Konversiyon Bozukluğu

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

KONVERSİYON BOZUKLUĞU

Tanım

Santral ve periferik sinir sisteminin anatomi ve fizyoloji bilgileri ile uyumsuz olarak gözlenen bedensel fonksiyonlardaki bozulmadır.

Tipik olarak stres başlangıcı ile beraber oluşur.

Fonksiyon kaybı meydana gelir.

Nörolojik ve tıbbi bir hastalıkla açıklanamayan bir ya da daha fazla nörolojik semptomun (paralizi, körlük, parestezi) bir arada olması ile karakterize bozukluktur.

Semptomların başlangıcı psikolojik etkenlerle ilişkili olmalıdır.

Epidemiyoloji

İnsidans: 22/100000 (11-500/100000)

Hastanelerde psikiyatri konsültasyonlarının %5-15 i

Kadın/Erkek = 2/1 , 10/1

Herhangi bir yaşta başlayabilir ama ergenlerde ve genç erişkinlerde daha sık (10-35 yaş)

Kırsal nüfusta, düşük eğitimli kişilerde, düşük zeka düzeyi olanlarda, düşük sosyoekonomik grupta ve çatışmalara katılmış askeri personelde daha sıktır.

Komorbidite

Major Depresyon

Anksiyete Bozuklukları

Disosiyatif Bozukluk

Kişilik Bozuklukları

Şizofreni

Belirtiler ve Bulgular

Tipik bir klinik görünüm yoktur. Belirtiler çok değişik olabilir ve bir hastada zaman içinde kılık değiştirebilir.

Genel Görünüm ve Davranış: Tipik bedensel belirtisinin dışında dikkati çeken bir özellik yoktur. Ancak bazı hastalarda bir miktar yapaylık ve abartılıyormuş gibi bir görünüm olabilir fakat bu kişinin hastalığı bilinçli olarak yarattığı anlamına gelmez.

Konuşma ve İlişki Kurabilme: Genellikle normaldir. Ses kısılması (afoni), konuşmama (mutizm) sık. Hasta fısıltı, sessiz işaretler veya yazı ile iletişim kurarak durumunu anlatabilir

Duygulanım: Güzel aldırmazlık (la belle indifference): Organların işlev bozukluklarına karşı özel bir aldırmazlık hali vardır. Bacakları tutmayan ve yürüyemeyen bir hasta vurdumduymaz bir tavırla gülümseyerek yürüyemediğini, ayaklarının tutmadığını söyleyebilir, durgunluk, bunaltı, duygusal oynaklık olabilir.

Bilişsel Yetiler: Genellikle bozukluk yoktur, fakat hastaların çoğu kendilerini üzen olayı anlatmaktan kaçınır. Üzüntü verici anıları kolay unutarak bunun yerine somatik belirtileri koyarlar.

Düşünce Süreci ve İçeriği: Normal

Bedensel Belirtiler: 1)Motor Belirtiler 2)Duyu Belirtileri 3)Nörovejetatif Belirtiler

Motor Belirtiler

Anormal hareketler, yürüyüş bozuklukları, paralizi

Ayakta duramama, yürüyememe (astazi, abazi)

Ekstremitelerde güç azalması

Tremor, koreiform hareketler, tikler, sıçramalar

Dil tutulması (mutizm), ses çıkaramama (afoni)

Dikkat üzerine yoğunlaştığında genellikle hareketler kötüleşir

Reflekslerde bozukluk, patolojik refleks, sfinkter bozukluğu, fasikülasyon, atrofi yoktur, kas tonusu normaldir.

Duyu Belirtileri

Ağrılar, duyu artması (hiperestezi) duyu azalması(hipoestezi)

Özelikle ekstremitelerde eldiven çorap tarzı anestezi

Psikojenik sağırlık, körlük, koku alamama

Nörolojik olarak duyusal yollar sağlamdır.

Örneğin körlüğü olan hasta çarpmadan ve kendine zarar vermeden yürür, pupilleri ışığa yanıt verir.

Nörovejetatif Belirtiler

Boğazda düğümlenme (globus histericus)

Kusma

Öksürük

Hıçkırık

Hava yutma(aerofaji)

Öğürme

Geğirme

Yalancı gebelik

Eşlik eden yalancı nöbetler vardır.

Epileptik Nöbet

Nöbetin süresi, birkaç dakika-birkaç saniye

EEG, nöbet sırasında bozuk

İnkontinans, sık

Stresle bağlantı, genellikle yok

Gözlemci, yalnız

Stereotipik davranış, evet

Telkine yatkınlık, hayır

Postiktal konfüzyon, sık

Antikonvulzanlara yanıt, genellikle verir

Nöbetteki olayları anımsama, hayır

Fiziksel yaralanma, sık

Başlaması , genellikle ani

Yalancı Nöbet

Nöbetin süresi, değişken, uzun

EEG, normal

İnkontinans, nadir

Stresle bağlantı, genellikle var

Gözlemci, genellikle var

Stereotipik davranış, genellikle yok

Telkine yatkınlık, genellikle verir

 

Postiktal  konfüzyon, nadir

Antikonvulzanlara yanıt, genellikle vermez

Nöbetteki olayları anımsama, sıklıkla evet

Fiziksel yaralanma, nadir

Başlaması, genellikle yavaş

TANI:DSM-IV’ e göre

 1. A. İstemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer bir genel tıbbi durumu düşündüren semptom ya da defisitin olması.

  Bu semptom ya da defisite psikolojik etkenlerin eşlik ettiği yargısına varılır, çünkü bu semptom ya da defisitin başlaması ya da alevlenmesi öncesinde çatışmalar ya da diğer stres etkenleri vardır.

  C. Bu semptom ya da defisit amaçlı olarak ortaya çıkartılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (Yapay bozukluk ya da simülasyonda olduğu gibi).

  D. Yeterli bir incelemeden sonra, bu semptom ya da defisit genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin doğrudan etkisi ile ya da kültürel olarak uygun bulunan bir davranış ya da yaşantı olarak tam açıklanamaz.

  E. Bu semptom ya da defisit, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur ya da tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.

  F. Bu semptom ya da defisit ağrı ya da işlev bozukluğu ile sınırlı değildir, sadece somatizasyon bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

Ayırıcı Tanı

Konversiyon bozukluğu tanısı koymada en büyük güçlük tıbbi bir hastalığı dışlamadaki güçlüktür.

Nörolojik hastalıklar: Miyastenia Gravis, Polimiyozit, MS

AIDS in erken dönem nörolojik bulguları

Optik Nörit

Somatizasyon Bozukluğu

Hipokondriyazis

Ağrı Bozukluğu

Cinsel işlev Bozukluğu

Yapay bozukluk

Alkol ve madde kullanımı

Şizofreni

Major depresyon

Prognoz

Akut

%95i birkaç gün-1 ay içinde düzelir.

%75’i tek epizod, %25’ inde stres altında ek epizod

İyi prognoz: Ani başlangıç, net tanımlanan stresör, başlangıç-tedavi arası kısa, paralizi-afoni-körlük belirtileri

Kötü prognoz: Semptomlar uzun, tremor-nöbet

Hastaların  %25-50’si daha sonradan nörolojik hastalıklara veya sinir sistemini etkileyen psikiyatri dışı hastalıklara yakalanabilirler.

Bu yüzden hastalar tanı aşamasında tam bir tıbbi ve nörolojik incelemeden geçirilmelidir.

SORULAR

1)Konversiyon bozukluğunun kliniğinde aşağıdaki semptomların hangisinin görülmesi beklenmez?

A)Koreiform hareketler

B)Bozulmuş ışık refleksi

C)Eldiven-çorap tarzı anestezi

D)Tremor

E)Psikojenik sağırlık, körlük

2)Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğunda iyi prognoz göstergelerinden değildir?

A)Ani başlangıç

B)Kolay tanınan stres etkeni

C)Tremor, nöbet varlığı

D)Paralizi, afoni, körlük belirtileri

E)Başlangıç-tedavi arasının kısa olması

3)Aşağıdakilerden hangisi konversiyon bozukluğu ayırıcı tanısında düşünülmelidir?

A)Major depresyon

B)Şizofreni

C)Optik nörit

D)Somatizasyon bozukluğu

E)Hepsi

TEŞEKKÜR EDERİM…

Bir Cevap Yazın