Fizik Muayene

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

FİZİK MUAYENE

Artrit ?

Belirgin olarak eklemi tutan ve o eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde  kısıtlılık

Artiküler/Periartiküler?

 

 

FM

Sorunlu eklem bölgesini;

Bak, duy, hareket ettir, ölç ve karşılaştır..

Genel

İnspeksiyonla muayene başlar (Postür-Yürüyüş)-duruş,dış görünüş,vücut yapısı, deri rengi…

Muayene edilecek bölge yeterince açılmış olmalı

Eklem dikkatlice inspekte edilmeli. İnflamasyon veya injuriye ait belirtiler var mı? (şişlik, kızarıklık, ısı artışı) Deformite var mı?, Simetrik mi?, Karşı tarafla karşılaştır

Ekstremite veya eklemin duruşu var olan olayın işareti olabilir.

Örn. Sinovit varlığı hastayı zorunlu harekete veya pozisyona itebilir

Parmaklar dinleme aygıtı gibidir. Palpasyonda lokal duyarlılık, krepitasyon, şişlik ve nabızlar değerlendirilebilir

Range of motion (ROM) değerlendir (hem aktif hem de pasif…)

Kas gücü ve nörovasküler değerlendirme

Spesifik provokatif manevralar ile eklemdeki patolojiyi ortaya çıkar

Etkilenmemiş eklemleri bile muayene et!

Muayene edilen eklemler

EKLEMLER

Eklemlerde şişlik

Sıvı-Kan (Hemartroz: Travma-Hemofili sonucu)

Bursaların şişmesi

Artrit

sinoviyal zar kalınlaşması: hamur kıvamında ele gelebilir (RA)

Lokalize periartiküler patolojiler (EN,lipomlar vs.)

Eklem üzeri deri bulguları:

Sıcak: inflamatuar-infeksiyöz ve akut patoloji.

Isı değişikliği el parmaklarının sırtı ile ve simetrik bakılmalı

Eritem: akut gut, septik ve ARA. Kr. Artritlerde pek yok.

– Gutta deri kuru ve pullanma gösterir.

– FMF de ayak bileğinde erizipel.

– Okronozis: eklemde kahverengi pigmentasyon

Rash:

– DM: Gottron papülleri: el parmak dorsalinde

– PsA de döküntü  +

Harekette duyarlılık: Artritte tüm eklem çevresinde ağrı vardır. Periartiküler noktasal duyarlılık bursit ve tendinitlerde oluşur.

Deformite:

-dislokasyon, subluksasyon: RA, PsA

Omuz

Acromion

Clavicle

Scapula

Deltoid muscle

Supraspinatus

Infraspinatus

Teres Minor

EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE

OMUZ

Her yöne geniş ölçülü hareket,

Vücudun en geniş hareket yapan eklemi,

İnspeksiyonda; şişlik, deformite, kaslarında fasikülasyon veya atrofiye bakılır.

Diğer omuz eklemi ile kıyaslanarak eklem kapsülü içinde efüzyon, önde kabarıklık, üzerinde hiperemi yönunden degerlendirilir.

Omuz

omuz

Abdüksiyon  Addüksiyon-İR

omuz

Abd-ER

Flex.-Ext.

Akromiyoklavikular eklem muayenesi

Omuz rotator kılıfı

Omuz eklemi

Omuz eklemi

Omuz patolojileri

Rotator cuff lezyonları (supra-infra spinatus, teres minör, subkapsülaris)

Kapsülit

Bisipital tendinit

Frozen shoulder

Omuz periartriti

Omuz el sendromu

EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE

DİRSEK

Nötral pozisyonunda ön kol ekstansiyondadır

Eklemde sıvı toplandığında olekranonun her iki yanındaki çukurlar kaybolur.

Kubitus valgus açıklığı dışa bakan, kubitus varus açıklığı içe bakan açı oluşması

Dirsek muayenesi

Dirsek

Lateral epikondilit (tenisçi dirseği): ön kolda tekrarlayan sup-pronasyon hareketleri sonucu oluşur. Dirence ekts. yaparsa ağrı artar

Medial epikondilit (golfçü dirseği): tekrarlayan dirsek fleks. sonucu oluşur. Dirence fleks. yaparsa ağrı artar

Dirsek

Normal-artrit

Olecranon bursiti

Romatoid nodüller

SC nodüller

RA, ARA

Ekstansor yüzeylerde, baskıya maruz kalan alanlarda,

Sert, hassas değiller

Deriye fikse değiller, ancak periosta fikse olabilirler

Olekranon bursasının daha distalinde yer alırlar

TOFUS: sc nodül gibi olabilir. Ülsere olabilir, beyaz tebeşir gibi materyal dikkat çeker.

Ganglionlar: Eklem kapsülünden kaynaklanırlar. Tendon kılıflarının etrafında yerleşir. Hassas değiller. El bileğinde dorsal yüzeyde sık. Bilek fleks. ile görünür hale gelirler.

Amiloid birikimi=nodül

EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE

ÖN KOL

Pronasyon ve supinasyon hareketi kontrol edilmelidir.

EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE

EL BİLEĞİ

Nötral pozisyonda avuç içi aşağı bakmalıdır,

Dorsofleksiyon (ekstansiyon), Palmar fleksiyon, Ulnar deviasyon, Radiyal deviasyon, çepeçevre döndürme hareketleri yapar.

El bileği şişliği

Bilek muayenesi

EKSTREMİTELER ÜST EKSTREMİTE

EL ve PARMAKLAR

Muayenede

Başparmak diğer parmak uçlarına değdirilir

Anahtar- kalem tutturulur

Düğme iliklettirilir.

Yumruk yaptırılıp açtırılır. (Fleks-Ekstan)

Parmaklar açtırılır birleştirilir. (Abduk-Adduk)

El

KTS: Elde ağrı ve duyu kaybı (geceleri artar). N.medianusun dağıldığı alanlarda.

Tinnel testi: karıncalanma veya elektriklenme

PHALEN TESTİ: 1 dk. süreyle el bileği flex. da. ağrı ve karıncalanma +

KTS

İlerlemiş KTS’de tenar atrofi +. Abductor Pollicis Brevisde motor güç azalır

GANGLİON KİSTİ: eklem kapsülünden kaynaklanır

DUPUYTREN: 4.parmak en çok etkilenir

Osteoartrit

Heberden nodülleri

Bouchard nodülleri

Ellerde romatoid nodüller

Eklem tutulumunun tipik dağılımı

RA

RA

Eklemler hassas ve ağrılı

Eklem hareketleri kısıtlı

PIP, MKF ve  elbileği tutulmuştur

Akut dönemde PIPde fuziform şişlikler +

KRONİK: Ulnar deviasyon

-interosseöz kaslarda atrofi

-kuğu boynu deformitesi (PIP lerde hiperekstansiyon, DIPde hiperfleks.)

-düğme iliği deformitesi: PIP’lerde fleks., DIP lerde hiper ekst.

-SC nodüller

Enflamasyonlu eklem

Metakarpofalangiyal (MKF) eklem tutulumu

Metakarpofalangiyal (MKF) eklem muayenesi

MKF eklemlerin karşılaştırması

MKF eklemlerin değerlendirilmesi-Sıkma testi

Proksimal interfalangiyal eklem (PIF) şişliği

PIF eklem şişliği

Şişlik, eklem kapsülü lokalizasyonuna uyar.

Sinoviyal kalınlaşma sert  süngerimsi bir his uyandırır.

PIF eklem muayenesi

Parmakların tümüyle şiş görünümü: sosis parmak ve falanksların ileri destrüksiyonu ile iç içe geçmiş görünümü=opera dürbünü el= PsA de görülür

PsA

EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE

KALÇA EKLEMİ

Vücudun ikinci büyük eklemidir.

Muayenesine hasta odaya girerken başlanır.

.Travma

Sinovit

Artrit-Artralji

Dislokasyon

Kırık

Perthes Calve Leg hastalığı

Hematolojik-Onkolojik nedenler

Kollajen doku hastalıkları

EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE

KALÇA

Hareketleri:Fleksiyon, ekstansiyon, addüksiyon, abduksiyon, rotasyon

Yürüyüşüne dikkat, kas atrofisi, deri v.s

EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE

DİZ

Vücuttaki en büyük eklemdir.

Muayeneye inspeksiyonla başlanır.

Eklemde sıvı toplandığında; patella yanındaki çukurlar düzleşir. Sıvı fazla ise bombeleşme oluşur.

DİZ

Varus diz def. (O)

Sağda atrofi

Genu valgus (x)

Dizi muayene edebilmek için hafifçe fleksiyona getir,

Bir eli supra-patellar bölgeye yerleştir (yani patella üzerine ve böylece eklem aralığı ile irtibat olabilsin). Eklem merkezinde sıvı birikebilsin diye patellaya doğru zorlayarak ittir

Patellaya baş parmağı ile tazyik yap

Eğer sıvı varsa patellada dalgalanma hissi ve elimize tekrar çarptığını hissederiz (Ballotman)

Kesin diz enflamasyonu: Sıcak diz

EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE

AYAK BİLEĞİ ve AYAK

İnspeksiyonla muayeneye başlanır.

Deformite, nodül, şişlik kontrol edilir.

Palpasyonla ayak bileği ön yüzü, aşil tendonu ve topuk palpe edilir.

EKSTREMİTELER ALT EKSTREMİTE

AYAK BİLEĞİ ve AYAK

Ayak anomalileri

En sık görüleni pes ekinovarus

pes planus-pes kavusda görülen anomalilerdendir.

Entesopati

Epin kalkanei

Akut gut

Halluks valgus: ayak başparmağı anormal abdüksiyonda

Pes planus: ayak longitüdinal arkının düzleşmesi ve ayak tabanının yere değmesi

Daktilit (artrit+tenosinovit)=sosis parmak

Metatarsofalangiyal (MTF) eklemler

MTF sıkma testi

OMURGA

Omurga anomalilerine fizik muayeneden çok radyolojik yöntemlerle tanı konulur.

Baş ve sakrum aynı hizadadır.

Omuzlar ve pelvisin heriki yanı aynı seviyededir.

Prosessus spinozuslar kalemle işaretlenir yandan ve arkadan bakılarak deformite araştırılır.

Servikal, torakolomber ve sakral vertebra hareketlerine bakılır.

FM-Spinal Mobilitenin Ölçümü : Schober Testi

Hasta dik ayakta dururken posterior superior ilyak spina veya venüs çukurları düzeyinde beşinci lomber spinatus çıkıntısı üzerinde (L5 alt kenarı) cilde işaret koyarak yapılır.

Bunun 10 cm üstüne ikinci bir işaret konur.

Daha sonra hastaya dizlerini kırmadan mümkün olduğu kadar öne eğilmesi söylenir.

Normal iki işaret arasındaki açıklık en az 5 cm artar.

Artışın 3 cm’den az olması lomber omurganın mobilitesinin sınırlanmış olduğunu gösterir.

Sinir germe testleri

DÜZ BACAK KALDIRMA TESTİ: Diskopatilerde değerli. Bacağı kaldır ayağı dorsofleksiyona getir…Kökleri daha da tazyik et…Diz ve ayak fleksiyonu ile ağrı azalır…Test 30-70 derecede ağrı varsa pozitif kabul edilir.

LASEQUE: kalça maksimal fleksiyonda iken diz aniden ekstansiyona getirilirse bel ve bacak ağrısı olması durumunda test pozitiftir

Sakroiliak eklem

LS bölgedeki venüs çukurları Sİ eklem için belirleyicidirler. Direkt palpasyon ile ağrı uyandırılabilir. Sİ duyarlılık + olabilir.

Yüzükoyun yatır—sakrum üzerine öne aşağı doğru kuvvetli basınç uygula ve patoloji varsa eklemde ağrı oluşur.

FM – Sakroiliak Eklemler

Sakroiliak eklemler ve omurga muayenesi hastanın bildirdiği ağrıyı değerlendirmek için yapılır.

Hasta, hekim baş parmağı ile sakroiliak eklemlerin üzerine bastırınca duyarlılıktan şikayet eder.

FM- Göğüs Ekspansiyonu

Göğsün genişlemesi kostovertebral eklemlerin hareketini değerlendirmek amacıyla ölçülür.

Hasta elleri başının üstünde dik ayaktadır.

Meme ucu  veya 4.İCA hattından bir mezuro ile göğüs çevresi tam inspirium ve tam ekspiriumda ölçülür.

AS olmayan kişide inspirium ve ekspirium arasında en az 5 cm fark olması gerekir.

Özellikle 2.5 cm’den daha azsa, AS’nin ekspansiyonu etkilediği anlamına gelir.

FM- Oksiput Duvar Testi

Bu test yapılırken hasta kalçaları bir duvara dayanarak ve topuklarının arkası duvara temas halinde dik ayakta durur

Bakışını horizontal tutarak başının arkasıyla duvara dokunmaya çalışır.

Oksiput ile duvar arasındaki aralık ölçülür.

AS olmayan kişi tipik olarak bunu yapabilecektir.

Tragus duvar mesafesi

Sakroiliitis

Schirmer testi

gözyaşının temel ve refleks salgılanmasını ölçmek için kullanılır.

5 mm kalınlığında Schirmer kağıtları kullanılır.

Kağıt ucundan kıvrılarak alt kapak 1/3 dış kısmına yerleştirilerek 5 dakika bekletilir.

Bu test topikal anestezik damlatılmadan yapılır .

Schirmer testi

5 dk. Sonrasında ıslaklık;

> 15 mm ise normal,

< 8 mm ise azalmış göz yaşı,

< 5mm ise kesin azalmış göz yaşı

KAS

Bu sistemlerin muayenesi diğer sistemlerle birlikte değerlendirilir.

Muayenede 3 yöntem

İNSPEKSİYON

PALPASYON

KAS GÜCÜ VE HAREKET GENİŞLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAS KUVVETİNİN DERECELENDİRİLMESİ
Kas gucunun degerlendirilmesi Sistemik ve Simetrik yapılmalıdır

0 kasılma belirtisi yok

1 hafif kasılma belirtisi var eklem hareketi yok

2 yer cekimi ortadan kaldırıldıktan sonra tam kas hareketi

3 yer cekimine karşı tam kas hareketi

4 orta derecede direnc ile birlikte yer cekimine karşı tam kas hareketi

5 tam direnc ile birlikte yer cekimine karşı tam kas hareketi

Fibromiyalji sendromu

11/18  noktada ağrı veya hassasiyet olmalı

Bir Cevap Yazın