Kalp Siklusu

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

KALP SİKLUSU
Kalp kapakları
lAtriyoventriküler (AV) kapaklar:
–Mitral kapak
–Trikuspid kapak
lSemilunar kapaklar:
–Aort kapağı
–Pulmoner kapak
lKalp siklusu
lTekrarlayan kasılma (sistol) ve gevşemeler (diyastol).
lBir kalp kontraksiyonunun başlangıcından, onu takip eden kontraksiyonun başlangıcına kadar geçen periyod.
l
lKalp siklusu
lDikkat edilecek parametreler
Basınçlar
Hacimler
Kapakların durumu (açık-kapalı)
EKG
Kalp sesleri
l
l
Ventrikül
Basıncı
Hacim
lİzovolümetrik kontraksiyon
lAV kapakların kapanmasından, semilunar kapakların açılmasına kadar geçen periyod.
    – AV kapaklar ve semilunar kapaklar kapalı.
  – Ventrikül hacmi değişmez.
           – Ventriküler basınç artar.
  – Ventrikül kasında gerim artar, fakat kas     liflerinde kısalma meydana gelmez (?)  (izometrik). Apeksden tabana kısalma vardır.
 
l
Ventrikül
Basıncı
Hacim
lFırlatma (Ejeksiyon)
lAort ve pulmoner kapakların (semilunar) açılmasından, tekrar kapanmasına kadar geçen periyod.
  – Sol ventrikül basıncı aort diyastolik                                                                           basıncını (80 mmHg), sağ ventrikül basıncı     pulmoner arter diyastolik basıncını (10 mmHg)     aştığı anda semilunar kapaklar açılır.
  – AV kapaklar kapalı, semilunar kapaklar açık.   – Ventriküler hacim azalır.      
  
lProtodiyastolik
lVentriküllerin gevşemeye başlamasından semilunar kapakların kapanmasına kadar geçen periyod.
  – Fırlatma periyodunun içinde.
l
Ventrikül
Basıncı
Hacim
lİzovolümetrik gevşeme
lSemilunar kapakların kapanmasından, AV kapakların açılmasına kadar geçen periyod.
    – AV kapaklar ve semilunar kapaklar kapalı.
  – Ventriküler basınç azalır.
  – Ventriküler hacim değişmez.
l
Ventrikül
Basıncı
Hacim
lHızlı doluş
lVentriküllerdeki basınç atriyumlardaki basıncın altına inince AV kapaklar açılır.
  – Atriyum basıncı ventrikül basıncından 1 mmHg      
             farklıdır.
  – Diyastolun ilk 1/3’lük kısmı.
lDiyastaz
lVentriküllere kan akışının hemen hemen durduğu, diyastolun ikinci 1/3’lük kısmı.
 
lAtriyum sistolü
lDiyastolun son 1/3’lük kısmı.
  – Ventriküllerin doluşuna %20-30 katkıda
             bulunur.
 
lKalp siklusu
lİzovolümetrik kontraksiyon
lFırlatma (ejeksiyon)
lProtodiyastolik
lİzovolümetrik gevşeme
lHızlı doluş
lDiyastaz
lAtriyum sistolü
lKalp siklusu – AV ve semilunar kapaklar
l
                                                      AV kapaklar   Semilunar kapaklar
İzovolümetrik kontraksiyon      _                          _
Fırlatma                                       _                       Açık
Protodiyastolik                           _                       Açık
İzovolümetrik gevşeme             _                          _
Hızlı doluş                                  Açık                     _
Diyastaz                                     Açık                     _
Atriyum sistolü                          Açık                     _
(-) : Kapalı
l
lKalp hızı – Siklus süresi
                          Kalp hızı
                                75/dk    200/dk
Sistol  (sn)               0.27       0.16
Diyastol (sn)           0.53       0.14
Siklus (sn)               0.80       0.30
lSistol
lFizyolojik: AV kapakların kapanmasından, AV kapakların açılmasına kadar geçen periyod.
lKlinik: AV kapakların kapanmasından (birinci kalp sesi – S1), semilunar kapakların kapanmasına (ikinci kalp sesi -S2) kadar geçen periyod.
               Sistol                Diyastol
             S1                  S2                                S1
l
Ventrikül
Basıncı
Hacim
l
lAtriyum basınç eğrisi
la dalgası: Atriyum sistolü nedeniyle oluşur.
lc dalgası:  AV kapakların atriyumlara doğru yükselmesi nedeniyle oluşur.
lv dalgası: Kanın venlerden atriyumlara doluşu nedeniyle oluşur.
lAort basıncı – Dikrotik çentik
l
l
l
l
l
l
lEKG
l
lS1 ve S2
lAort kapağının kapanması hangi fazın başlangıcında olur?
 1. İzometrik gevşeme
 2. Protodiastol
 3. İzometrik kontraksiyon
 4. Diastolün sonunda
 5. Sistol başı
lEKG’de P dalgası hangi durumda ortaya çıkar?
 1. Ventriküllerin izometrik gevşemesi
 2. Ventrikül sistolu
 3. Ventrikül diastolu
 4. İzometrik kasılma
 5. Ventrikül diastolunun son kısmı
lAort basınç kaydında dikrotik çentik görülmesinin sebebi hangisidir?
 1. Sol atriyum kontraksiyonu
 2. Semilunar kapakların açılması
 3. Sağ atriyum kontraksiyonu
 4. Aort kapağının kapanması
 5. AV kapakların kapanması
lSorular?
lEjeksiyon fraksiyonu
l
lAtım hacminin diyastol sonu kan hacmine oranı.
l
lDiyastol sonu kan hacmi: 110-130 mL
   Atım hacmi: 70-90 mL
lEjeksiyon fraksiyonu: 2/3 (%65)
l

Bir Cevap Yazın