Glomerüler Filtrasyon

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

GLOMERÜLER FİLTRASYON
Baharın ilk sabahları
Tüyden hafif olurum böyle sabahlar,
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar,
Bağıra çağıra düşerim yollara,
Döner döner durur başım havalarda.
                          Orhan Veli Kanık
İdrarın bileşimi
Na+
K+
NH4+
Ca++
Mg++
Cl-
PO4
Üre
Kreatinin
pH                     5-7
Osmolarite        500-800
                         mOsm/L
Glukoz               0
Amino asit         0
Protein               0
Eritrositler         0
Lökositler          0
Ketonlar            0
İdrar hacmi
750 – 2000 mL/24 saat
Oliguri <400
Anuri <100
Poliüri >3000
İdrar nasıl oluşur?
İdrar oluşumu
Filtrasyon
Glomerüler kılcal damarlar
İki arteriol arasında bulunurlar. Bu nedenle kan basıncı bütün kılcal damar boyunca aynıdır.
Glomerüler kılcal damarlardaki kan basıncı sistemik kılcal damarların iki katı kadardır.
Diğerlerinin aksine sıvının sadece tek yönde hareketi (filtrasyon) vardır, geri emilme (reabsorbsiyon) yoktur.
Kılcal damar endoteli iki tabakalıdır; kapiller endoteli ve kapsüler epitel.
Filtrasyon bariyeri
Moleküler yarıçap ve elektriksel yüke göre moleküllerin filtrasyonunu sınırlandırır.
Yarıçap <18 A° geçirgen.
                  18-36 A° geçirgenlik değişik.
                 >36 A° geçirgen değil.
Pozitif yüklü moleküllere daha geçirgen.
Proteinüri – Hematüri
Proteinüri: İdrarda protein görülmesi.
Hematüri: İdrarda eritrositlerin görülmesi.
Sistemik kılcal damarlar
Glomerüler filtrasyon hızı -GFR
GFR – Birim zamanda glomerüllerden filtre edilen toplam hacim.
        125 ml/dk veya 180 L/gün
Filtrasyon Fraksiyonu – GFR’nın renal plazma akımına oranı – normalde %20
  GFR
  RPF
Glomerüler kılcal damar – Basınçlar
Glomerüler filtrasyon hızı
GFR = Kf . PUF = Kf . [ PGC – (PBS + PGC)]
180 L/gün
GFR’nı etkileyen faktörler
Renal kan akımındaki değişiklikler
Glomerüler kapiller basıncındaki değişiklikler
       Sistemik kan basıncındaki değişiklikler
       Afferent ve efferent arteriollerde daralma-genişleme
Bowman kapsülü hidrostatik basıncındaki değişiklikler
       Üriner obstrüksiyon, renal kapsül ödemi
Plazma protein konsantrasyonundaki değişiklikler
Glomerüler geçirgenliğin artması. Çeşitli hastalıklar
Glomerüler kapiller yatağın toplam yüzeyinde azalma
       Parsiyel nefrektomi, glomerüler harabiyete neden olan hastalıklar
GFR’nı etkileyen faktörler
     ­GFR
AA dilatasyon
EA konstriksiyon
¯ pGC
¯ PBS
      ¯GFR
AA konstriksiyon
EA dilatasyon
­ pGC
­PBS
Aşağıdakilerden hangisi GFR’de azalmaya neden olur?
  1. Glomerüler kapiller hidrostatik basınçda artma.
  2. Plazma onkotik basıncında azalma.
  3. Üriner obstrüksiyon
  4. Afferent arteriollerin vazodilatasyonu
  5. Net filtrasyon basıncında artma.
Üreteral obstrüksiyona bağlı glomerüler filtrasyon hızında azalmanın sebebi hangisidir?
  1. Afferent arteriolde hidrostatik basınç azalması
  2. Efferent arteriolde vazokonstriksiyon
  3. Bowman kapsülünde basınç artışı
  4. Plazma proteini azalması
  5. Glomerüler kan akımında azalma
Sorular?

Bir Cevap Yazın