Kaslar Giriş

Dosyayı aşağıdan isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • KASLAR
  -SYSTEMA MUSCULARE-
 • HAREKET
1.Kemikler (iskelet – kaldıraç kolları)
2.Eklemler (hareketliliği sağlar – kolları bölen dayanak noktaları)
3.Kaslar (hareketin güç kaynağı – kuvvet)
–Kontraksiyon yolu ile
 • Kasılabilmek için
–hücrelerin uyarılabilme ve
–gelen uyarıyı diğer hücrelere iletebilme yetenekleri olmalı
 • KAS TİPLERİ
 • İskelet kasları (% 40)
 • Düz kaslar
 • Kalp kası
 • İSKELET KASI
 • Doku kitlesinin % 40’ı, Yaklaşık 700 tane iskelet kası vardır
 • Kasılmaları hızlı ve kuvvetlidir
 • Enine çizgilenmeler gösterirler
 • Çok çekirdeklidir
 • Uzun lifler
 • Sarkolemma (zar)
 • Sarkoplazma (sitoplazma)
 • İstemli kasılırlar
–Bunun içinde miyofibriller Kas kasılırken ATP’ye ihtiyaç duyar
 • Kastaki kasılmayı aktin ve myozin flamentleri sağlar
Aktin ve myozin flamentleri çizgilenmeler gösterirler
KAS GÖVDESİ
 • Epimysium
–En dışta, bağ dokusu
FASICULUS
 • Perimysium
MYOFIBRIL
 • Endomysium
Myofilamentler
………………..
 • İSKELET KASI FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
 • % 70-75’i sudur
 • Enerji kaynakları
–ATP
–Fosfokreatin
–Glikojen
 • İzotonik kontraksiyon
–Kısalıyor, gerilimi değişmiyor
 • İzometrik kontraksiyon
–Kısalamıyor, gerilimi artıyor
 • Yorulma: Laktik asit birikimi….
 • İskelet kasları en az bir eklemin üzerinden geçerek diğer bir kemiğe yapışır ve ancak bu şekilde hareket meydana getirebilirler.
 • İSKELET KASI
 • Kas gövdesi (venter)
 • Kirişler (tendo)
–Bağ dokusundan yapılmışlardır
–Kasılabilme yetenekleri yoktur
 • Origo: başlangıç
–daha az hareketli – proksimal bölümü
 • İnsersiyo: sonlanma
–daha hareketli – distal bölümü
 • KANLANMA
 • Kendilerine komşu kan damarlarından gelen muskuler dallarla beslenirler.
 • SİNİRSEL İNNERVASYON
 • Motor nöron + uyardığı kas lifleri (~150) = MOTOR ÜNİTE
 • İnce harekette ~10
–Göz kasları
 • Kaba harekette ~500
–m.biceps brachii…
 • İnnervasyon özellikleri nedeni ile, dinlenme anında bile kasılma halindedirler. Buna TONUS denir.
 • ADLANDIRMA VE SINIFLANDIRMA
  ~700 kas var
 1. Seyrine göre: düz, oblik, transvers.
m.obliquus abdominis externus..
 1. Yerleştiği bölgeye göre
m.temporalis, m.pectoralis major..
 1. Büyüklüğüne göre
m.gluteus maximus-minimus..
 1. Uzunluklarına göre
m.extensor carpi radialis longus-brevis..
 1. Orijin sayısına göre
m.biceps brachii, m.quadriceps femoris..
 1. Şekline göre
m.piriformis, m.trapezius..
 1. Başlangıç ve bitiş yerlerine göre
m.sternocleidomastoideus, m.sternohyoideus..
 1. Fonksiyonuna göre
m.supinator, m.pronotor teres (flexor, extensor, abduktor, adduktor)
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.quadratus: paralel uzanan lifler yassı bir tendonda sonlanır.
–M.quadratus, m.rhomboideus major-minor
 • M.fusiformis: paralel uzanan lifler kesilmeksizin devam ederler ancak başlangıç ve sonlanma yerlerinde dar, orta kısmında geniştirler
–M.biceps brachii
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.triangularis: kesintisiz uzanırlar. Başlangıç geniş, sonlanma yerleri dardır. Üçgen şeklindedirler.
–M.trapezius
 • M.orbicularis: halka şeklinde.
–M.orbicularis oris-oculi
 • M.sphincter: halka şeklinde GİS sonunda
–M.sphincter ani externus
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.unipennatus: lifler başlangış ile sonlanma arası uzanmazlar. B ve S yerlerinde uzun kirişler bulunur ve bu kirişlerin arasında da oblik kas lifleri vardır.
–M.extensor digitorum longus
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.bipennatus: yanyana iki unipennat kas şeklindedir. Kuş teleğine benzer. Ortası sonlanma yeri, uçları başlangış yerleridir.
–M.rectus femoris
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.multipennatus: birkaç bipennat kastan oluşan şekildir. Başlangıç birden fazla kiriş şeklinde iken sonlanma ortak kiriş şeklindedir.
–M.deltoideus
 • Kirişlere tutunma şekillerine göre
 • M.spiralis: başlangıcından sonlanma yerine spiral şekilde uzanır.
–M.latissimus dorsi
 • M.digastricus: fusiform iki kasın ucuca tutunması ile oluşur
–M.digastricus
 • En uzun kas
–M.sartorius ~60 cm
 • En kısa kas
–M.stapedius 2-3 mm
 • Esas hareket ettirici kas
–Prime Mover (pm)
 • Antagonist
 • Sinerjist
 • Fiksatör
–(pm kasın başlangıcını sabitleyen kaslar)

Bir Cevap Yazın