Kemiklere Giriş – Genel Bilgi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Kemikler Hakkında Genel Bilgi, Kemiklerin Gelişimi ve Kemiklerin Sınıflandırılması
Hareket Sistemi
  Hareket sisteminin 3 unsuru var:
Kemik   (Osteoloji)
Eklem   (Artroloji)
Kas   (Myoloji)
Kemikler insan vücudunda iskeleti (skeletum) oluştururlar
  İskelet: 2 bölüme ayrılır:
Appendiküler iskelet:
Üst ekstremiteler
Alt ekstremiteler
Aksial iskelet:
Cranium (baş iskeleti)
Columna vertebralis (omurga)
Thorax (göğüs kemikleri)
Yeni doğanlarda 270 kemik
14 yaşında 256 kemik var
Erişkinlerde toplam 206 kemik
Kemikler vücut ağırlığının %15’ini oluşturur
Kemiğin görevleri:
Vücudumuza şekil verir ve organları taşırlar.
Bir kısım hassas organların korunmasını sağlarlar.
Harekete destek sağlarlar.
Hematopoetik organ.
Kalsiyum ve fosfor mineralleri için depo görevi yaparlar.
Kemiklerin Yapısı
  1. a) Kemik Hücreleri:
Osteoblast
Osteosit
Osteoklast
  1. b) Hücreler arası matriks
  Matriksin yaklaşık 1/3’ü organik
  2/3’ü ise inorganik maddelerden oluşur.
Kemik mikroskobisi
Osteocyte
Kemik matrix (hücrelerarası madde)
Kemik matriks
Organik maddeler (%30-40)
Kollajenler
Kemiğe esnekliği verir
İnorganik maddeler (%60-70)
Kemiğe sertlik verir
Tuzlar
Kemiğin Yapısı
  İnorganik Maddeler:
kalsiyum fosfat:
  %85
kalsiyum karbonat: %10
magnezyum fosfat: %1.5
kalsiyum florit
kalsiyum klorit
Kemik çeşitleri
Kompakt  kemik (substantia compacta)
Süngerimsi kemik (substantia spongiosa)
Periosteum: Kemik zarı
Medulla: Kemik iliği
Kırmızı kemik iliği (medulla ossium rubra): Gençlerde görülür
Sarı kemik iliği (medulla ossium flava): Yaşlılarda görülür
Kemiğin Bölümleri
Diaphysis
Epiphysis
Metaphysis
Kemiklerin damarları
ve sinirleri
Arterler kemiğe periosteumdan girerler
  (foramen nutricium)
Önce kompakt kemiği sonra spongios kemiği besler
Kemik beslenmesi
Havers kanalları (compaq-beslenme)
Wolkman kanalları
Kemikleşme (ossification)
İntramembranöz kemikleşme (Desmal kemikleşme-bağ dokusundan)
  kafa kemiklerinin bir kısmı (desmocranium)
  clavicula
İntrakartilaginöz kemikleşme (Kondral kemikleşme-kıkırdak dokusundan)
  chondrocranium
Desmal Kemikleşme
Mesenchym
Kemik
Kondral kemikleşme
Mesenchym
Kıkırdak
Kemik
Kemikleşme (ossification)
Primer kemikleşme merkezi:
Genellikle kemiklerin gövdesindedir
İntrauterin hayatın 7-12. haftalarında başlar
Doğumda tüm kemiklerde vardır
Sekonder kemikleşme merkezi:
Epifiz bölgesinde görülür
Kemiğin uzunlamasına büyümede önemlidir
Epifiz ile diafiz (metafiz) arasındaki bu faal çizgiye büyüme çizgisi (linea epiphysialis) denir
Kısa kemikler tek merkezden gelişir
Sadece calcaneus iki merkezden gelişir
Kemikte Büyüme
Uzunlamasına büyüme
Kemikte Büyüme
Enlemesine büyüme: Periost            stratum fibrosum
           stratum osteogenicum
Periost
Kemiği dıştan çevreleyen zar
  1. a) Stratum fibrosum (fibröz tabaka)
  2. b) Stratum osteogenicum (osteojenik tabaka)
İskelet
Koruma ve destek fonksiyonları,
Kan hücrelerinin yapımı,
Bazı minerallerin depolanması
Kasların tutunma yerleri olduklarından hareket sisteminin önemli bir parçasıdırlar.
Kemik çeşitleri
Uzun kemikler (ossa longa)
Humerus, femur
Kısa kemikler (ossa brevia)
Ossa carpi, ossa tarsi (el-ayak bileği kemikleri)
Yassı kemikler (ossa plana)
Os parietale, os occipitale, costae, sternum
Sesamoid kemikler (ossa sesamoidea)
Patella
Havalı kemikler (ossa pneumatica)
Cellulae ethmoidales, proc. mastoideus (os temporale), maxilla
Düzensiz kemikler (ossa irregularia)
Sacrum, coxae, zygomaticum, maxilla ve mandibula
Uzun kemikler (ossa longa)
Uzun kemikler (ossa longa)
Kısa kemikler (ossa brevia)
Kısa kemikler (ossa brevia)
Yassı kemikler (ossa plana)
Yassı kemikler (ossa plana)
Yassı kemik
Dış kompakt kısım
Diploe aralığı
İç kompakt kısım
Sesamoid kemikler (ossa sesamoidea)
Havalı kemikler (ossa pneumatica)
Düzensiz kemikler (ossa irregularia)

 

Bir Cevap Yazın