Keton Cisimlerinin Metabolizması

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Keton cisimlerinin metabolizması
Keton Cisimleri
Aseton
Asetoasetat
Beta hidroksibütirat
Suda çözünen moleküllerdir.
Keton cisimleri karaciğerde yüksek oranda yağ asidi oksidasyonu olduğu zaman meydana gelir.
Asetoasetat devamlı olarak aseton oluşturmak üzere spontan dekarboksilasyona uğrar.
  Asetoasetat     Aseton
      CO2
Asetoasetat ve 3-hidroksibutirat D(-)-3- hidroksibütirat dehidrogenaz adı verilen mitokondrial bir enzimle birbirine çevrilir.
          Hidroksibütirat dehidrogenaz
Asetoasetat  3-Hidroksibütirat      NADH+H+    NAD+
Denge, redoks durumu ile (mitokondrial NAD / NADH) kontrol edilir.
Kanda Hidroksibütirat / Asetoasetat oranı 1:1 ile 10:1 arasında değişir.
İyi beslenen memelilerin kanında keton cisimleri normalde 0.2 mmol/L’ yi geçmez.
İnsanlarda idrar ile kayıp 1 mg / 24 saatten daha azdır.
Kanda keton cisimlerinin normalden fazla bulunmasına ketonemi,
İdrarda keton cisimlerinin normalden fazla bulunmasına ketonüri,
Bu halin tümüne ketozis denir.
Asetoasetik asit ve 3-hidroksibütirik asidin herikisi de orta derecede asittirler.
Normal miktarlarda üretildikleri zaman böbrek tarafından üretilen amonyak gibi katyonlarla tamponlanırlar.
Bunların devamlı olarak büyük miktarlarda dışarı atılışları tedricen alkali rezervini boşaltarak ketoasidoza yol açar.
Ketoasidoz öldürücü olabilir. (Kontrol edilemeyen DM gibi durumlarda)
Ketozisin en basit şekli açlıkta meydana gelir.
Karbonhidratlar tükenir ve yağ doksundan yağ asitleri serbestleşir.
Diabetes mellitus, koyunda gebelik toksemisi, emziren inekte ketozis gibi patolojik durumlarda kantitatif olarak fazla miktarda oluşurlar.
Genel metabolizma durumu kalitatif olarak benzerdir.
Fizyolojik ketozis durumları
Açlık
Yüksek yağlı diyetle beslenme
Post absorptif şiddetli ekzersizden sonra
Kana önemli miktarda keton cisimleri veren tek organ karaciğerdir. (Geviş getiren canlılar hariç)
Ekstrahepatik dokular bunları solunum substratları olarak kullanırlar.
Karaciğer bunları kendisi kullanamaz. Bunların kullanımını sağlayan enzimlerin aktivitesi karaciğerde çok düşüktür.
Ekstrahepatik dokularda tam tersi bir durum söz konusudur.
Keton cisimlerinin sentezi
Mitokondride gerçekleşir.
3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) bir ara maddedir.
2 molekül asetil CoA, asetoasetil CoA oluşturmak üzere kondanse olur.
Bu reaksiyon yağ asidi oksidasyonunundaki tiolaz reaksiyonunun tersidir.
Ketojenezde kullanılan asetoasetil CoA,
1.direk beta-oksidasyon sırasında
2.Asetil CoA’nın kondasasyonu sonucu ortaya çıkar.
Asetoasetat, birçok dokunun mitokondrisinde 3-hidroksibütirata çevrilir.
Ketoz halinde kan ve idrarda başlıca hakim olan form D(-)-3-hidroksibütirat’dır.
Ketogenesis: Keton cisimlerinin oluşumu
Keton cisimlerinin yıkımı; Ketoliz
Keton cisimleri ekstrahepatik dokular tarafından yakıt olarak kullanılabilir.
Asetoasetatı, asetoasetil CoA’ya aktive eden 2 reaksiyon vardır:
Asetoasetat Suksinil CoA ile reaksiyona girer. CoA, asetoasetata aktarılır. Reaksiyonu süksinil-CoA-asetoasetat-CoA transferaz katalizler. Karaciğerde bu aktivasyon gerçekleşmez. Çünkü….
ATP ile aktivasyon: Asetoasetil-CoA sentetaz katalizler.
Diabetes Mellitus’da keton cisimleri
Ketojenez 3 basamakta düzenlenir
Yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin mobilizasyonunun düzenlenmesi
FFA’nın karaciğerde esterleşmesi ya da beta-oksidayona uğramasının düzenlenmesi
Beta-oksidasyonda oluşan Asetil CoA’nın TCA siklusu veya ketojeneze gidişinin düzenlenmesi
Asetil CoA’nın TCA siklusu veya ketojeneze gidişinin düzenlenmesi
Plazma FFA düzeyi arttıkça keton cisimlerine dönüşüm artar, TCA’ya gidiş azalır.
Bu basamak o kadar iyi düzenlenmiştir ki FFA’nın oksidasyonu sonucu ATP’de tutulan serbest enerji devamlı sabit kalır.
Palmitatın tam oksidasyonu ile 129 mol ATP üretilirken, Asetoasetat son ürün olduğunda 33, 3-hidroksibütirat son ürün olduğunda 21 mol ATP üretilir.

Bir Cevap Yazın