KVS Konjenital Anomalileri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir [açılan sayfada klavyeden ctrl+S yapmanız yeterli]

Önizleme ;

 

KVS KONJENİTAL ANOMALİLERİ
ATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)
Sık rastlanılan konjenital kalp anomalisidir. Bayanlarda sık görülür.
En sık sebebi foramen ovalenin kapanmasında defekt olmasıdır. Küçük bir  patent foramen ovale hemodinamik önem taşımaz. Fakat diğer anomaliler de varsa (örn. Pulmoner darlık veya atrezi) kan foramen ovaleden sol atriuma geçer ve siyanoza neden olur.
 ASD’nin klinik olarak 4 tipi vardır.
Ostium sekundum defekti
Ostium primum defekti ile beraber endokardiyal yastık defekti
Sinus venozus defekti
Ortak atrium
Ostium sekundum defekti:
En sık rastlanan tipidir. Hem septum primum hem de septum sekundum defektini içerir. Sıklıkla foramen sekundum oluşumu sırasında septum primumun anormal rezorpsiyonu sonucu oluşur.
Çocukluk döneminde iyi tolere edilirler. Genellikle  30’lu yaşlarda veya daha sonra klinik belirti verirler.
VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)
Konjenital kalp hastalıklarının en sık rastlanan tipidir. Erkeklerde sık görülür. Birçok VSD intraventriküler septumun membranöz kısmında oluşur.
Küçük VSD’ler sıklıkla ilk yılda kapanırlar.
Klinik olarak iki tipi bulunmaktadır.
Membranöz VSD
Muskuler VSD
Membranöz VSD, VSD’lerin en sık rastlanan tipidir. Erkeklerde sık rastlanır. İV septumun membranöz kısmının gelişimindeki hata sonucu IV septum tam olarak kapanamaz.
Muskuler tip VSD daha az görülür.
TRUNKUS ARTERİOZUS
Trunkal çıkıntının ve septum aortikopulmonalenin hatalı gelişimi sonucu trunkus arteriozus; aorta ile trunkus pulmonalise bölünemez.
Bu anomalide tek bir trunkus arteriozus kalpten çıkar ve sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımları besler.
BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU
Yeni doğan bebeklerde siyanotik kalp hastalıklarının en sık rastlanan nedenidir.
Bu anomalide aorta sağ ventrikülden çıkar, trunkus pulmonalis sol ventrikülden çıkar.
FALLOT TETRALOJİSİ
Klasik olarak 4 kardiak defekt içerir.
Pulmoner darlık
VSD
Aortanın dekstrpozisyonu
Sağ ventrikül hipertrofisi
PULMONER ATREZİ
Trunkus arteriozus eşit olmayan şekilde bölünür. Trunkus pulmonalisin hiç lümeni olmaz veya pulmoner kapak hizasında açıklık olmaz.
AORTA DARLIĞI
Kapakların kenarları genellikle birleşerek kubbe yapar ve dar bir açıklık bırakır. Doğumda var olabilir veya edinsel olabilir.
Sol ventrikül hipertrofisine yol açar ve anormal kalp sesleri oluşur.
AORTA KOARKTASYONU
Aortanın değişen uzunlukta daralmasıdır.
En sık daralması duktus arteriozusun girişi seviyesindedir (juxtaduktal koarktasyon).
PATENT DUKTUS ARTERİOZUS
Bayanlarda sık görülür. Duktus arteriozusun kapanma defektidir.
Prematüre bebeklerde ve hipoksiye maruz kalma durumlarında görülür.
Gebeliğin erken dönemlerinde annenin rubella enfeksiyonu geçirmesiyle ilişkili görülmüştür.

Bir Cevap Yazın