Hücre Adezyon Molekülleri Histolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir [açılan sayfada klavyeden ctrl+S yapmanız yeterli]

Önizleme ;

 

HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ
ADEZYON MOLEKÜLLERİ
Hücre Adezyon Molekülleri Temel Olarak Dört Gruba Ayrılır;
Kaderinler
Selektinler 
İmmünoglobülin süper ailesi
İntegrinler
Sınıflandırılamayan adezyon molekülleri
Hermes (CD44), CD36, Laminin, Fibronektin, OX40
Adezyon moleküllerinin fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz :
1.Embriyonik gelişme
2.Farklılaşma
3.Hücre göçü
4.İnflamasyon
5.Kanser metastazı
6.Yara iyileşmesi
  1. CADHERİNLER
Ca+2 bağımlı transmembran hücre adezyon molekülleridir ve başlıca zonula adherenste bulunurlar.
–Kadherin moleküllerini hücrenin iskeletini oluşturan aktin molekülerine bağlayan intrasellüler protein grupları olan cateninler  ile ilişkilidirler.
–Bu etkileşim boyunca kadherin büyüme ve hücre farklılaşma mekanizmasını düzenleyen sinyaller taşırlar.
–Kadherinler, hücreden hücreye etkileşimi kontrol eder ve hücrenin tanınması ve embriyonik hücre göçüne yardımcı olurlar.
–Üzerinde en çok çalışılan üyesi E- cadherindir ve epitel hücreleri arasındaki zonula adherens kavşağının sürdürülmesini sağlar. Ayrıca epitel tümör hücrelerini baskılayıcı rol oynar.
  1. İNTEGRİNLER
–15alfa ve 9beta zincirleri içeren iki adet transmembran glikoprotein subünitlerden oluşur.
–Bu kompozisyon, farklı proteinlerin etkileşebildiği integrin moleküllerinin farklı kombinasyonlarının oluşumu için izin verir.
–İntegrinler; ekstrasellüler matriks molekülleri( kollagen, laminin, ve fibronektin gibi…), aktin ve hücrenin iskeletini oluşturan intermediate filamentler ile etkileşirler.
–Bu etkileşimler boyunca , integrinler hücre adezyonunu düzenler, hücre hareketi ve biçimlenmesini kontrol eder ve hücrenin büyümesi ve farklılaşmasına katılır.
  1. SELEKTİNLER
–Beyaz kan hücresi olan lökositler ve endotel hücreleri tarafından eksprese edilir ve nötrofil-endotel tanıtımına aracılık eder.
–Bu bağlanma kan damarı endotelinden ekstrasellüler matriksin içine doğru nötrofil göçünü başlatır.
–Ayrıca selektinler, lenfositlerin direk lenfatik doku içerisinde toplanması ile ilişkilidir.
  1. İMMÜNGLOBÜLİN SÜPERAİLESİ (IgSF)
  
İnsan genomundaki çok geniş gen ailesinden biridir. Glikoprotein yapıdaki bu moleküller önemli biyolojik fonksiyonlarda görev alır.
–IgSF üyeleri hücreden-hücreye adezyona aracılık eder ve bazı moleküllerin sunumunu yapar başlıca üyeleri;
 İntracellüler cell adhesion molecule ICAM,
Cell-cell adhesion molecule C-CAM,
Vasculer cell adhesion molecule VCAM,
Down send cell adhesion molecule DSCAM,
Platelet endotelyal cell adhesion molecules PECAM ,
Junctional adhesion molecules  JAM
Bu proteinler hücre adezyonunda , hücre farklılaşmasında , kanser metastazında, angiyogeneziste, inflamasyonda, immün yanıtta ve bunun gibi birçok fonksiyonda anahtar rol oynarlar.

Bir Cevap Yazın