Medulla Spinalis

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.

GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

MEDULLA SPİNALİS
ANATOMİSİ
SİNİR SİSTEMİ
makroskopik olarak
Merkezi sinir sistemi
  fossa crani
  canalis vertebralis
Periferik sinir sistemi
  cranial sinirler
  spinal sinirler
  Medulla spinalis dıştan içe doğru şu yapılarla sarılıdır;
Columna vertebralis
(canalis vertebralis)
Periosteum
Yağ-bağ dokusu
Dura mater spinalis
Arachnoidea mater spinalis
Pia mater spinalis
  Dura mater spinalis
Foramen magnumdan başlar
S2 vertebra seviyesinde son bulur
Omuriliği kese şeklinde sarar
Alt ucu fibröz bir bant şeklinde coccyx’e kadar uzanır
  Arachnoidea mater spinalis
Dura mater spinalis’in altında S2 vertebra seviyesine kadar iner
Pia mater spinalis ile arasında BOS bulunur (lumbal ponksiyon)
  Pia mater spinalis
Pia mater cranialis’in devamıdır
Lamina externa ve
Lamina interna’dan oluşur
Lamina interna
  medulla spinalis’in en derin noktasına kadar sıkıca sarar
Medulla spinalis’in torakal bölümünün üst kısmından itibaren arka yüzde yukarıya uzanan sulcus intermedius adı verilen üçüncü bir oluk vardır
Bu oluk sulcus medianus posterior ile sulcus posterolateralis arasındaki alanı fasciculus cuneatus ve fasciculus gracilis olarak ikiye ayırır
Sağ-sol sulcus anterolateralis’lerden motor karakterli radix anterior’lar
fila radicularia şeklinde çıkar
Sağ-sol sulcus posterolateralis’lerden duyusal karakterli radix posterior’lar
fila radicularia şeklinde girer
Her bir arka kök üzerinde ganglion spinale bulunur
Omurilik seyri boyunca            33 segmente ayrılır
  (segmenta medulla spinalis)
Her bir segmentten 1 çift spinal sinir çıkar
Koksigeal bölümün son iki segmenti rudimenter olduğundan buradan tolpam 1  çift spinal sinir çıkar
Dolayısıyla toplam medulla spinalis’ten 31 çift spinal sinir çıkar
  Spinal sinirlerin topoğrafik dağılımı
Pars cervicalis (CI-VIII, 8 çift)
Pars thoracica (TI-XII, 12 çift)
Pars lumbalis (LI-V, 5 çift)
Pars sacralis (SI-V, 5 çift)
Pars coccygea (CoI-III, 1 çift)
Canalis vertebralis’ten çıkınca
ramus anterior
ramus posterior
  olmak üzere iki dalına ayrılır
Torakal bölüm hariç
r. anterior’lar plexus oluşumuna katılırlar
  Bir periferik sinir
Hem afferent, hem efferent
Hem miyelinli,hem miyelinsiz
Hem somatik hem de otonomik lifler içerir.
Somatik ve otonomik lifler efferent veya afferent olsalar da miks bir sinir içinde ayrı ayrı seyretmez. Hedef noktasına ulaşıncaya kadar birbirlerine karışmış haldedirler. Ondan sonra deri, kas, eklem ve organ sinirleri olarak ayrılırlar.
Farklı duyusal reseptörlerden uyarıları taşıyan sinir lifleri periferik sinir içinde karışık olarak bulunur.
Afferent sinir spinal ggl.’a yaklaşırken lifler özel fonksiyonlarına göre gruplara ayrılırlar ve arka kök içindeki belli konumlarını alırlar.
PERİFERİK SİNİR LİFLERİ
AFFERENTLER
  Genel somatik afferentler (deri, kas, eklem duyusu)
  Genel visseral afferentler (iç organ duyuları)
  Özel somatik afferentler (görme, işitme, denge)
  Özel visseral afferentler (koku, tat)
EFFRENTLER
  Genel somatik efferentler (MSS emirleri kaslara getiren)
  Genel visseral efferentler (MSS emirleri organlara getiren)
  Özel visseral efferentler (MSS emirleri farenks, larenks, ve              mimik kaslara getiren)
  Mikroskopik yapısı
Transvers kesitlerde incelenir
Substantia grisea;
(H harfi şeklindeki bölüm)
Substantia alba;
(H’nin etrafını çevreleyen bölüm)
Canalis centralis;
H’nin kemerinin ortasında içi BOS ile dolu ve medulla spinalis boyunca uzanan canal
  Substantia alba;
Miyelinli sinir liflerinden ve nöroglialardan yapılmıştır
Ortada bulunan gri cevheri her taraftan kapatmıştır
Sağ-sol substantia alba;
Arkada septum medianum posterior ile birbirinden ayrılır
Önde commissura alba anterior ile birbirine bağlanır
funiculus posterior
   funiculus anterior
       funiculus lateralis
Beyaz cevher 3 çift funiculus’ ayrılarak incelenir
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Her bir funiculus’ta medulla spinalis boyunca uzanan;
İnen (viae descendens);
motor impulsları MSS’den çevreye taşır
Çıkan (viae ascendens);
duyu impulslarını çevreden MSS’ne taşır
  Substantia grisea;
Sinir hücresi gövdelerinden yapılıdır
Ayrıca assosiasyon ve efferent nöronların dentritleri, ganglion spinale’deki nöronların miyelinsiz aksonlarını da içerir
H harfinin;
Öne doğru uzanan kitlesine columna anterior
Arkaya doğru uzanan kitlesine columna posterior
İkisi arasında uzanan kitleye ise columna intermedia
cornu anterius (ön boynuz)
Motor nöronlardan oluşur
cornu posterius (arka boynuz)
Duyusal nöronlardan oluşur
cornu laterale
  (dış yan boynuz (T1-L2)
Ara nöronlar (iç) ve
  sempatik (dış) nöronlardan oluşur şeklinde görülür
Substantia grisea’nın sağ-sol yarımlarını commissura grisea birbirine bağlar
Comissura grisea’nın canalis centralis’e göre ön ve arka olarak ayrılır
Arkasında kalan bölümü  Önünde kalan bölümü
commissura grisea posterior   commissura grisea anterior
COLUMNA VENTRALİS
– Medial Grup  Nuc. Dorsomedialis
  Nuc. Ventromedialis   Boyun ve gövde kasları
– Lateral Grup  Nuc. Ventrolateralis
  Nuc. Dorsolateralis            Extremitelerin distali
  Nuc. Retrodorsalateralis
– Central Grup  Nuc. Phrenicus           Diafragmayı innerve eder.
  Nuc. Lumbosacralis          Extremitelerin proximali
  Nuc. Nervi Accesorii         M.sternocleidomastoideus ve
  M.trapezius’u innerve eder.
  COLUMNA DORSALİS (posterior)’daki çekirdekler
Duyusal özellikte 5 çekirdek bulunur
lamina spinalis I-V
Nuc. marginalis (lamina spinalis I)
Arka boynuzun apeksinde yer alır
Substantia gelatinosa (lamina spinalis II)
Med. spinalisin bütün segmentlerinde bulunur
Nuc. spinalis nervi trigemini’nin homoloğudur
basınç, ağrı, temas ve ısı duyusu ile ilgilidir (BATI)
Tr. spinothalamicus lat et ant’a orijin teşkil eder
Nuc. proprius (lamina spinalis III-IV)
(Nuc. centrodorsalis)
Arka boynuzun merkezi bölümünde yer alır
Med. spinalisin bütün segmentlerinde bulunur
Omuriliğin esas duyu çekirdeğidir
Şuurlu proprioseptiv duyu ile ilgilidir
Tr. spinothalamicus lat et ant’a orijin teşkil eder
Nuc. thoracicus posterior (lamina VII)
(Nuc. dorsalis – Clarke kolonu)
Med. spinalisin T1-L3  segmentlerinde bulunur
Şuurlu proprioseptiv duyu ile ilgilidir
Nuc. cuneatus accessorius’un homoloğudur
Tr. spinocerebellaris ant et post’a orijin teşkil eder
Nuc. cervicalis lateralis et medialis
Medulla oblongata’daki nuc. gracilis ve nuc. cunetus’un homoloğudur
Tr. spinocervicalis’e orijin teşkil eder
Substantia visceralis secundaria
(visseral afferent çekirdek)
Med. spinalisin T1-L3 segnetlerinde
nuc. dorsalis’in dış-yan tarafında bulunan visseral afferentleri alır
Efferent Yollar (Viae descendens)
(İnen yollar)
Somatik motor,
visseral fonksiyonlar ve
segmental reflekslerle ilgilidir
Bütün duyusal lifler arka kök yoluyla medulla spinalis’e girer
Bilinçli duyular, talamus’un nuc. ventralis postero lat. aracılığıyla mutlaka beyin korteksine (312) ulaşır
Cerebellum’a giden bilinçsiz proprioseptif impuls’lar kas koordinasyonunu sağlayarak pozisyon ve dengeyi sağlar
Mesencephalon’daki colliculus superior’a gelen impulslar        spino visual refleksi oluşturur
Formatio reticularis’e gelen impulslar tüm sinir sistemini etkiler
Medulla spinalis’e gelen her çeşit impulsun bir kısmı medulla spinalis seviyesinde refleks kavislerine bağlanır.
Periferden alınan bir duyunun bilincimize ulaşması için en basit yol üç nöronla taşımadır:
  1. Gang. spinale I. nöron,
  2. Gri cevher arka boynuz II. nöron
  3. Talamus’ta nuclei ventrales postero lateralis III. nöron
  4. Buradan tr. thalamocorticalis başlar serebral korteks’te
    3-1-2’ye gider.
Beyaz cevher 3 çift funiculus
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Her bir funiculus’ta medulla spinalis boyunca uzanan;
İnen (viae descendens);
motor impulsları MSS’den çevreye taşır
Çıkan (viae ascendens);
duyu impulslarını çevreden MSS’ne taşır
FUNİCULUS ANTERİOR
a- İnen yollar
    – Tr. Corticospinalis anterior
    – Tr. Vestibulospinalis
    – Tr. Reticulospinalis
    – Tr. Tectospinalis
    – Tr. Olivaspinalis
b- Çıkan yollar
    – Tr. Spinotalamicus anterior
c- İntersegmentalis anterior
    – Tr. İntersegmentalis anterior
    – Fasc. Sulcomarginalis
FUNİCULUS LATERALİS
a- İnen yollar
 – Tr. Corticospinalis lateralis
 – Tr. rubrospinalis
 – Tr. reticulospinalis
 – Tr. olivaspinalis
 – inen otonomik yollar
c- İntersegmental yollar
FUNİCULUS POSTERİOR
a-İnen yollar
 – Fasc. İnterfascicularis
 – Fasc. Septomarginalis
b-Çıkan yollar
 – Fasc. Gracilis
 – Fasc. Cuneatus
c- İntersegmental yollar

Bir Cevap Yazın