Karın ve Pelvis Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Karın kasları ve inguinal kanal
Karın Kasları
Karnın ön-yan duvarındaki kaslar
Karnın arka duvarındaki kaslar
Karnın ön-yan duvarındaki kaslar
 1. obliquus externus
abdominis:
Fonksiyonu: Karın organlarına
basınç yaparak miksiyon,
defekasyon, kusma, doğum, zorlu
ekspirasyona yardımcı; Çift
taraflı gövdeyi öne, tek taraflı
gövdeyi öne-yana
Siniri: 8-12. interkostal sinirler,
 1. ilioinguinalis,
 2. iliohypogastricus
Lig. inguinale (Poupart bağı)
lig. lacunare (Gimbernat Bağı)
lig. pectineum (Cooper Bağı)
lig. reflexum (Colles Bağı)
lig. lacunare (Gimbernat Bağı
lig. pectineum (Cooper Bağı)
lig. Reflexum (Colles Bağı)
Karnın ön-yan duvarındaki kaslar
 1. obliquus internus
abdominis:
Fonksiyonu: Karın organlarına
basınç yaparak miksiyon,
defekasyon, kusma, doğum, zorlu
ekspirasyona yardımcı; Çift
taraflı gövdeyi öne, tek taraflı
gövdeyi öne-yana
Siniri: 8-12. interkostal sinirler,
 1. ilioinguinalis,
 2. iliohypogastricus
Karnın ön-yan duvarındaki kaslar
 1. cremaster:
Fonksiyonu: Testisi yukarı
çeker, scrotum derisini
buruşturur
Siniri: N. genitofemoralis’in r.
genitalis’i
 1. transversus abdominis:
Fonksiyonu: Karın organlarına
basınç yaparak miksiyon,
defekasyon, kusma, doğum, zorlu
ekspirasyona yardımcı
Siniri: 7-12. interkostal sinirler,
 1. ilioinguinalis,
 2. iliohypogastricus
 3. rectus abdominis:
Fonksiyonu: Gövdeyi öne
Siniri: 7-12. interkostal sinirler
 1. pyramidalis:
Fonksiyonu: Linea alba’yı gerer
Siniri: N. subcostalis
Karnın ön-yan duvarındaki kaslar
Vagina musculi recti abdominis (Rektus kılıfı):
Karnın arka duvarındaki kaslar
 1. quadratus lumborum:
Fonksiyonu: Son costa’yı aşağı
çeker, tesbit eder dolayısıyla
inspirasyona katkıda bulunur.
Siniri: 12. interkostal sinir ve
ilk 3 ya da 4 lumbal spinal sinirin
ön dalı
Karın Duvarı Tabakaları
Fascia superficialis:
Karın ön duvarını örten yüzeyel fasya, 2 yapraklı
      – Camper Fasyası: yüzeyel yaprak, yağ dokusu, tunica dartos
      – Scarpa Fasyası: derin yaprak, lig. fundiforme penis (clitoridis) (Retzius Ligamenti)
Fascia profunda (Gallaudet Fasyası):
Karın duvarını örten derin fasya, lig. suspensorium
    penis (clitoridis)
Canalis inguinalis:
Anulus inguinalis profundus
Anulus inguinalis superficialis
Ön duvar: M. obliquus externus abdominis’in aponörozu
Arka duvar: Fascia transversalis ve falx inguninalis
Alt duvar: Lig. inguinale
Üst duvar: M. obliquus internus abdominis ve M. transversus abdominis
Canalis inguinalis:
Yaklaşık 4 cm
Anulus inguinalis profundus
Lig. İnguinalenin 1.3 cm yukarısında
Arteria epigastrica inferiroun lateralinde
Fascia spermatica interna buraya tutunur
Anulus inguinalis superficialis
Fascia spermatica externa buraya tutunur.

Canalis İnguinalis’te Bulunan Yapılar:
Erkeklerde:
Funiculus spermaticus ve içindekiler (ductus deferens, a. v. l. Testicularis, n. otonomicus, proc. vaginalis kalıntıları, a. cremasterica)
Kadınlarda:
Lig. teres uteri
Her iki cinste:
 1. ilioinguinalis, N. genitofemoralis r. genitalis
Hesselbach Üçgeni
(trigonum inguinale):
Direk inguinal hernilerin geliştiği
bölge
Altta; lig. inguinale
Dışta; a. epigastrica inferior
İçte; m. rectus abdominis’in dış kenarı

Bir Cevap Yazın