Göz Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.

GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Göz Anatomisi
Göz (Bulbus oculi)
Göz, orbita içinde yerleşmiştir
  Orbita içinde neler var ?
Bulbus oculi, yağ dokusu (corpus adiposum)
Göz kasları, m.levator palpebrae superior
 N.opticus, ve diğer sinirler,
Damarlar, glandula lacrimalis bulunur
Orbita
Sfenoid
Ethmoid
Frontal
Zygomatik
Lacrimal
Maxilla
Palatin
Göz (Bulbus oculi)
  Gözün 3 tabakalı bir yapısı vardır:
Tunica fibrosa (dış tabaka)
Tunica vasculosa (orta tabaka)
Tunica nervosa = retina (iç tabaka)
Göz (Bulbus oculi)
Göz küresinin tabakaları:
Dıştan içe doğru:
Tunica fibrosa:
Cornea
Sclera
Tunica vasculosa (uvea) :
Choroidea
Corpus ciliare
İris
Tunica nervosa (Retina)
Cornea
Gözün 1/6 ön kısmındadır ve şeffaftır
Saat camına benzetilir ve öne doğru konvekstir
Cornea’da kan ve lenf damarı bulunmaz
Corneanın duyusunu N.ophthalmicus’un dalları alır
Cornea ile sclera’nın birleşim yerine limbus cornea denir
Cornea ışığı kıran bir ortamdır
Corneanın ön kısmı göz yaşı ile sürekli ıslak tutulur
  Sclera:
Göz küresinin arka 5/6’lık beyaz kısmını oluşturur
Göze şeklini verir ve kollajen liflerden oluşur
Sclera’nın dış yüzü beyaz, iç yüzü kahverengidir
Çizgili göz kasları sclera’nın ön kısmına tutunur
Sclera’yı arkadan n.opticus lifleri deler
Sinirlerin deldiği bu alana lamina cribrosa denir
Scleranın dışını vagina bulbi (Tenon kapsülü) çevrelemiştir
Tunica vasculosa (uvea) :
Choroidea
Corpus ciliare
İris
Choroidea
Sclera ile retina arasındaki dokudur
Damardan zengin bir tabakadır
Choroidea’nın iç yüzü retinanın beslenmesinde önemli rol oynar
Choridea tabakası, retinadaki koni ve basil hücrelerini besler
Yapısındaki melanositler şiddetli ışığı absorbe eder ve yansımayı önler
Corpus ciliare
Lensin askıda tutulmasında ve akomodasyon’da (uyum) rolü vardır
Lensi asan fibrae zonulares (lig.suspensorium lentis) corpus ciliare’ye tutunur
Corpus ciliare, arkada choroidea önde iris ile devam eder
Corpus ciliare’nin esas yapısını m.ciliaris ve bağ dokusu oluşturur
Corpus ciliare
Corpus ciliare’nin lense bakan bölümünde proc.ciliaris denen çıkıntılar vardır
Proc.ciliaris’lerin epitelinden  humor aquousus (humor aköz) denen sıvı salgılanır
Corpus ciliaris’in periferi ora serrata denen dişli bir görünüme sahiptir
 1. Ciliaris:
M.ciliaris parasempatik liflerle uyarılır
 1. ciliaris kasıldığı zaman fibrae zonulares (lensi asan lifler) gevşer, lens kalınlaşır
Kas kontraksiyonu bitince kas eski haline gelir ve lifler gerilir ve lens incelir
İris
Cornea ile lens arasında bulunur
Camera anterior ile camera posterioru birbirinden ayırır
Yuvarlak disk şeklinde bir yapıdır ve ortasında pupilla bulunur
Normalde pupilla çapı 1-8 mm arasında değişir (ortalama 3 mm)
Pupilla göze giren ışığın miktarını ayarlar
Işık çok gelirse pupil daralır (myosis), az gelirse pupil genişler (midriasis)
İris
İrisin içinde m.sphincter pupilla ve m.dilatator pupilla bulunur
 1. Sphincter pupilla:
Bu kas pupillayı daraltır (myosis)
N.oculomotorius’un parasempatik lifleri tarafında innerve edilir
  M.dilatator pupilla:
İrisin arka yüzüne daha yakındır
Bu kas pupillayı genişletir (midriasis)
Sempatik sistemden innerve olur
İris
İrisin rengi, iristeki pigment miktarına bağlıdır.
Pigment miktarı az ise iris açık renkli, pigment miktarı fazla ise iris koyu renklidir
Albino’larda pigment bulunmaz
Retina
  Pars optica retina:
Discus nervi optici’den ora serrata’ya kadar olan kısmı
  Pars caeca retinae:
Ora serrata’nın önünde kalan kısım
Retina dekolmanı:
 Retinanın içe doğru ayrılması
Retina
  Macula lutea:
Retinanın arka bölümünde sarı, pigmentli sahaya denir
Macula’daki çukura fovea centralis denir
Fovea centralis’te koni hücreleri bulunur, retinanın diğer yerlerinde basil hücreleri vardır
Koni hücreleri keskin ve renkli görmeyi sağlar
Basil hücreleri ise alaca karanlıkta görmeyi sağlar
Retina
Fovea centralis’in 3 mm nasalinde discus nervi optici (optik disk) bulunur
Optik diske papilla adı da verilir
N.opticus’un ortasından a.v.centralis retina denen damarlar geçer
Bu diskin bulunduğu yerde  fotoreseptör (ışığa hassas) hücreler bulunmaz
Burası kör nokta olarak bilinir
Retina
Pars optica retina’da; basil ve koni hücreleri, bipolar ve multipolar hücreler bulunur
Multipolar ganglion hücrelerinin aksonları n.opticus’u oluşturur
Işığı kıran yapılar
Cornea
Humor aqueus
Lens
Corpus vitreum
Işığı kıran yapılar
  Cornea: Anlatıldı
  Humor aqueus:
Camera anterior ve camera posterioru dolduran bir sıvıdır
Proc.ciliaris’ler tarafından salgılanır
Önce kamera posterioru doldurur
Sonra pupilla’dan geçerek kamera anterioru doldurur
 İris ile kornea arasındaki fontana aralıklarından geçer
Sinus venosus sclera’dan (Schlem kanalı’ndan) geri emilir
Işığı kıran yapılar
  Lens:
Lens ince kenarlı bir mercek şeklindedir
Lens damar ve sinir içermez
Genişliği 1 cm, kalınlığı 0.3 – 0.5 cm dir
İris ile corpus vitreum arasında bulunur
Capsula lentis denen bir kapsül ile sarılıdır
Lens, fibrae zonulares aracılığı ile proc.ciliaris’e asılıdır
Katarakt
Lensin şeffaflığını kaybetmesi ve bulanık görme ile karakterizedir  
Işığı kıran yapılar
  Corpus vitreum:
Lensin arkasında bulunan boşluğa camera vitrea denir
Corpus vitreum bu boşluğu dolduran sıvıdır
Corpus vitreum, lensi destekler ve retinayı yerinde tutar
Humor vitreusun etrafını saran zara, membrana hyaloidea denir
Corpus vitreumda kan damarı bulunmaz
Embriyonal hayatta corpus vitreum içinde canalis hyaloideus bulunur, doğumdan sonra kaybolur
Conjunctiva
Müköz bir membrandır
Göz kapaklarının iç yüzünü ve sclera’nın ön bölümünü örter
Göz kapaklarının iç yüzünü örten konjunktiva’ya palpebral konjunktiva,
Sclera’nın ön bölümünü örten konjunktiva’ya bulbar konjunktiva denir
Konjunctiva iltihabına konjunktivit denir
Göz kasları
 1. levator palprbrae superioris
Rectus kasları
Oblik kaslar
Musculi recti
4 tane rectus kası vardır
 1. rectus sup. (3)
 2. rectus inf. (3)
 3. rectus med. (3)
 4. rectus lat. (6)
Anulus tendineus communis (Zinn Halkası): Rektus kaslarının başlama yeridir
Bu kaslar sclerada, cornea’nın arka kenarının 5 mm gerisinde sonlanır
 1. M. OBLİQUİİ
2 obliik kas var:
 1. obliquus superior (4)
 2. obliquus inferior (3)
ORBITA’NIN DAMARLARI
Orbita’daki oluşumları
ve bulbus oculi’yi,
 1. ophthalmica besler.
(a. carotis int.’nın dalı)
Aa. Ciliares posterior breves
Aa.ciliares posterior longa
Aa. Ciliares anterior
  – a. centralis retinae
  – a. lacrimalis
AMOROSUS FUGAX
(geçici körlük)
Görme yolları
Işık refleksi

Bir Cevap Yazın