Hipertansiyonda Tedavi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Hipertansiyonda Tedavi

HTN de tedavinin yararı

Kimler tedavi edilmelidir?

 

Dikkat !

Hafif hipertansiyon var

Uç organ hasarı yoksa

Haftalar/aylar ara ile en az 3-6 muayene sonrası

İlk ve 3. muayene arasında 15/7 mmHg düşüklük

Kim tedavi edilmelidir?

KB persistan olarak   ≥140/90 mmHg   ise monoterapi

KB   >160/100 ise ikili   tedavi başlanabilir

Proteinürik KBYde   >130/80 ise

Diabetes mellitusda    > 130/80 ise

KV hastalıkta  > 130/80 ise

HTN tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri

KB ve Tuz

Kilo vermenin KB na etkisi

HTN tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri

Sigaranın bırakılması

HASTANIN EĞİTİMİ !!!

Antihipertansif tedavide özel durumlar

ACEI ve ARB

ß blokerler

Antihipertansif tedavide özel durumlar

Antihipertansif tedavide özel durumlar

Antihipertansif tedavide özel durumlar

KKB

 α blokerler ve Direkt Vazodilatatörler

Antihipertansif ilaç kombinasyonları

Tiazid +ACEİ

Tiazid + ARB

KKB + ACEİ

KKB + ARB

Beta-blokür + KKB ***

Hedef Kan Basıncı ?

< 140/90 mmHg

İzole sistolik HTN olan yaşlılarda DKB<65 ise, dikkat!!!

DM, proteinürik KBY, KAH ise < 130/85

Hedef değerlere yavaş yavaş inilmeli

Dirençli HTN

Üç veya daha fazla antihipertansife rağmen DKB> 95-100

Nedenleri

Yetersiz tedavi

Ekstrasellüler hacim artışı

İlaç ve/veya diyet tedavisine uyumsuzluk

Sekonder HTN

Beyaz önlük HTN

Psödohipertansiyon

KB nı yükselten maddeler alınması

 

Antipertansif ilaçları kesebilir miyiz?

Antihipertansif ilaçların yan etkileri

Hipertansif Aciller

Akselere-malign HTN

Serebrovasküler

Hipertansif ensefalopati

Ciddi HTN + Aterotrombotik beyin infarktüsü

İntraserebral hemoraji

Subaraknoid hemoraji

Kardiyak

Akut aort disseksiyonu

Akut sol ventrikül yetmezliği

Akut myokard infarktüsü

Koroner köprüleme cerrahisi sonrası

Renal

Akut glomerülonefrit

Kollajen vasküler hastalığa bağlı renal kriz

Böbrek Tx sonrası ciddi HTN

Akut böbrek yetmezliği

Dolaşımda aşırı katekolamin varlığı

Feokromositoma krizi

MAO inhibitörleri ile ilaç veya gıda etkileşimi

Sempatomimetik ilaç kullanımı (kokain)

Antihipertansif ilaçların ani kesilmesi sonrasında  “rebound “ HTN

Eklampsi

Cerrahi

Acil cerrahi gerektiren hastalarda ciddi HTN

Postoperatif HTN

Vasküler sütür hatlarından postoperatif kanama

Ciddi yanıklar

Ciddi epistaksis

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

Acil hipertansiyon tedavisi, İV

Acil hipertansiyon tedavisi, PO

Renovasküler Hipertansiyon

 

RV HTN

En sık düzeltilebilir HTN nedeni

Hafif HTN da <%1

Beyaz ırkta ciddi, malign HTN da %10-45

Radyografik inceleme kime önerilir?

Anamnez RVHTN düşündürüyorsa

RAS saptandığında müdahale yapılacaksa

Bir Cevap Yazın