Kalp Defektleri ve Kapak Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

KALP DEFEKTLERİ
Amaç
Konjenital ve valvüler kalp defektlerinde kanın akış dinamiğini tanımlamak.
Plan
Konjenital kalp defektleri
Valvüler kalp defektleri
Konjenital kalp defektleri
Patent ductus arteriosus (PDA)
Atrial septal defekt (ASD)
Ventriküler septal defekt (VSD)
Fallot tetralojisi
Fetal dolaşım
Akciğerler fonksiyonel olarak inaktiftir.
Akciğerler kollabe olduğundan kan akımına karşı direnç büyüktür ve pulmoner arter basıncı yüksektir.
Bu nedenle pulmoner arter kanı, ductus arteriosus aracılığıyla aorta akar.
Sol ventrikül tarafından pompalanan kan miktarı sağ ventrikül tarafından pompalanandan yaklaşık %20 daha fazladır.
Fetal kalp debisinin %55’i herhangi bir kapiller yataktan geçmeden, doğrudan plasentaya döner.
Fetusun tüm dokularından geçen kan sadece %45’dir.
Fetal yaşamda akciğerlere giden kan miktarı ise %12’dir.
Doğumdan sonra…
Doğumdan sonra akciğerler hava ile şişer, pulmoner direnç azalır ve pulmoner arter basıncı düşer.
Plasenta yoluyla kan akımının kesilmesi nedeniyle aort basıncı yükselir. Bu kez kan aorttan pulmoner artere doğru akmaya başlar. Yüksek oksijen ductus arteriosus’un kapanmasına neden olur.
Ductus arteriosus          Lig. arteriosum
Ductus venosus             Lig. venosum
Foramen ovale               Fossa ovalis
  1. Umbilicalis Lig. teres hepatis
  2. Umbilicalis Lig. umbilicalis medialis
Patent ductus arteriosus (PDA)
PDA
Hem sistolde, hem de diastolde aort basıncı pulmoner arter basıncından yüksek olduğundan, soldan sağa şant vardır.
Aort kanının 1/2-2/3’ü ductus arteriosus yoluyla pulmoner artere akar.
Pulmoner odakta sürekli (continuous) üfürüm duyulur. Üfürüm sistol sırasında şiddetlidir, diastol sırasında şiddeti azalır (makinamsı üfürüm – machinery murmur).
Atrial septal defekt (ASD)
ASD
Foramen ovale bölgesinde defekt vardır.
Sol atriumdaki basınç sağdakinden yüksek olduğundan, soldan sağa kan geçer.
Akciğerlere fazla miktarda kan gönderilir.
Sistolik üfürüm ve ikinci sesin çiftleşmesi (sabit) ASD için karekteristiktir.
Zamanla pulmoner arterde basınç yükselir. Sonunda sağ ventrikül ve sağ atriumda basınç yükselir. Kan akımının yönü değişir; sağdan sola şant (Eisenmenger sendromu)
Sabit çiftleşme (S2)
Ventriküler septal defekt (VSD)
Fallot tetralojisi
VSD
Pulmoner stenoz
Aort transpozisyonu
Sağ ventrikül hipertrofisi
Fallot tetralojisi
Aslında 2 defekt vardır: VSD ve pulmoner stenoz.
Aort hem sağ ventriküle, hem de sol ventriküle açılır.
Pulmoner stenoz nedeniyle kanın sağ ventrikülden pulmoner artere geçişi güçleşir.
Sağ ventrikül içindeki basınç çok yükselir ve sol ventriküldekini geçebilir.
Kalbe dönen venöz kanın %75’i oksijenlenmeden sağ ventrikülden aorta akar.
Sağ ventrikül hem sistemik vasküler dirence karşı, hem de pulmoner stenozun oluşturduğu dirence karşı çalışır.
Kan daha çok direnci düşük olan sisteme (aorta) akar. (Sağdan sola şant)
Valvuler defektler – İki grup
Stenoz
“darlık”
Kapak yeterince açılamaz.
Yetmezlik
“regürjitasyon, inkompetans”
Kapak yeterince kapanamaz.
Valvuler defektler – Kalp siklusu.
Sistol:
Mitral kapak kapalı olmalı.
Aort kapağı açık olmalı.
Sistolik defektler: Mitral yetmezlik ve aort stenozu.
Diyastol:
Mitral kapak açık olmalı.
Aort  kapağı kapalı olmalı.
Diyastolik defektler:  Mitral stenoz ve aort yetmezliği.
Mitral stenozu – yetmezliği
Kanın sol atriumdan sol ventriküle net hareketi azalır.
Sol atriumda birikme           Sol atrium ve pulmoner sistemde basınç artışı
            Akciğer ödemi.
Sol atrium ve sağ ventrikül hipertrofisi. (Sağ eksen sapması)
Yetmezlikte dilatasyon           Reentry
                Atrium fibrilasyonu
Tekrar giriş (Reentry)
Mitral yetmezliği
Sistolde yeterince kapanamayan mitral kapak      Sol atriyuma kaçak kan akımı        Sol atriyum ve ventrikülde hacim yüklenmesi       Sol atriyum ve ventrikülde genişleme ve sol ventrikülde hipertrofi        Sol kalp yetmezliği      Pulmoner hipertansiyon                  Sağ ventrikülde basınç yüklenmesi          Sağ kalp yetmezliği.
Steteskopla dinlendiğinde tüm sistol süresince üfürüm duyulur.
Aort stenozu – yetmezliği
Net atım hacmi azalır.
Sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül basıncında artış.
Sol ventrikülde dilatasyon         Akciğer ödemi
Ventrikül basıncında artış nedeniyle koroner kan akımında azalma           Anginal ağrı ve koroner iskemi.
Aort yetmezliği
Diastolde aort kapağının tam kapanamaması nedeniyle sol ventriküle dolan kan hacminde   artma       Kalp atım hacminde artma      Sol ventrikülde hacim yüklenmesi    Sol ventrikülde hipertrofi        Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının bozulması ve kalp yetmezliği.
Sistolik basınç yüksek, diastolik basınç düşüktür.
Nabız basıncı artar.
Oskültasyonda, sol 3. interkostal aralığın sternumla kesiştiği noktada, ikinci kalp sesinden sonra başlayan, dekreşendo tarzında  diastolik üfürüm duyulur.
Normal kalp sesleri ve üfürümler

Bir Cevap Yazın