Kasların Oluşturduğu Fossalar

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 


 • KASLARIN OLUŞTURDUĞU
  FOSSALAR
Fossa temporalis
Fossa infratemporalis
Fossa  retromandibularis
Fossa axillaris
Fossa cubiti
Fossa poplitea
 • Fossa temporalis
 • FOSSA TEMPORALIS
 • Üst va arka tarafı:
Linea temporalis superior
 • Ön tarafı
Os frontale ve os zygomaticus
 • Döşemesi:
os frontale,
os parietale,
os temporale ve
os sphenoidale
 • FOSSA TEMPORALIS
 • İçinde:
 • M.temporalis
 • Fascia temporalis
 • Fossa infratemporalis
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • Os maxilla’nın facies infratemporalis’i ve proc. zygomaticus’unun arka kısmı,
 • tuberculum articulare,
 • spina ossis sphenoidalis,
 • ala majoris ossis sphenoidalis’in alt kısmı,
 • squama temporalis’in alt kısmı,
 • os maxilla’nın proc. alveolarisi
 • proc. pterygoideus’un lamina lateralis’i tarafından sınırlandırılmıştır.
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • İçinde bulunan oluşumlar;
 • M.temporalis
 • M.pterygoideus medialis
 • M.pterygoideus lateralis
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • İçinde bulunan oluşumlar;
 • Plexus pterygoideus venosus
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • İçinde bulunan oluşumlar;
 • A.maxillaris ve dalları
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • İçinde bulunan oluşumlar;
 • N. mandibularis
 • N. lingualis
 • N. buccalis
 • N. alveolaris inferior
 • N. auriculotemporalis
 • FOSSA INFRATEMPORALIS
 • İçinde bulunan oluşumlar;
 • Chorda tympani
 • Ganglion oticum
 • Fossa retromandibularis
 • FOSSA RETROMANDIBULARIS
 • İçinde;
 • Glandula parotidea bulunur
 • FOSSA RETROMANDIBULARIS
Riolan kas demeti
Riolan buketi
Stiloit diafragma
 1. stylohyoideus
 2. styloglossus
 3. stylopharyngeus
lig. stylomandibulare
lig. stylohyuoideum
 • FOSSA AXILLARIS
 • Ön duvarı;
 • fascia claviopectoralis
 • m.pectoralis major
 • m.pectoralis minor
 • İç yüzüne a.thoracica lateralis yaslanmış olarak aşağıya iner
 • FOSSA AXILLARIS
  Ön duvarı;
 • m.pectoralis minor
 • fascia claviopectoralis
 • m.pectoralis major
 • İç yüzüzne a.thoracica lateralis yaslanmış olarak aşağıya iner
 • FOSSA AXILLARIS
  Arka duvarı;
 • m.subscapularis
 • m latissumus dorsi
 • m.teres major
 • Arka duvarında n.suboccipitales uzanır..
 • FOSSA AXILLARIS
  Arka duvarı;
 • m.subscapularis
 • m latissumus dorsi
 • m.teres major
 • Arka duvarında n.suboccipitales uzanır..
 • FOSSA AXILLARIS
  Arka duvarı;
 • m.subscapularis
 • m latissumus dorsi
 • m.teres major
 • Arka duvarında n.suboccipitales uzanır..
 • FOSSA AXILLARIS
  Arka duvarı;
 • m.subscapularis
 • m latissumus dorsi
 • m.teres major
 • Arka duvarında n.subscapular’is uzanır..
 • FOSSA AXILLARIS
  Medial duvarı;
 • 1-4. Kosta
 • mm. intercostales eksterni
 • m.serratus anterior
 • Medial duvarda n.intercostabrachialis bulunur
 • FOSSA AXILLARIS
  Medial duvarı;
 • 1-4. Kosta
 • mm. İntercostales
 • m.serratus anterior
 • Medial duvarda n.intercostabrachialis bulunur
 • FOSSA AXILLARIS
  Lateral duvarı;
 • Humerus
 • m.cororcobrachialis
 • m.bicepsbrachi’nin caput brevesi
 • Anterolateral duvar-da vagina axillaris içinde
 • a.axillaris
 • v.axillaris
 • n.axillaris
 • FOSSA AXILLARIS
  Lateral duvarı;
 • Humerus
 • m.cororcobrachialis
 • m.biceps brachi’nin caput brevesi
 • Anterolateral duvarda vagina axillaris içinde
 • a.axillaris
 • v.axillaris
 • n.axillaris
 • FOSSA AXILLARIS
  Lateral duvarı;
 • Humerus
 • m.cororcobrachialis
 • m.bicepsbrachi’nin caput brevesi
 • Anterolateral duvarda vagina axillaris içinde
 • a.axillaris
 • v.axillaris
 • n.axillaris
 • FOSSA AXILLARIS
  Lateral duvarı;
 • Humerus
 • m.cororcobrachialis
 • m.bicepsbrachi’nin caput brevesi
 • Anterolateral duvarda vagina axillaris içinde
 • a.axillaris
 • v.axillaris
 • n.axillaris
 • FOSSA AXILLARIS
 • TRIGONUM DELTOPECTORALE
 • clavicula
 • m.deltoideus
 • m.pectoralis major
 • TRIGONUM DELTOPECTORALE
 • Fascia superficialis’in lamina profundus’unu v.cephalica delerek geçer.
 • Fossa
  cubiti
Fossa poplitea

Bir Cevap Yazın