Nükleotid Metabolizması

Dosya boyutu biraz büyük oldugunda önizleme yapamıyoruz, indirerek görüntüleme yapabilirsiniz


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

 

žPürin-Pirimidin Metabolizması
Sentez – Yıkım- Kontrol
ž
ž
Bitkilerde metillenmiş Pürinler
žKahve- Kafein- 1,3,7 trimetil ksantin
žÇay-Teofilin- 1,3 dimetil ksantin
žTeobramin- Kakao- 3, 7 dimetil ksantin
ž
Bazı Viral DNA ve taşıyıcı RNA da bulunan
anormal bazlar
žN-Asetil sitozin
žPseudourasil
žDimetil Adenin
ž
ž
ž
ž
žkleotidlerin Fonksiyonları
1.Nükleik asitlerin (DNA ve RNA ) aktif öncülleridirler.
  1. Adenin nükleotidleri başlıca üç koenzimin bileşenidir: NAD, FAD ve KoA.
  2. Nükleotid türevleri biyosentetik süreçlerdeki aktif ara ürünlerdir (UDP-glukoz, SAM).
ž
  1. Metabolik düzenleyiciler olarak iş görürler (örneğin cAMP – hücre sinyal sisteminin aktivasyonu).
ž
  1. Tüm hücrelerde başlıca enerji kaynağı olarak işlevleri vardır (ATP , GTP).
ž
  1. Çoğu metabolik hastalık etiyolojisinde nükleotid metabolizması sorumludur.
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
žTetrahidrofalik asit (THF), Folik asidin biyolojik aktif şeklidir.
    Dihidropteriot sentaz     DHFR*           bazı a.asit
Pteridin + PABA   ®   Folik asit   ® THF        Pürin
       Timidilat
  2NADPH  2NADP
*DHFR; Dihidrofolat redüktaz
žTHF Kaynağı; Folik asit
  • Bir pteridin halkasına p-amino benzoik asidin (PABA) eklenmesi ve bir veya daha fazla sayıda glutamik asidin konjuge edilmesi ile oluşur.
  • İnsanlar PABA sentez edemezler veya ilk glutamik asidi yapıya ekleyemezler.
          Dihidropteriot sentaz
Pteridin + PABA      ®       Folik asit
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž11 Reaksiyon;
ž
ž
ž
žPürin Sentez İnhibitörleri
  • Dihidrofolat redüktaz, bir folik asit analoğu olan methotrexate tarafından yarışmalı olarak inhibe edilir.
            Dihidropteriot sentaz               DHFR  A.asit
Pteridin + PABA   ®   Folik asit   ® THF   Pürin
  Timidin
  (-)      2NADPH  2NADP
   Sülfonilamidler    ­ ( – )
    PABA anoloğu            Methotrexate
ž
žFolik asit türevleri
žFolik asit türevleri
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
žÜrik Asit, İnsanlarda parçalayıcı enzimi olmadığından daha fazla metabolize edilemez.
ž
žKuşlar, sürüngenler ve böceklerde de son ürün ürik asittir.
ž
žÜRİK ASİT
žBazı omurgalılarda ürat oksidazla allantoine yıkılabilmektedir.
žÇeşitli balıklarda ise allantoinden CO2 ve NH3 oluşmaktadır.
ž
žHiperürisemi ve GUT Hastalığı
1-  Primer- Doğuştan Metabolik
  1. Sekonder Gut (Lesch Nyhan Send, kanser ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak )
žGUT Hastalığı – Patogenez
1-  HGPRT eksikliğinde kurtarma yoluyla IMP ve GMP sentezi azaldığı içi bazlar ürik aside yıkılarak hiperürisemiye yol açar.
  Bu arada artan PRPP de novo pürin biyosentezini uyarmakta ve daha fazla ürik asit artışına neden olmaktadır.
2-  Genetik PRPP Sentetaz aşırı aktivitesine bağlı allosterik kontrol bozularak de novo sentez artmaktadır.
3-  Tip-I Glikojen Depo Hastalığı (Von Gierke) bozulan glukoz 6 Fosfataz aktivitesi ve hızlanan Pentoz Fosfat Yolu ile hücresel riboz fosfat düzeylerini artırarak PRPP artışına neden olabilmektedir.
4-  Genetik olarak artan Glutatyon Redüktaz aktivitesi NADP düzeyinin artışı dolayısıyla pentoz fosfat yolunda riboz fosfat sentezini artırmaktadır.
žGUT Hastalığı – Klinik
žGenelikle erkeklerde görülür
žÖzellikle eklem ve böbrekler etkilenir
žSerum ürik asit düzeyleri artmıştır.
ž
žEklemlerde aşırı Na-ürat kristallerinin birikmesi; lökosit ve makrofajların artışıyla karakterize inflamasyon, ağrı ve artrit gelişmesine neden olur.
žÜrik asit pK değeri 5,75 civarındadır ve fizyolojik pH da (7,4) %98 iyonize olabilmekte ve monosodyum ürat halinde bulunmaktadır. Asit pH çözünürlüğü engellemektedir. Çözünürlüğü 6,4 mg/dl kadardır.
žGUT Hastalığı – Tedavi
žNükleoproteinde zengin gıdaların kısıtlanması
žÜrikozürik İlaçlar (Probenecid) idrarla ürat atılımını artırır
žAllopürinol (XO inhibitörü), Ürik asit oluşumu azaltmakta, çözünürlüğü daha fazla olan hipoksantin ve ksantin düzeylerini artırmaktadır.
žLesch Nyhan Sendromu
žX’e bağlı resesif kalıtsal bir bozukluk
žHGPRT enzim eksikliği veya bulunmaması. Bu nedenle Hipoksantin ve Guanin yan yollarda kullanılamaz.
žEnzim eksikliğine bağlı PRPP artarken, IMP ve GMP azalır.
žPRPP artışına bağlı de novo sentez artışı, hiperürisemi – gut.
ž2-3 yaşlarda nörolojik belirtilerle ortaya çıkar
  Self mutilasyon (el, ayak parmakları, dudaklarını ısırarak kendine zarar verme) ve spastisite
žAdenozin Deaminaz (ADA) Eksikliği; SCID-Severe Combined Immunodeficiency Syndrome, T ve B lenfosit fonksiyon bozukluğu

Deoksiribonükleotidlerin azalmasına bağlı DNA sentezi engellenir.
İnfantlar; bakteriyel, fungal, viral ve protozoal infeksiyonlara
eğilimildir ve 2 yaşından önce enfeksiyon nedeni ile yaşamlarını yitirirler

žHipoürisemi
Ürat sentezinin azalması veya atılımının
artmasına bağlı görülen nadir bozukluktur.
Nedenler;
žKsantin Oksidaz eksikliği
žKaraciğer hastalığı
žFanconi Sendromu (renal tübüler hasar)
žAllopürinol ve probenecid aşırı kullanımı
ž
ž
žPirimidin Sentezi, Karbamoil Fosfat- UMP
ž
ž
ž
žPirimin Sentezi; 2 Reaksiyon;
Karbamoil Aspartat Sentezi
žTepkimede ; N1, C4,5,6 pirimidin halkasına katılmaktadır.
žPirimidin Sentezi, 4. ve 5. Reaksiyon; Dihidrooratat ve Oratat Sentezi
žPirimidin Sentezi, 6. Reaksiyon; OMP Sentezi , Pirimidinlerin orjini
žOMP den UMP Sentezi
ž
ž
ž
ž
ž
žPirimidin Nükleotidlerinin Yıkımı
ž
žPirimidin Kurtarma Tepkimeleri
žEnerji bakımınan de novo senteze göre daha avantajlıdır. Bu yol mikroorganizmalarda daha yaygındır.
   Urasil Fosforibozil Transferaz
Urasil  +  PRPP        UMP  +  PPi
  Orotat Fosforibozil Transferaz
Orotat  +  PRPP        OMP  +  PPi
ž

Bir Cevap Yazın