Kronik Hastalık Anemisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Kronik Hastalık Anemisi

Kronik Hastalık Anemisi KHA

Demir eksikliğinden sonra en sık görülen anemi tipidir.

Hastanede yatan hastalarda ise aneminin en sık sebebidir.

Maalesef çoğunlukla klinisyenler tarafından tanı konamaz, uygun tedavi edilemez.

KHA si sıklıkla kronik enfeksiyon, inflamatuvar hastalıklar, neopastik hastalıklar ile birliktedir.

Enf, inflamasyon olmadıkça böbrek ve endokrin hastalıkların seyrinde görülen anemiler bu gruba dahil edilmezler.

Etyoloji ve Patogenez

Aneminin ortaya çıkması için hastalığın en az 1-2 ay sebat etmesi gerekir.

1.Eritrosit yaşam ömrünün kısalması

2.Eritropoezin direkt olarak inhibisyonu

3.Rölatif eritropoetin eksikliği

4.Demirin eritrosit tarafından tekrar kullanılamaması

Klinik

Altta yatan hastalık ön plandadır.

Genellikle görülenler: kilo kaybı, ateş, anoreksi, miyalji, artralji

Anemi sıklıkla orta dereceli, ilerleyici değil

Başka neden olmadıkça anemi 9 gr altında olmaz.

Anemi 3-4 haftada gelişir ve öyle kalır.

Laboratuvar

Anemi normokrom, normositer

Çok nadir olmamakla birlikte hipokrom, mikrositer, b talasemi ile karışır.

SD her zaman azalmış.

Transferrin ve demir bağlama kapasitesi düşük

Saturasyon endeksi azlmış,%15 den düşük

Kİ de demir depoları normal yada artmış.

Ferritin normal yada artmış.

Kİ de sideroblastlarda demir azalmış.

Serbest eritrosit protoporfirin artmış.

KHA de plazma proteinleri

Albuminde azalma ile plazmada akut faz reaktanları artar.

1.C-reaktif protein

2.Amiloid A-protein

3.Fibrinojen

4.Seruloplazmin

5.Haptoglobulin

Altta yatan hastalığın aktivitesini ölçmek için, tedavinin etkinliğini görmek için proteinler önemlidir.

Demir Metabolizması

SD düşük, demir depoları artması en belirleyicidir.

Serum demirinin azalmasının en önemli nedeni dokularda plazmaya demirin akışında ki bozukluktur.

Enfeksiyon yada inflamasyon olduğunda intraselluler demir salınmaz. Yaşlanmış eritrositleri yıkan makrofajlar demiri sekestre eder ve esas demir düşüklüğünden sorumludur.

Hepatosit ve barsak mukoza hücreleri demiri sekestre etmede hatalı, Kİ e vermede hatalıdır.

Laktoferrin

Laktoferrin transferrin gibi bir demir bağlayan bir proteindir.

Laktoferrin kendine bağlı demiri eritrosit öncüllerine vermez.,

Ayırıcı Tanı

KHA düşünüldüğünde inflamasyon, enfeksiyon, neoplazik hastalıkları akla gelmelidir.

Bazen KHA tanısını koymak kolay ancak altta yatan hastalığı bulmak zordur.

Hastadaki aneminin tek bir mekanizma ile oluşmadığını düşünmek gerekir. Tüm nedenler araştırılmalıdır.

Tedavi

KHA anemi genellikle hafif olduğu için tedavi gerekmeyebilir.

Altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

Anemiyi derinleştirecek faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Demir preparatlarının faydası olmaz. Aksine enfeksiyon ve malignitelerde çoğalmanın hızlanmasına neden olur.

% 30 hasta anemiye bağlı semptomatiktir. Özellikle malignitelere bağlı olan Transfuzyon yapılmalıdır.

Eritropoetin: EPO düzeyi düşük ise faydalabilir Çok pahalı bir tedavi yolu

Bir Cevap Yazın