Fizyolojiye Giriş – Homeostazis

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

İNSAN FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ
HOMEOSTAZİS

FİZYOLOJİ NEDİR ?
Fizyoloji terimi “Fusis (Doğa) ve Logos (Bilim)” kelimelerinden üretilmiştir:
“İnsan Fizyolojisi” insan vücudunun yaşaması için gereken tüm organ fonksiyonlarını açıklar;
Canlılığı sağlayan tüm biyolojik, fiziksel ve kimyasal mekanizmaları izah eden bilim dalıdır.
Canlıların karakteristik özellikleri
Homeostazis
Fizyolojik fonksiyonların temel amacı, iç ortamdaki (Ekstrasellüler ortam) fiziksel ve kimyasal dengenin korunmasıdır, buna homeostazis denir:
Homeostazis insanlarda, canlının iç ya da dış ortamdaki değişiklikleri algılayabilen duyu alıcılarıyla (reseptörler) düzenlenir.
Bu reseptörlerin uyarısıyla;
kas,
böbrekler,
karaciğer ve
iç salgı bezleri gibi organlarda, değişen koşullara uygun özel yanıtlar gelişir ve canlı kendisini bu yeni duruma uyarlayabilir.
İÇ ORTAM (E.S.S)
Vücudumuzdaki 100 trilyon hücreyi çevreleyen kan plazması ve interstisyel alanların tümünü kapsayan ortamdır.
Erişkinde tüm vücudun %60-70’ini sıvılar ve maddelerin buradaki çözeltilerinden oluşur,
Bunun 1/3’ü iç ortam olarak kabul ettiğimiz E.S.S’da bulunur,
E.S.S sabit tutulduğu oranda İ.S.S’da sabit tutulabilir.
VÜCUT SIVI BÖLMELERİ
1.Ekstraselüler sıvı = interstisyel sıvı + kan plazması (%30)
2.İntraselüler sıvı (% 60-70)
3.Transselüler sıvı: (% 1-2) (Serebrospinal, intraokuler, plevral, peritoneal, sinoviyal ve gastrointestinal sıvılar).
E.S.S ve İ.S.S BİLEŞİMLERİNİN  FARKLARI
E.S.S’nın önemli bir kısmı olan plazmada:
O2, glikoz, a.a’ler
150 mM/L olan toplam katyon konsantrasyonunun:
140 mM/L kadarı Na+ (plazmanın   en önemli katyonu).
Geri kalanı Ca++, K+  ve Mg’dur.
Major anyonları: Cl- ve HCO3 ve diğer anyonları proteinler, sülfatlar, fosfatlar ve diğer organik asitlerdir (laktat, piruvat, sitrat, asetoasetat).
İ.S.S’nın major katyonu K+’dur.
K+ ve fosfat iyonları İ.S.S’ da E.S.S’ dan daha fazla oranlarda bulunur.
Major anyonları ise organik fosfatlar, proteinlerdir (daha az olarak da Cl- ve HCO3-‘tır).
Vücut sıvılarının elektrolit içeriği (mEq/L).
HOMEOSTATİK MEKANİZMALAR
Ekstrasellüler ortamın bileşiminin korunmasında organ sistemleri rol oynar: Örnekler:
Akciğerlerden CO2, böbreklerden üre ve asitlerin atılması, böylece toksik maddeler uzaklaştırılırken kan pH’sının da dar sınırlarda tutulması (7,3-7,4),
kanda insülin/glukagon hormonları sayesinde glikoz oranının korunması (80-110 mg/dl) vb,
İntrasellüler ortamın bileşiminin sabit tutulması hücre membranlarının seçici geçirgenliği (membran transport mekanizmaları) sayesinde olur.
Vücüdun Kontrol sistemleri
(-) Feed-back kontrol (termostat sistemi, koruyucu-faydalı)
(+) Feed-back kontrol
Genellikle zararlı; örn: kalp krizinde aterosklerotik plaktaki pıhtılaşmanın koroner damarı tıkaması sonrası “Miyokart Enfarktüsü”  gelişmesi…
Nadiren gerekli; örn; a) Kan pıhtılaşması, hemostaz…
  1. b) Doğum eylemi-oksitosin hormonunun                                    salınımı ve etkisi…
Zararlı (+) Feed-back kontrol
Negatif feedback
Negatif feedback

Bir Cevap Yazın