Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU

PSİKODİNAMİK ETKENLER

PSİKOANALİTİK KURAM ‘ a göre;

Obsesif kompulsif kişilik,

 

— anal kişilik özelliklerini taşır

 

–anal dönemde saplanma belirtileri vardır

(cimrilik,aşırı düzenlilik,titizlik,kararsızlık..)

ANAL DÖNEM

Dışkıyı tutma –Bırakma

Yaşamda ilk kez dürtüsel yönden yüklü fakat birbirine karşıt iki   yetiyi kullanabilme durumu

Çevrede fazla önem verilmesi

Çevreyle sürtüşmelerin meydana gelmesi

ANAL DÖNEM

Bu dönemde saplanma

‘karşıt iki değerli (ambivalent)’ tutum ve duygularda artış oluşturur

Kişi ne yapacağını bilemez bocalar

Bu döneme ait saplantılarına karşı bazı savunma mekanizmaları geliştirir

TEMEL SAVUNMA MEKANİZMALARI

BASTIRMA

YALITMA

KARŞIT TEPKİ KURMA

Freud ‘a göre anal döneme özgü dürtüler, yetişkin yaşamdaki bireyin bilinçdışında etkinliklerini sürdürmektedir

Kişi de kendisini az önce tanımladığımız özel savunma düzenekleriyle koruma zorunluluğunu duymaktadır

Saplantı – Zorlantı Bozukluğu oluştuğunda, bunlara  ek olarak , büyüsel düşünme

Yapma –bozma  ve Yerdeğiştirme  düzenekleri

oluşur

 

DAVRANIŞÇI GÖRÜŞ

Saplantı ve zorlantılar örnek alınarak öğrenilmiş

Altında bilinç dışı dürtüler aramak gerekmez

Öğrenilmeyle kazanılmış yanlış davranışlardır

SAĞALTIM

İLAÇLAR

Sağaltıma uyum SSRI larda klomipraminden daha fazla

Yüksek dozda yan etkilerinden kaçınmak için yavaş doz artırımı

Belitilerde düzelme 1 yıla kadar

Çoğu medikal tedaviye yanıtlı

Tedavi sırasında alevlenmede ilaca yanıt azalır

BİLİŞSEL SAĞALTIM

Temel taşlardan biri

En az ilaçlar kadar etkili

Neden olan durumların tesbiti

Başa çıkma yöntemleri

CERRAHİ

Nuc.acumbens,internal kapsül cerrahisi

Artık uygulanmıyor

Tercihen elektrolitlerle derin beyin uyarımı

GENEL ÖNERİLER

Yeni uğraşılar ..

SORULAR

1-   OKB de psikoanalitik kurama göre aşağıdakilerden hangisi yanlıstır?

  1. A) Kişide anal dönem de saplanma vardır
  2. B) kişi davranışlarının çoğunu yanlış öğrenmiştir

C)Kişinin dürtülerinde çoğu zama iki karşıt durum vardır

D)Bu dönemdeki dürtülere karşı savunma mekanizmaları oluşturulur

E)yerdeğiştirme ya da yapma –bozma düzenekleriyle belirtiler oluşur

2- Saplantı –zorlantı bozukluğunda tedavi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A)Cerrahi yöntemler kullanılmış ancak günümüzde tercih edilmez

  1. B) bilişsel sağaltım da en az  medikal tedavi kadar önemlidir

C-klomipraminin SSRI lara etkinlik bakımından üstünlüğü gösterilmemiştir

D)İlacı keserken alevlenme olursa etkin doza yeniden cıkmak aynı yararı sağlar

  1. E) kişiyi yeni uğraşlara yönlendirmek tedavinin bir parçasıdır

TEŞEKKÜRLER ..

Bir Cevap Yazın