi…

EKG’den ne öğrenebiliriz

Ritm Ve İletim Bozuklukları

Myokart kanlanması

İskemi

Lezyon

İnfarktüs

Nekroz

Hipertrofi

Perikart hastalıkları

İyon dendesizlikleri hakkında

EKG’den Ne Öğrenemeyiz?

EKG Kalp Yetersizliğini göstermez

Kalpteki mekanik olayları göstermez

Kalbin kasılma gücü hakkında bilgi vermez

Hasta sırtüstü rahat ve sakin yatmalı…

Elektrodlar doğru yerlere, cilde iyice temas edecek şekilde, yeterli jel sürüldükten sonra yerleştirilmeli…

Topraklama iyi olmalı…

Çekime başlamadan mutlaka kalibrasyon yapılmalı…

Tüm derivasyonlar, her derivasyonda en az 3-4

kompleks içerecek şekilde kaydedilmeli, gerekirse ritm

değerlendirilmesi için DII kullanılmalı…

Temel elektrofizyoloji

Temel Elektrofizyoloji

Dalgaların oluşumu

Dalgaların isimlendirilmesi

P dalgasından sonra ilk negatif defleksiyon Q dalgası

Yukarıya doğru ilk defleksiyon R dalgası

R dalgasını takip eden negatif defleksiyon S dalgası

Normal elektrokardiyogram

P dalgası; atriyum depolarizasyonu

QRS kompleksi; ventrikül depolarizasyonu

T dalgası; ventrikül repolarizasyonu

tanımlar

İzoelektrik hat

PR aralığının çizdiği hat

Pozitif defleksiyon

İzoelektirik hattın üzerine sapma

Negatif defleksiyon

İzoelektirik hattın altına sapma

Standart EKG kağıdı

EKG’deki kareler

EKG’de Standart Kalibrasyon

Normal bir elektrokardiogramdaki bazı önemli interval ve segment değerleri şöyledir

Derivasyonlar

Bipolar Extremite Derivasyonları

Göğüs derivasyonları

V1: Sternumun sağında 4. interkostal aralık,

V2: Sternum solu 4. interkostal aralık,

V3: V2-V4 ortası

V4: 5. interkostal aralık – mid klaviküler hat

V5: 5. İ.kostal aralık sol ön koltuk (aksilla) çizgisi

V6: 5. İ. Kostal aralık sol orta koltuk (aksilla) çizgisi

Göğüs derivasyonları ve QRS

Yatay düzlemde;

V1-2; sağ ventrikülü

V3-4; septumu

V5-6 kalbin sol yanını yani sol ventrikül duvarını görür

Septum depolarizasyonu

V1 pozitif defleksiyon

Septum kas kitlesi az olduğundan genlik düşüktür

r

V6 negatif defleksiyon

q

Ventrikül depolarizasyonu

Sol ventrikül hakimiyeti

V1 negatif defleksiyon

S

V6 pozitif defleksiyon

R

Kas kitlesi tamamen depolarize olmuşsa EKG izoelektrik çizgiye döner

Normal depolarizasyon

RV EKG’si çekimi

P DALGASI

  Atriyum depolarizasyonunu gösterir

                  

  Süresi: 0.10sn -2.5mV

  DI,DII ve AVF ve V4-V6  pozitiftir

  DIII ve AVL, VI’de (+,- veya bifazik)

  AVR de negatiftir

Patolojik P dalgaları

PQ (PR) SEGMENTİ

Süresi 0.09-0.11 sn

P dalgasının sonundan QRS kompleksinin başlangıcına kadar olan kısımdır.

Kalp impulsunun atriyumlardan ventriküllere iletildiği süreye karşılık gelir.

PR ARALIĞI

P dalgasının başlangıcından QRS başlangıcına kadar geçen süredir.

 

Q dalgasının belirgin olmadığı durumlarda P dalgasının başlangıcından R dalgasının başlangıcına kadar olan süre (PR intervali) dikkate alınır.

Süresi 0.12-0.20s’ dir.

PR aralığı,  Sinüs düğümden başlayan eksitasyonun ventrikül myokardına kadar ulaşması için geçen zamana karşılık gelir.

PR<0.12sn: kısa PR

PR>0.20sn: 1 °blok

QRS kompleksi: Q, R ve S dalgası olmak üzere üç ayrı dalgadan oluşmuştur.

QRS kompleksi ventriküllerin depolarizasyonu sırasında kaydedilir.

Süresi 0.06-0.10 s’ dir. 0.11 s’ yi aşması patolojik kabul edilir.

R dalgasının extremite derivasyonlarında 5 mm, göğüs derivasyonlarında  10 mm altında olması düşük voltajı gösterir

Q dalgası QRS kompleksindeki ilk negatif defleksiyondur.
Q dalgasının çok küçük olması veya bazı derivasyonlarda görülmemesinin patolojik bir anlamı yoktur.

Derinleşmesi ise geçirilmiş MI göstergesidir (Patolojik Q)

R dalgası QRS kompleksindeki ilk pozitif defleksiyondur.

S dalgası QRS kompleksinde R dalgasından sonra gelen ilk negatif defleksiyondur.

QRS’nin isimlendirilmesi

Patolojik Q Dalgası

Süresi ≥ 0.04 sn., derinliği önündeki R dalgasının %25’inden (V4-V6’da %15’inden) fazla, nekrozu gösteren dalga…

V1-V3’deki Q dalgası genişliğine ve derinliğine bakılmaksızın patalojik olarak kabul edilir.

En az iki komşu derivasyonda bulunmalı…

Patolojik q dalgası, QS formasyonu, R kaybı şeklinde görülebilir…

ST segmenti: QRS kompleksinin sonu ile T dalgasının başlangıcı arasındaki elektrokardiyogram bölümüdür.

Ventrikül myokardının tümünün depolarize duruma geçtiği andan başlayarak ventrikül repolarizasyonunun başladığı ana kadar sürer.

Normalde izoelektrik hatta kaydedilir.

ST segmentinin izoelektrik çizginin altına inmesi veya üstüne yükselmesine  ST sapması denir.

ST segmentinin belirli değerlerden daha fazla çökmesi veya yükselmesi patolojiktir.

0.13-0.15 sn sürer

QT intervali: Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar geçen süredir.

Ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyon süreçlerini kapsar.

Ortalama yaklaşık  0.40 s dir.

Hipokalsemide uzar,
hiperkalsemide kısalır.

BAZETT FORMÜLÜ

QT SEGMENTİ

Uzamış QT segmenti

erkek:    QTc ³ 0.45msn

kadın:     QTc ³ 0.46msn

Kalp hızı QT segmentini etkilemektedir

 

­  KALP HIZI  ® ¯  QT süresi

¯  KALP HIZI  ® ­  QT süresi

T dalgası

  Ventrikül repolarizasyonu 0.10-0.25sn,

  I,II,V3-V6 da (+),

  aVR de (-)

  Diğer derivasyonlarda QRS in yönüne bağlı olarak değişkendir.

U dalgası

T dalgasını takibeden ve genellikle pozitif olan küçük bir defleksiyondur.

Normal EKG kaydında her zaman gözlenmeyebilir.

Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber intraventriküler (purkinje) ileti sistemindeki  yavaş repolarizasyona bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.

En belirgin olduğu derivasyon V3′ dür.

Aks veya eksen: Toplam QRS vektörünün frontal plandaki izdüşümünün derece cinsinden ifadesi

Ekstremite derivasyonlarında QRS kompleksinin pozitif bölümünün negatif bölümüne eşit olduğu, pozitif ve negatif bölüm toplamının 0 olduğu derivasyon alınır…

Kalbin elektriksel ekseni bu derivasyona dik…

 

Baktığımız EKG kime ait ve ne zaman çekilmiş?

Standart bir çekim mi? Kalibrasyon ve kağıt hızı nedir?

 

Kağıt  hızı 25 mm/sn

2 büyük kare 1mV

Taşikardik ritmlerde kağıt hızı 12.5 mm/sn.,

bradikardik ritmlerde de 50 mm/sn.

hızında çekilmiş olabilir.

 

Çekim kalitesi nasıl?

Sinüs ritmi var mı?

P dalgası(II,V1), takip eden QRS kompleksi…

RR aralıkları eşit…

PR aralığı 0.12-0.20 sn…

Kalp hızı 60-100 atım/dk…

QRS: 0.06 – 0.10 sn

QT  < 0.42 sn

Vertikal plan QRS aksı (+110°) – (-30°)

İleti : SA – AV – IV

ST segmenti izoelektrik hatta

Tdalgası normal(+)

Normal EKG’de

Normal EKG

Normal varyasyon: Erken repolarizasyon

Normal varyasyon: Junenil T dalga paterni

Normal hız : 60-100/dk

Taşikardi   :  >100/dk

Bradikardi  :  < 60/dk

 

Bu ritmin hızı kaçtır?

Atriyum büyümesi

Sağ atriyum büyümesi;

-II, III, aVF’te P dalga genliğinin > 2.5 mm

süresinin 0.10 msn yi aşması

– V1 de P’nin ilk bölümünün >1.5 mm olması.

Sol atriyum büyümesi;

-I ve II de geniş ve çentikli P,

-P dalga süresinin >0.11 mm

-V1’deki P nin son kısmının >0.04 mm

Sol ventrikül hipertrofisi

Sağ ventrikül hipertrofisi

Sağ ventrikül hipertrofisi

Ventrikül hipertrofisi

DAL BLOKLARI
ORTAK EKG ÖZELLİKLERİ

QRS kompleksinde genişleme

Normal QRS 0,06-0,10 sn

Dal bloklarında >0,12 sn

Hemibloklarda 0,10-0,12 sn

QRS frontal aksında değişiklikler

Sağ dal bloğu  à sağ aks

Sol dal bloğu à sol aks

ST segment ve T dalga değişiklikleri

DAL BLOKLARI

Dal bloklarının elektrokardiyografik ayırımında kullanılan derivasyonlar…

DI,aVL – V1 – V5,6

Sol dal bloğu

QRS süresi ≥ 120 msn

V5, V6 ve genellikle D1 ve aVL derivasyonlarında geniş ve çentikli R dalgaları

V1 ve V2 derivasyonlarında küçük r dalgaları veya QS formu

Sol derivasyonlarda septal q dalgası kaybı

Sağ dal bloğu

QRS süresi ≥ 120 msn

Sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1 ve V2) geniş çentikli R dalgaları (rsr´, rsR´ veya rSR´)

Sol prekordiyal derivasyonlarda (V5 ve V6) geniş ve derin S dalgaları

Sekonder ST-T değişiklikleri(sol dal bloğu gibi)

İskemi EKG’si

KAH tanısında EKG

Koroner hastalığında EKG’de 3 ana değişiklik gözlenir:

T dalgası değişiklikleri

ST segment değişiklikleri

QRS değişiklikleri-patolojik Q

  dalgası oluşumu

KAH’da her çeşit ritim ve iletim bozukluğu ortaya çıkabilir.

İskemik Hasar EKG’de Nasıl Görülür ?

Subendokardiyal hasar

  1.Horizontal veya aşağı eğilimli ST segment çökmesi > 1 mm 

  1. Bifazik veya negatif T dalgaları

Epikardiyal hasar

  ST segmenti yükselmesi (klasik MI)

KAH tanısında EKG

T dalgası negatifliği     à   iskemi

ST segment değişikliği à  zedelenme,                             lezyon

Patolojik Q dalgası      à   Nekroz

ST segment değişiklikleri

  

        Yükselme? Çökme?

Elektrodumuz zararlanmış alanı doğrudan görüyorsa ST segmenti yükselir.

Elektrodumuz zararlanmış alanı, arada bulunan sağlam miyokard dokusu ardından görüyorsa ST segmenti çöker.

T dalgası değişiklikleri

T dalgasında ortaya çıkan değişikliklerin en önemli özelliği (negatif veya pozitif olsun) bacaklarının simetrik olmasıdır.

T dalgası değişiklikleri

Elektrodumuz iskemik alanı doğrudan görüyorsa T dalgası negatif

Elektrodumuz iskemik alanı, arada bulunan sağlam miyokard dokusu ardından görüyorsa T dalgası pozitif, sivri ve uzun.

Miyokard Nekrozu veya İnfarktüsü

Erken Akut Dönem: ilk1-2. günlerdir,

henüz nekroz belirtisinin olmadığı ST segmenti elevasyonu olan bölümdür.

Patolojik Q dalgası yoktur.

Subakut Akut Dönem; Patolojik Q dalgası veya QS örneğinin belirdiği, ST segmentinin kubbe şeklinde yükseldiği ve T dalgasının ters döndüğü safhadır

Kronik Dönem: Tek EKG bulgusu patolojik Q veya QS örneğidir.

AMİ de karakteristik EKG değişikliği

Hasarlı bölge üzerinde ST segment elevasyonu

Enfarktüsün karşısındaki leadlerde ST segment depresyonu

Patolojik Q dalgası

Azalmış R dalgaları

Ters dönmüş T dalgaları

AMİ’de EKG değişimi

AMİ’de EKG değişimi

ST elevasyonu

Derin Q dalgası

T dalgası değişiklikleri

Dal bloğu

İnfarktüs yerleşimleri

Anatomic Groups
(Septum)

Anatomic Groups
(Anterior Wall)

Anatomic Groups
(Lateral Wall)

Anatomic Groups
(Inferior Wall)

Anatomic Groups
(Summary)

Yaygın Önyüz Mİ EKG örnekleri

Hiperakut yaygın ön yüz Mİ

İnferior hiperakut Mİ

İnferior eski Mİ
Lateral iskemi

İnf ve RV MI

Posterior MI

Septal MI

ST elevasyonsuz Mİ

Birinci derece AV blok

İkinci derece AV blok

Mobitz Tip I  (Wenckebach)

Mobitz Tip II

Üçüncü derece AV (Tam) blok

I.derece AV blok: P-R uzaması

II.AV blok

Mobitz-I: P-R progresif uzar ve bir P bloke olur

Mobitz-II: P-R sabittir fakat bazı P ler bloke olur

III. Derece (tam)AV blok:  P dalgalarının hiçbiri AV dügümü geçemez.. Atriyumlar ve ventriküller birbirinden bagımsız olarak çalışır.

P ler kendi aralarında düzenli, QRS ler kendi aralarında düzenli

P ile QRS arasında hiçbir ilişki yok tur.

ELEKTROLİT ANORMALLİKLERİNDE
EKG

HİPERPOTASEMİ

Plazma K+ konsantrasyonunun >5.0 mmol/L olmasıdır.

HİPOPOTASEMİ

HİPOPOTASEMİNİN EKG BULGULARI

HİPOPOTASEMİ’ye bağlı U dalga belirginliği

HİPERKALSEMİ

Serum Ca  seviyesinin 10,5 mg/dl’nin üzerinde olmasıdır.

Klinik 12mg/dl’nin üzerinde ortaya çıkar.

15’in üzerinde acil tedavi gerekir.

18 ve üstü ölümcül olabilir

HİPERKALSEMİDE EKG BULGULARI

PR mesafesinde uzama

QRS süresinde uzama

ST  segmentinde kısalma

QT intervalinde kısalma

T dalgasında genişleme ve kubbeleşme

Çeşitli ventriküler aritmiler

HİPOKALSEMİ

Serum Ca düzeyinin 8,5 mg/dl’nin altında olmasıdır.

Hastanın albümini düşükse düzeltilmiş Ca hesaplanmalıdır.

HİPOKALSEMİDE EKG BULGULARI

PR mesafesi kısalabilir.

QRS süresinde azalma

ST  segmentinde uzama

QT intervalinde  uzama

T dalgasında düzleşme veya inversiyon

İNTRAKRANİAL HEMORAJİ

Massif serebral hemoraji

EKG ÜZERİNDE DİGİTALLERİN ETKİSİ

PERİKARDİT

ve

PERİKARDİYAL EFFÜZYON’DA

EKG

AKUT  PERİKARDİT EKG

PERİKARDİYAL EFFÜZYON

Normal veya spesifik olmayan ST, T bulguları,

Elektriki alternans,

Bradikardi (son dönem),

Nabızsız elektrik aktivite (agonal faz)

PACE MAKER&EKG

Ventriküler pacemaker

AV (fizyolojik) – iki odacıklı pacemaker

Bir Cevap Yazın