Nörolojik Muayene

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Nörolojik Muayene

Nörolojik Sis: Yapı ve Fonksiyon

Nörolojik sistem tüm vücutta bulunur:

Davranış

Motor

Duyusal

Organ fonksiyonları

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Beş Temel Değerlendirme:

Mental Durum

Kraniyal Sinirler

Motor

Duyu

Refleksler

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Sinir Sisteminin İki Ana Bölümü

Merkezi Sinir Sistemi

Periferik Sinir Sistemi

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Fonksiyon Hiyerarşisi

Korteks (en fazla fonksiyonu olan dış bölge)

Serebrum

Serebellum

Beyin sapı

Kord

Periferik sinirler

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

MSS’nin Santral Komponentleri

Serebral korteks

Diensefalon

Thalamus

Hypothalamus

Serebellum

Beyin sapı

Spinal kord

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Serebrumda her biri 4 lob içeren

2 hemisferi vardır :

Frontal

Parietal

Temporal

Occipital

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Frontal:

Konuşma (vocabulary), kişilik, davranış, duygular,

Entelektüel fonksiyon (hafıza, matematik, karar verme)

Parietal:

Duyu

Objeyi kullanma ve adlandırma

Temporal:

İşitsel (sesleri tanıma), dil anlama (konuşma)

Occipital:

Görsel (görüntüleri tanıma)

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Serebellum:

İstemsiz koordinasyon          (bütünleşmiş aktivite)

İstemli motor hareket      (kasların gevşeme/kasılması)

Denge          (postür dengelemesi)

Kas tonusu

Vestibüler sistem

Denge

Duyusal sistem

Pozisyon duygusu (proprioception)

Hareketi planlama ve sıralamada kortikal beceri

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Kraniyal Sinirler: 12 çift

CN I  n. olphactorius  Duyusal

CN II  n. opticus  Duyusal

CN III  n.oculomotorius  Motor

CN IV  n. trochlearis  Motor

CN V  n. trigeminus  M + D

CN VI  n. abducens  Motor

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Kraniyal Sinirler: 12 çift (devam)

CN VII  n. facialis  M + D

CN VIII  n. acousticus  Duyusal

CN IX  n. glossopharyngeus   M + D

CN  X  n. vagus  M + D

CN XI  n. accesorius    Motor

CN XII  n. hypoglossus  Motor

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Spinal Kord: Duyusal Nöron Yolları

Spinothalamik Traktus

Ağrı; ısı; kaba dokunma

Arka Kolon

Pozisyon; vibrasyon, ince-lokal dokunma

Duyusal korteks, stimulusu işler ve uyaranı tanımlar

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Spinal Kord: Motor Nöron Yolları

Kortikospinal (Piramidal) Traktus

İnce, discrete, istemli hareketler (yazma)

Ekstrapiramidal Traktus (bazal gangliadan itibaren)

Kas tonusu; gros otomatik hareketlerin kontrolu (yürüme)

Serebellar Sistem

Kas aktivitesini koordine eder; dengeyi sağlar; postürü kontrol eder

Motor korteks beceri isteyen, karmaşık ve hassas hareketleri yönetir

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Periferik Sinir Sistemi

2 tip sinir lifi vardır:

Somatik   (istemli)

Otonomik (istemsiz)

Bilinç dışı aktiviteyi sağlar (homeostasis)

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Periferik Sinir Sistemi Bileşenleri

Kraniyal sinirler (12 çift)

Spinal sinirler (31 çift )

Sinir kökü (sinirin korda birleşimi)

Dermatomlar

Refleks Ark

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Spinal Sinirler :  31 çift

Servikal    8 çift

Torasik  12 çift

Lumbar    5 çift

Sakral    5 çift

Koksigeal      1 çift

Her sinirde, hem duyusal (afferent), hem de motor (efferent) lifler vardır

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Dermatomlar

Tek bir spinal sinirin duyusal lifleri ve posterior sinir kökleri tarafından inerve edilen cilt bandları

Nörolojik lezyonları lokalize edebilir

Birbiriyle üst üste gelebilir;

“biyolojik sigorta”

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Yansıyan Ağrı

Duyusal korteks “haritası”nda “organlar” yoktur

Homonculus üzerindeki “harita”da yakın bölgelerde, ağrı hissedilir

(örnek: kalp rahatsızlığıomuz ağrısı)

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Refleksler: Dört Tip

DTR   (diz)

Yüzeyel   (kornea refleksi, abdominal refleks)

Viseral         (pupillerin ışığa refleksi)

Patolojik   (+ Babinski)

Nörolojik Sistem: Yapı ve Fonksiyon

Refleks Ar

Adale tonusunu korumaya yardımcı olur

Zararlı uyaranlara çabuk cevap sağlar

Nörolojik Sistem: Öykü

Başağrısı

Düşme

Bayılma / senkop (+/ – şuur kaybı)

Vertigo

Değişimler: hafıza; düşünce proçesi; konsantrasyon

Zekasal değişim; halusinasyonlar, disoryantasyon

Konuşma veya dil beceri değişiklikleri

Nörolojik Sistem: Öykü

Miksiyon- defekasyon kontrol değişimleri, terleme, flushing, solukluk, siyanoz (otonomik tanı)

İştah değişimi

Koordinasyon değişiklikleri

Denge

Yürüyüş ve koordinasyon

Nörolojik Sistem: Öykü

Duyusal Fonksiyon Değişimleri

Görme, işitme, tat, koku

Uyuşma, karıncalanma, parestezi, hiperestezi

Yutma zorluğu, seste kabalaşma

Sıcak/Soğuk’a karşı reaksiyonlar

Nörolojik Sistem: Öykü

Motor fonksiyon değişimleri:

Konvülsiyonlar, tremorlar, spazmlar, paralizi

Kas atrofisi, kuvvetsizlik

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Beş Komponent

Mental Durum ve konuşma: Cerebral cortex

Kraniyal Sinirler: Beyin Sapı

Motor Sistem:  Cerebellum, corticospinal ve ekstrapiramidal yollar

Duyusal Sistem : Cerebral cortex, spinal kord/spinotalamik yollar ve posterior kolonlar

Refleksler

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Vital Bulgular

Otonomik Sinir Sistemi ve Beyin Sapının Durumuna Ait Önemli İpuçları

Kalp Hızı  = vagus (carotid reflex–parasympathetic)

Solunum  = medulla, pons

Kan Basıncı  = medulla

Ateş  = hipothalamus

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kraniyal Sinirler

I    Olfactory

Koku

II    Optic

Görme keskinliği

Görme Alanı (konfrontasyon)

Göz dibi (fundoskopi)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kraniyal Sinirler

III   Oculomotor  Ekstraoküler kaslar ,

IV   Trochlear  nistagmus

VI   Abducens

III   Oculomotor:

göz kapağını kaldırır (ptosis’i kontrol et)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kraniyal Sinirler

V     Trigeminal

Motor: m. temporalis ve m. massetericus (çene)

Duyusal:

Hafif dokunmak (yüzün oksipital, maksiller, mandibuler bölgeleri)

Korneal Refleks—alt göz kapağında titremeye bak (reduced response when contacts in place)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kranial Sinirler

VII  n. facialis

 

Motor:  Gözleri kapat, yanakları şişir, gülümse, kaşları çat

Duyusal:  Dilin ön 2/3 kısmı tat, lakrimal ve   tükrük bezleri (ağlama ve tükürme)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kranial Sinirler

VIII  n. acousticus (n.vestibulocochlearis)

İşitme (cochlear):

Weber

Rinne

Denge (vestibular)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kraniyal Sinirler

IX    n. glossopharyngeus

Uvula ve yumuşak damağın simetrik kalkması

Öğürme refleksi

Dili 1/3 arka tat

X    n. vagus

Motor: farinks, larinks, yumuşak damak (konuşma, yutma)

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kraniyal Sinirler

XI   n.accessorius

 

m.sternocleidomastoideus ve m.trapezius, omuz silkmek

XII  n. hypoglossus

 

Simetrik dil hareketi

Emme ve yutma koordinasyonu

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Motor Sistem Fonksiyonu

Serebellar Fonksiyon

Kas Fonksiyonu

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Serebellar Fonksiyon

  1. El ve ayakların koordinasyonu

Parmak-parmak testi

Parmak-burun testi

Diz-topuk testi

Hareketlerin düzgün yapılmasını gözleyin

Bilateral yapın

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Serebellar Fonksiyon, devam

  1. Yürüyüş ve postür

Topuk-parmak yürüyüşü (düz çizgide)

Parmak veya topuk üstünde yürüyüş

Tek ayak üstünde hoplama

Yürüyüş genişliğine dikkat ediniz

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Serebellar Fonksiyon, devam

Romberg:

Dik dur, ayakları birleştir, gözlerini kapat

+ denge bozulur (ataksi)

Gözlerini açar ve düşer — serebellar bozukluk

Gözleri kapalıdır ve düşer — arka kolon bozukluğu / proprioception bozukluğu

pronator drift—test for proprioception

Hastanın düşme ihtimaline karşı dikkatli olun!

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Kas Fonksiyonu

Yer çekimine karşı kuvvet, tam direnç

(Değerlendirme:0-5; “5/5” = normal)

Kas boyut ve simetrisi

Eklemlerin hareketliliği

(Range Of Motion: ROM)

Kas tonusu:

spastisite, flasidite

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Duyusal Sistem Fonksiyonu

Gözler Kapalı

Duyuları tarif et

Yerini belirle

Eğer şunlar varsa detaylı muayene:

Duyu azalması

Uyuşukluk veya ağrı

Motor veya refleks anormal

Cilt değişiklikleri

Kesin olun: “nereye dokunduğumu söyle

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Spesifik Duyusal Fonksiyon Testleri:

Ağrı: yüzeyel, derin

Dokunma

Isı

Vibrasyon

Pozisyon duyusu: proprioception

Stereognosis

Graphesthesia

2-nokta ayrımı

Nokta belirleme

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Derin Tendon Refleksleri

Teknik

Ekstremiteyi öyle yerleştiriniz ki kas hafif gerilmiş olsun

Refleks çekici, tendona canlıca değmeli ve tendonu germelidir

Hasta gevşek olmalıdır

Reseptör organ, iletici sinir liflerini ve kordonu değerlendirir

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene
Derin Tendon Refleksleri

Brachioradialis:

Hastanın avucu aşağıda olmalı ve ön kol desteklenmelidir. Bilekten 2,5-5 cm yukarda radial tarafta tendona vurunuz. Ön kol hafifçe fleksiyona geçmeli ve avuç hafifçe yukarıya dönmelidir.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene
Derin Tendon Refleksleri

Biceps:

Kol dirsekten fleksiyonda, ön kol dizde ve avuç yukarda olmalıdır. Dr.un başparmağı antecubital fossa’da biceps tendon üzerine kuvvetlice yerleştirilmeli, sonra çekiçle vurulmalıdır. Dirsek ve önkol flekse olmalı ve biceps adalesi kasılmalıdır.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene
Derin Tendon Refleksleri

Triceps

Dirsek 900 flekse ve avuç aşağıda olmalıdır. Dr. başparmağına vururken hastanın kolu desteklenmelidir. Dirsek ve önkol flekse olmalı ve triceps adalesi kasılmalıdır.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene
Derin Tendon Refleksleri

Patellar:

Masa kenarına otursun, ayaklar gevşek ve aşağıya serbestce sallanmalıdır. Patellar tendona, diz altı-tibial tuberosite üstünden vurulmalıdır. Diz ekstansiyona gelmeli ve quadriceps kası kontrakte olmalıdır.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene
Derin Tendon Refleksleri

Achilles (Plantar Cevap)

Diz hafif fleksiyonda ve ayak dorsifleksiyonda olmalıdır.  Ayak Dr tarafından desteklenmeli ve sonra aşil tendonuna vurulmalıdır. Plantar fleksiyon hissedilmeli veya gözlenmelidir.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Özel Muayeneler

Eğer refleksler hiperaktif ise, ayak bileğinde clonus muayenesi yapılmalıdır.

Eğer komadaki bir hasta muayene ediliyorsa, Babinski cevabı mutlaka kontrol edilmelidir.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Deri Tendon Refleksleri (DTR)

DTR’nin Spinal Kökleri

Triceps  C6, C7

Biceps  C5, C6

Brachioradialis  C5, C6

Patellar  L2, L3, L4

Achilles  S1

Plantar  L5, S1

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Deri Tendon Refleksleri

Refleks Yorumları: 0 4+ Değerlendirme

4+  Çok canlı

3+  Ortalamadan daha canlı

2+  Normal

1+  Biraz azalmış

0  Cevap yok

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Yüzeyel Refleksler

Abdominal

Cremasteric

İnfantlarda normal ama

büyük çocuklarda anormal olan refleksler

(diffüz beyin hastalığını düşündürür):

Babinski

Yakalama

Emme

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Şuur Seviyesi

Şuur:

Kişinin kendisinin varlığının,

duygularının ve

çevresindekilerin

farkında olmasıdır.

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Şuur Seviyeleri

AÇIK- Uyanık veya kolayca uyandırılabilir

LETARJİK- Tamamen uyanık değil, stimüle edilmediğinde uykuya dalar

OBTUNDE- Çoğu zaman uyur, sleeps most times, uyandırılması güçtür (yüksek ses, kuvvetli ağrı veya sallama)

STUPOR- Uyandırılmak için devamlı ve kuvvetli ağrı veya ses uyaranlarına ihtiyacı vardır.

KOMA- Hiçbir uyarana cevap yoktur

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Şuur Kaybında Bozulma Sırası

Oryantasyon: Önce zaman, sonra yer, sonra bilinen kişiler, en son kendisini

Basit emirleri yerine getirme yeteneğini kaybeder

Ağrıya bilinçli cevap, bilinçsiz cevaba dönüşür

Ağrıya cevap kaybedilir

Daha sonra korneal ve öğürme refleksi kaybolur

Nörolojik:  MSS Zedelenme Değerlendirmesi

Pupil boyutu ve simetrisitesi

Bakış Yönü

Bakış yapısal hemorajik lezyona doğrudur,ör CVA

Bakış, lezyon iritatif ise, lezyonun tersi yönedir, ör epilepsi veya erken serebral kanama

Taş bebek  gözü (oculocephalic refleks)

(-) eğer daima ileriye doğru sabit bakış varsa

Orta beyi veya pons lezyonunu düşündürür

Oculovestibular Refleks:

Buzlu su ile kulak irigasyonu; normal: gözler kulağa yönelir. (-): göz cevabı yoktur

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

Ağrıya Cevap

Stereotipik Cevap – stimulus  ile anormal postür

Dekortike (anormal flexor cevap): corticospinal lezyon

Deserebre (anormal extensor cevap): orta beyin, pons, diencephalon lezyonu

Aşırısı: opisthotonus (geriye kıvrık boyun ve sırt) meningeal/beyin sapı iritasyon bulguları.

Kol/Ayak Düşme Testi: Paralizi testi

BOYUN TRAVMASINDAN ŞÜPHELENİYORSANIZ, BOYUN MUAYENESİNDEN ÖNCE X-RAY ŞART

Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

MENİNGEAL İRİTASYON BULGULARI

(Menenjit, Subaraknoid kanama)

Ense Sertliği: Sırt üstü yatan çocuğun başının altına konan elle baş sternuma doğru sertçe bükülür. Çenenin sternuma kolayca değmesi normal, dirençle karşılaşması anormal kabul edilir ve meningeal irritasyon göstergesidir.   Psödo ense sertliği: Ense sertliği olan çocuğun sırt üstü yatarken her iki omuzundan kaldırıldığında baş arkaya düşerse ilk bulgunun psödo ense sertliğine bağlı olduğu anlaşılır. Poliomiyelit veya santral sinir sistemi dışındaki patolojinin göstergesidir.

Brudzinski Belirtisi:  Çocuk sırt üstü yatar durumda başın öne fleksiyonu, her iki uyluğun kalça ve dizden fleksiyonuna neden olur. Meningeal irritasyon bulgusudur.

Normalde, kalça ve dizde fleksiyona neden olmaz

BE: Ensenin fleksiyonu ile kalça ve dizlerin refleks fleksiyonu

BB: Tek bacak diz ve kalçadan fleksiyona getirilince, diğer bacağın da aynı pozisyonu alması

Kernig belirtisi: Çocuk sırt üstü yatar durumda, her iki uyluk kalçadan ve dizlerden 90 derecelik fleksiyona getirilir; dizler ektansiyona getirilmeye çalışıldığında, bacak arkası hamstring kaslarda ve boyunda ağrı ve direnç gelişir, dizler fleksiyonda kalır.

Neurological: Structure and Function

Spinal Kord Zedelenmesinin Sonuçları, zedelenmenin geliştiği yere bağlıdır:

C 1-4                   Ölüm

C 5- T 3               Quadriplegia

T4 veya aşağısı    Paraplegia

Pediatrics:
Nörolojik Sistem: Fizik Muayene

BİR YAŞIN ALTINDA PRİMİTİF REFLEKSLERİ DEĞERLENDİRİNİZ

Babinski: Bir yaşından sonra pozitif olması, üst motor nöron lezyonuna işaret eder

REFLEKSLER

Gelişimsel Refleksler

Duyu Bozukluğu ve Lezyon

Duyu bozukluğunun yeri  Lezyonun yeri

Eldiven-çorap  Periferik sinirler

Bir bacak  Lumbal ve sakral

pleksus veya spinal kord

Bir kol  Brakial pleksus

İki bacak  Spinal kord veya

periferik sinir

Kol ve gövde  Spinal kord

Tek taraflı kol, bacak       Beyin ve spinal  kord

Anatomik Lokalizasyona Göre Nöromüsküler Hastalıklarda Klinik Bulgular

Bir Cevap Yazın