Kalp Sesleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

l
lAtriyum basınç eğrisi
la dalgası: Atriyum sistolü nedeniyle oluşur.
lc dalgası:  AV kapakların atriyumlara doğru yükselmesi nedeniyle oluşur.
lv dalgası: Kanın venlerden atriyumlara doluşu nedeniyle oluşur.
lAort basıncı – Dikrotik çentik
l
l
l
l
l
l
lEKG
l
lS1 ve S2
lAort kapağının kapanması hangi fazın başlangıcında olur?
 1. İzometrik gevşeme
 2. Protodiastol
 3. İzometrik kontraksiyon
 4. Diastolün sonunda
 5. Sistol başı
lEKG’de P dalgası hangi durumda ortaya çıkar?
 1. Ventriküllerin izometrik gevşemesi
 2. Ventrikül sistolu
 3. Ventrikül diastolu
 4. İzometrik kasılma
 5. Ventrikül diastolunun son kısmı
lAort basınç kaydında dikrotik çentik görülmesinin sebebi hangisidir?
 1. Sol atriyum kontraksiyonu
 2. Semilunar kapakların açılması
 3. Sağ atriyum kontraksiyonu
 4. Aort kapağının kapanması
 5. AV kapakların kapanması
lKALP SESLERİ
lAmaç
lKalp seslerini tanımlamak, oluş mekanizmalarını açıklamak, kalp siklusu ile kalp sesleri ve EKG arasındaki ilişkiyi açıklamak.
lSesler – Üfürümler
lKalp sesleri.
   Kanın normal akışından kaynaklanan  sesler.
lÜfürümler.
  Turbulan akımın neden olduğu anormal sesler.
l
l
lKalp kapakları
lAtriyoventriküler (AV) kapaklar:
–Mitral kapak
–Trikuspid kapak
lSemilunar kapaklar:
–Aort kapağı
–Pulmoner kapak
l
lNormal bir kalp steteskopla dinlendiğinde “lab dab lab dab …” diye tanımlanan bir ses işitilir. Normal bir kalp siklusunun sistol başında, AV kapaklar kapandığı zaman başladığı kabul edildiği için lab sesine birinci kalp sesi, dab sesine ikinci kalp sesi adı verilir. (Guyton, sf 269)
lNormal kalp sesleri
l1. kalp sesi
l2. kalp sesi
l3. kalp sesi
lAtriyal (4.) ses
lBirinci kalp sesi (S1)
lAV kapakların kapanması.
  – Kapak faktörü
  – Kas faktörü
  – Kan faktörü
  Süre: 0.15 sn.
  – Frekans: 25-45 Hz.
  – Tok, donuk ve yumuşak.
  – İzovolumetrik kontraksiyon periyoduna uyar.
  – EKG’de Q dalgasından sonra başlar.
lİkinci kalp sesi (S2)
lSemilunar kapakların kapanması.
  – Süre: 0.12 sn.
  – Frekans: 50-70 Hz.
  – Tiz, keskin ve yüksek.
  -İzovolumetrik gevşeme periyoduna uyar.
  – EKG’de T dalgasının sonuna rastlar.
lFizyolojik çiftleşme (S2)
lÜçüncü kalp sesi (S3)
lAtriyumlardan ventriküllere akan kanın ventrikül çeperlerini germesinin meydana getirdiği titreşimler.
  – Frekans: 30 Hz.
  – Hızlı doluş dönemine uyar.
  – Diyastolun 1/3 ortasında duyulur.
lDördüncü kalp sesi (S4)
lAtriyum sistolu sırasında kanın ventriküllere hızlı akışının meydana getirdiği titreşimler (Atriyum sesi).
  – Süre: 0.08 sn.
  – Frekans: 20 Hz.
  – P dalgasından sonra görülür.
lKalp sesleri – Süre – Frekans
                              Kalp sesleri
                          S1         S2          S3         S4
Süre (sn)          0.15      0.12      0.10      0.08
Frekans (Hz)  25-45      50-70     30        20
          Yumuşak,     Yüksek,
                            tok, donuk.    keskin, tiz.
lDinleme bölgeleri (odakları)
lDinleme bölgeleri
lAort odağı
    Sağ 2. interkostal aralığın sternuma yakın noktasında.
lPulmoner odak  
    Sol 2. interkostal aralığın sternuma yakın noktasında.
lMitral odak
    Apeksde; midklavikular hattın sol 5. interkostal aralığı kestiği noktada.
lTrikuspit odak    
  Sternumun processus xiphoideusu üzerinde.
lMezokardiyak odak
  Sol 3.-4. interkostal aralığın sternumla birleştiği yer.
l
l
l
l
l
lEKG
l
lS1 ve S2
lBirinci kalp sesini oluşturan nedir?
 1. Semilunar kapakların kapanması
 2. Kanın atriumdan ventriküle geçmesi
 3. Atrioventriküler kapakların kapanması
 4. Atrial sistol
 5. Aortun kapanması
lVentriküler dolma süresinin 1/3 orta bölümünde hangisi duyulur? 
 1. 1. kalp sesi
 2. 2. kalp sesi
 3. 3. kalp sesi
 4. 4. kalp sesi
 5. Presistolik ses
lEKG’de P dalgası hangi durumda ortaya çıkar?
 1. Ventriküllerin izometrik gevşemesi
 2. Ventrikül sistolu
 3. Ventrikül diastolu
 4. İzometrik kasılma
 5. Ventrikül diastolunun son kısmı
l

Bir Cevap Yazın