Hemodinami

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • HEMODİNAMİ
 • Hemodinami
 • Tanım – kan akımıyla ilgili fizik prensipler
 • Parametreler:
–Hız
–Basınç
–Direnç
–Akım
 • Kan akımı: Dolaşımın belirli bir noktasından belirli bir zaman içinde geçen kan miktarı. Birim zamandaki hacim (cm3/sn – mL/dk).
 • Akım hızı: Birim zamandaki yer değiştirme (cm/sn).
 • Poiseuille kanunu
 • Akım dinamikleri
Q = DP.p.r4 / 8.h.l
Q = DP/R
 • Kanın damarlarda akışını etkileyen 2 faktör vardır:
  – Kanın dolaştığı damarın iki ucu arasındaki basınç farkı (DP).
  – Damar direnci (toplam periferik direnç) (R).
Q = DP/R       DP = Q . R
 • Direnç
 • Direnci etkileyen parametreler:
–Uzunluk (l)
–Yarıçap (r)
–Viskozite (h)
R = 8.h.l/p.r4
 • Kan akımına direncin etkileri
 • Viskozite – İç sürtünme
 • Suyun viskozitesi 1 olarak alınırsa, plazmanın viskozitesi 1,8’dir. Normal kan viskozitesi ise 3-4’dür.
 • Kan akım hızı
 • Hız = Kan akımı / Kesit yüzeyi
          = (mL/sn) / p. r2
  v = Q / A
 • Kesit yüzeyi – Hız
 • Vasküler enine kesit alanı
 • Reynold sayısı
 • Re = r . v . D / h
r: dansite (g/cm3)
v: hız (cm/sn)
D: damar çapı
h: viskozite (g/sn/cm2)
Re>3000 ise akım her zaman turbulan
 • Direnç
 • R= P /Q (mmHg / mL/sn)
 • Sistemik dolaşım 100/100 =1 R
    (4 – 0.2 R)
 • Pulmoner dolaşım 16-2/100 = 0.14 R
    (1 – 0.04 R)
 • Kan akımının düzenlenmesi
Kan akımı başlıca damar direncindeki
değişikliklerle düzenlenir.
 • Ekstrensek düzenleme: Otonom sinir sistemi ve endokrin sistem tarafından düzenleme.
 • İntrinsik düzenleme: Myogenik ve metebolik olarak düzenleme.
 • Damarların sinirsel kontrolü sempatik sinirlerle gerçekleşir. a reseptörleri vazokontrüksiyona, b2 reseptörleri vazodilatasyona neden olur. Periferik dolaşımda (özellikle abdominal bölge ve cilt altında) a reseptörler fazladır.
 • Parasempatik sistem daima vazodilatasyona neden olur. Ancak, periferik direncin kontrolünde önemi şüphelidir.
 • Hormonal Etkiler
 • Lokal metabolitler
 • Vasodilatasyona neden olan faktörler:
–¯pO2
–­pCO2
–­[H+]
–­[Adenozin]
–­[K+]
 • Otoregülasyon
 • Myojenik refleks – bazı doku yatakları düzenli olarak kan akımını sağlamak amacıyla normal şartlarda kendi kan akımlarını refleks olarak düzenleyebilirler. Serebral ve renal kapiller yataklar bunun için güzel örneklerdir.
–Serebral kan akımı basınç değişikliklerine rağmen relatif olarak sabit (~750 mL/dk) sürdürülür.

Bir Cevap Yazın