Mesencephalon Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

MESENCEPHALON
Mesencephalonun Dış Yapısı
Beyin sapının en kısa bölümü (2 cm)
Aşağıda pons
Arkada Cerebellum
Yukarıda diencephalon
Mesencephalonun Dış Yapısı
  Ön Yüzü
Pedunculus cerebri
Fossa interpeduncularis
(içinden Cr3 geçer)
Substantia perforata posterior
Dorsal Yüzü
Colliculus superior
Colliculus inferior
Brachium colliculi superioris
Brachium colliculi inferioris
  1. trochlearis
Fossa glandula pinealis
Frenulum veli medullaris sup
Mesencephalon Yapısı
Colliculus inf. seviyesinden geçirilen transvers kesitte pedinculus cerebellaris sup. ait liflerin yaptığı çapraz ve nuc. Cr 4 sinirin çekirdeği;
Colliculus sup. seviyesinden geçirilen transvers kesitte ise Cr3 sinirin çekirdeği ve nuc. ruber belirgindir
Mesencephalonun İç Yapısı
Crus cerebri
Tegmentum
Tectum
Crus cerebri + Tegmentum = Pedinculus cerebri
Crus Cerebri
Crus cerebri
Ön kenar ile substantia nigra arasında bulunur
Crus cerebrideki Yollar
Crus cerebri’den geçen yollar:
Fibrae frontopontinae
Fibrae corticonuclearis
Fibrae corticospinalis
Fibrae occipitopontinae
Fibrae parietopontinae
Fibrae temporopontinae
Tegmentum ve Tectum
Tegmentum
Substantia nigra ile aquaductus cerebri (mesencephali) arasındadır
Nuc. ruber ve bazı yollara sahiptir
Tectum mesencephali
Tectum
Aquaductus cerebri’nin arkasında kalır
Colliculus sup.-inf. tarafından oluşturulur (lamina tecti=quadrigemina)
Mesencephalondaki kranial sinir çekirdekleri
Nuc. nervi oculomotorii
Nuc. oculomotorius accessorius
(Edinger- Westphal çekirdeği)
Nuc. nervi trochlearis
Nuc. mesencephalicus nervi trigemini:
Kraniyal sinir çekirdekleri
Nuc. n. oculomotorius
Colliculus sup. seviyesinde subs. grisea centralis’in önünde bulunur
Somatik  ve parasempatik nöron grupları vardır.
Somatik motor çekirdekler:
Göz kaslarından:
  1. rectus sup.-med.-inf.
  2. obliquus inf.
  3. levator palpeprae sup.u innerve eder
Parasempatik motor çekirdekler
Gang. ciliare’ye gider
  1. ciliares
  2. sphincter pupilla
FORMÜL
(LR6SO4)3
Kraniyal sinir çekirdekleri
Nuc. n. trochlearis
Coliculus inf.’un üst seviyelerinde ve substantia grisea centralis’in önünde bulunur.
Lifleri dorsolaterale ve arkaya doğru uzanarak velum medullare superioris’te çapraz yapar
Fonksiyon:
Ekstrinsik göz kaslarından
m. obliqus superior’u innerve eder
Kraniyal sinir çekirdekleri
Nuc. mesencephalicus nervi trigemini (üst kısmı)
-Substantia grisea centralis’e komşudur
-Pons’un üst seviyelerinden colliculus superior seviyesine kadar uzanır.
Fonksiyonu:
-Gözü hareket ettiten kaslardan, mimik kaslardan, çiğneme kaslarından, diş, dişeti ve çene eklemi kapsülünden proprioseptif duyu alır,
Mesencephalondaki diğer çekirdekler
Crus
Substantia nigra
Tegmentum
Nuc. ruber
Nuc. interpedincularis
Retiküler formasyon çekirdekleri
Tectum
Colliculus sup.
Colliculus inf.
Substantia Nigra
  Sub. Nigra 2 kısımdır
Pars compacta
Dopaminerjik nöronlar
Kolinerjik nöronlar
Pars reticularis
 GABA-erjik nöronlar
Afferentlerini
Nucleus caudatus
Putamen’den alır
Afferentler:
Nuc. caudatus ve putamenden alır
Efferentleri:
Nuc. caudatus ve putamen’e
Thalamus, colliculus sup. A gider
 Nucleus ruber
Kas tonusu ile ilgili
Afferentlerini
Cerebral cortex ve
Cerebellum’dan
Tectumdan
Efferentlerini
Medulla spinalis
Thalamus
Substantia nigra’ya gönderir
Nuc. Ruber: Beyin cortexi, cerebellum ve medulla spinalis arasında ara istasyon
Nuc. Ruberden çıkan efferentler Forel Çaprazını yapar
Nucleus interpedincularis
-Fossa interpedincularis’in arkasında ve orta  hatta bulunur.
Nuclei habenularis’ten afferent lifler alır
Fonksiyonu:
Limbik sistem ile ilgili bağlantılar alır.
Formatio Reticularis Çekirdekleri
Bu çekirdekler Thalamustan medulla spinalis üst kısımlarına kadar olan alanda yerleşir
İskelet kaslarının kontrolünü
Duyuların kontrolünü
Otonom SS kontrolü
Dikkatli ve uyanık olmayı sağlar
Substantia grisea centralis
Burada endorfin üreten hücreler bulunur
Endorfin ağrı supresyonunu sağlar
Colliculus superior
Görmenin reflex merkezidir
  Afferentlerini:
Göz (N. opticus)
Cortikal görme alanlarından
 Medulla spinalisten
alır
Göz, baş-boyun reflex hareketleri idare eder
Colliculus inferior
İşitme yolları ile ilgili
Lemniscus lateralisten gelen impulsları corpus geniculatum mediale’ye iletir
Sese bağlı baş ve boyun reflex hareketini oluşturur
Area pretectalis
Commisura post. seviyesinde ve colliculus sup.’un arkasındadır.
Burada nucc. pretectales bulunur.
Nuc. pretectalis olivaris: Direkt ve indirekt (consensual) ışık refleksi ile ilgilidir.
Pedunculus cerebellaris superior
Cerebellumun nucleuslarından çıkan liflerin oluşturduğu bir demettir.
Tegmentumda, colliculus inferior düzeyinde çaprazlaşır
Çaprazlaşan lifler nucleus ruber ve thalamus çekirdeklerinde sonlanır.
Tegmentumdan geçen yollar
  Fasciculus longitudinalis medialis:
Özellikle iç kulaktaki semisirküler kanallardan vestibüler çekirdeklere gelen impulsları alır
Bu impulslar göz, baş ve boynun uyum içinde hareket etmesini sağlar
Tegmentumdan geçen yollar
  Lemniscus medialis
Substantia nigranın arkasında seyreder
Bulbustan thalamusa
  duyuları taşır
Bu duyular:
basınç ve temasla ilgili diskriminatif, vibrasyon ve proprioseptif duyulardır
Tegmentumdan geçen yollar
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialisin arka tarafında bulunur
İşitme yoludur
İşitme impulslarını colliculus inferior ve corpus geniculatum medialeye iletir

Bir Cevap Yazın