Limbik Sistem Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.

GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

LİMBİK SİSTEM
LİMBİK LOB
Limbik Lob
  Limbik lob kimlerden oluşur:
Gyrus cinguli
Gyrus parahippocampalis (gyrus hippocampi)
Gyrus subcallosus
Area septalis
  Limbik sistem
  Limbik loba ilaveten  limbik sistemde şu yapılar vardır:
Formatio hippocampi
Corpus amygdaloideum
Hypothalamus (özellikle corpus mamillare)
Epithalamus
Thalamus (özellikle nuclei anteriores thalami)
Koku korteksi (Rhinencephalon)
  Limbik yapılar arasında bağlantıyı sağlayan yapılar şunlardır:
Fornix
Fasciculus mamillothalamicus
Cingulum
Stria terminalis
Fasciculus mamillotegmentalis
Stria diagonalis
Lobus limbicusu oluşturan yapılar
  Area septalis
Commissura anterior ve lamina terminalisin ön üst kısmında bulunur. Burada nuclei septales vardır
Area subcallosa; gyrus paraterminalis ve septum pellicudum tarafından oluşturulur
Septal bölge, ödül merkezi olarak kabul edilir
Uyarılmasında memnuniyet duyusu oluşur
  Gyrus cinguli:
Hemisferin iç yüzünde, corpus callosumun üzerindeki bölümüdür
  İsthmus gyri cinguli:
Gyrus cinguli’nin gyrus parahippocampalise geçiş yerinde oluşan darlığa denir
Corpus callosumun arkasında ve spleniumun altındadır
  Gyrus parahippocampalis:
Lobus temporalisin en içte kalan kısmıdır,
Dışta sulcus rhinalis ve sulcus collateralis,
İçte ve üstte ise sulcus hippocampalis ile sınırlıdır
  Uncus:
Gyrus parahippocampalis’in içe ve arkaya kıvrılan uç kısmına denir
Formatio hippocampi
Öğrenme ve hafızada anahtar rol oynar
Formatio hippocampi, lateral ventrikülün cornu inferiusu boyunca uzanır
  Bölümleri:
Hippocampus (Cornu ammonis)
Gyrus dentatus
Subiculum
Hippocampus
Lateral ventrikülün tabanında 5-8 cm uzunluğunda gri cevher kitlesidir
Gyrus parahippocampalis ve subiculum’un üstünde bulunur
Koronal kesitlerde C harfi şeklinde görülür
Ön ucu genişlemiştir ve pençe şeklinde görülür ve buraya pes hippocampi denir
Buradaki 3-4 çıkıntıya digitationes hippocampi denmiştir
Hippocampus (Cornu Ammonis)
Ventriküle bakan kısmı ependim hücreleri ile örtülüdür
Bunun altındaki beyaz cevher kısmına alveus hippocampi denir
Bu yapının lifleri mediale uzanarak fimbria hippocampiyi oluştururlar
Fimbria hippocampi’de crus fornicis olarak devam eder
Subiculum:
Gyrus parahippocampalisin bir bölümüdür,
Subiculum, hipocampus ile devam eder
Gyrus parahippocampalisin üst bölümüne denir.
Hippocampusun bölümleri
  4 bölümde incelenir: CA1, CA2, CA3, CA4
  CA1:
Subiculum ile hippocampus arasındadır, insanda en büyük alandır
Anoksi ve iskemiye çok duyarlıdır
  CA2 ve CA3:
Hipoksiye duyarlılığı orta derecededir
  CA4:
Hippokampus ile gyrus dentatus arasındadır
Hipoksiye duyarlılığı orta derecededir
Gyrus dentatus
Subiculum ve fimbria hippocampi arasında bulunan gri cevher bölümüdür
Dışta hippocampus bulunur
Gyrus dentatus
Gyrus dentatus arkada gyrus fasciolaris olarak devam eder
Gyrus fasciolaris ise indusium griseum ile devam eder
İndusium griseum area septalis ile birleşir
Indusium griseum
Corpus callosumun üzerini kaplayan gri cevher  tabakasıdır
İndusium griseum üzerinde 2 tane bant şeklinde myelinli lif uzanır
Stria longitudinalis medialis ve stria longitudinalis lateralis
İndusium griseum ve bu 2 yapı corpUS callosum üzerinden geçip gyrus paraterminalis ile birleşir
Indusium griseum (gyrus supracallosalis)
Indusium griseum arkada gyrus faciolaris ile birleşir
Aşağıda gyrus dentatus ile devam eder
Önde gyrus paraterminalis ile birleşir
Formatio hippocampinin afferentleri
Area entorhinalis
Gyrus parahippocampalis
Area septalis
Kontralateral hippocampus
Hypothalamus
Corpus amygdaloideum
Thalamus
Locus caeruleus
Hippocampusun efferentleri
Hipothalamus
Area entorhinalis
Subiculum
Area septalis
Hippocampusun işlevi
Yakın hafıza ve öğrenme ile ilgili
Hippocampus bilateral çıkarılırsa yakın hafıza ve öğrenme yeteneği kaybolur (anterograd amnezi)
Hippokampus kısa süreli belleğin uzun süreli bellek haline gelmesi için sinyaller gönderir
Hippocampus, fornix aracılığı ile thalamusun ön kısmı, hypothalamus ve limbik sistemin diğer bölgelerine sinyaller gönderir
Hipokampus
Diğer limbik yapılardaki gibi hipokampusun uyarılması öfke, edilgenlik, aşırı seks güdüsü gibi davranışlar oluşturur
Aşırı uyarılması epileptik nöbetlere neden olabilir
Fornix cerebri
Formatio hippocampi’nin temel efferent lif demetidir
Hippocampusa bilgi getiren lifler de içerir
Formatio hippocampi ile, corpus mamillare, thalamus, hypothalamus ve area septalis arasında karşılıklı bağlantıları sağlar
Fornix cerebri
Alveus hippocampinin lifleri fimbria hippocampiyi oluştururlar
Fimbria hippocampi fornixi oluştururlar
Fornix crus, corpus ve columna olarak 3 bölümden oluşur
İki crus fornixi, commissura hippocampi birbirine bağlar
Öne doğru uzanam kruslar corpus callosumun altında birleşerek corpus fornicisi oluştururlar
Corpus fornicis, ikiye arılarak columna fornicisi oluştururlar
Fornix cerebri
Columna fornicis liflerinin büyük bir kısmı corpus mamillarede sonlanır
Geri kalan az bir kısmı ise  nuclei septales ve  corpus striatuma gider
Papez halkası
Hippocampustan fornix aracılığı ile corpus mamillareye,
Corpus mamillareden tractus mamillothalamicus ile nuclei anteriores thalamiye,
Nuclei anteriores thalamiden thalamokortikal lifler ile gyrus cinguliye
Gyrus cinguliden cingulum ile area entorhinalis üzerinden tekrar hippocampusa döner
Bu yolların oluşturduğu halkaya Papez kalkası denir
Area septalis
2 kısımda incelenir:
Septum pellucidum ve septum verum
  Septum pellucidum:
Yukarıda corpus callosuma aşağıda fornixe tutunur ve glia hücrelerinden oluşmuştur
Lamina septi pellucidi denen iki ince yapraktan oluşur
Septum verum
Septum pellucidum önündeki bölümdür
Area subcallosa, commissura anterior ve hypothalamusun ön tarafı arasında yer alır
Burada septal çekirdek kompleksi bulunur
Corpus amygdaloideum (Amygdala)
Amygdala badem şeklinde bir çekirdek kitlesidir
Limbik sistemin bölümlerinden biridir
Uncus’un altında, nuc.caudatusun kuyruk kısmının önünde yer alır
Corpus amygdaloideum
Amygdala çok sayıda çekirdek içerir. 2 alt bölümü vardır:
  Pars basolateralis:
Thalamus ve cortex cerebrinin duysal asosiasyon alanlarından yoğun impulslar alır
Limbik sistemle ilgilidir
  Pars corticomedialis:
Stria olfactoria lateralis yolu ile bulbus olfactoriustan doğrudan bilgi alır
Koku duyusu, limbik sistem ile doğrudan bağlantılı tek duyudur
Corpus amygdaloideumun işlevleri
Uygun davranışsal yanıtların programlanmasında rol oynar
Koku, işitme, görme ve somatosensorial duyuları alan amygdala kişinin o andaki konumunu gören pencere gibi fonksiyon görür
Mutluluk, neşe, heyecan, üzüntü, depresyon, hezeyan gibi emosyonların oluşması ve algılanması gyrus cinguli ve orbitofrontal kortex tarafından sağlanır
Emosyonların gülme, ağlama hiddet vb. şeklinde dışa vurulmasını hipothalamus ve amygdala gerçekleştirir
Klüver Bucy Sendromu
Amigdalanın ve hippocampusun iki taraflı harabiyetinde olur
Temporal lobun ön bölgeleri haraplanınca temporal lob ile birlikte amigdala da haraplanır
Aşırı korkusuzluk, herşeye aşırı merak var
Yılan vs. gibi canlıları yakalamaya çalışırlar
Çabuk unutma, her nesneyi ağzına götürme,
Sert nesneleri yemeye çalışma, aşırı cinsel dürtüler olur

Bir Cevap Yazın