Oftalmolojide Aciller

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

OFTALMOLOJİDE ACİLLER

Gözde acil olgular 3 ana grupta ele alınabilir

  1. derece:

Kimyasal yanıklar

Santral retinal arter tıkanıklığı

  1. derece:

Endoftalmi

Açı kapanması glokomu

Penetran göz yaralanmaları

Akut iridosiklit

Hifema

Retina dekolmanı

  1. derece:

Orbita’nın blow-out kırığı

Kronik glokom

Optik nöropatiler

Ekzoftalmus

Strabismus

Kimyasal Yanıklar

Kırsal ve endüstriyel bölgelerde daha çok görülmektedir.

Asitlere göre alkali maddeler çok daha ağır bir tablo oluştururlar.

Alkaliler kornea bariyerini hızla geçerek en ağır hasarı yapar.

Alkaliler göze hızla penetrasyon yapar, hücre zarlarını sabunlaştırır, kollajeni denatüre eder ve damarları tromboze eder.

En sık rastlanan alkaliler soda (NaOH, KOH), taze alçı (alçı ve çimentoda bulunan CaOH) ve amonyaktır.

Asitlerde hidrojen iyonu proteinlerde denatürasyon ve koagülasyon oluşturur ve korneadan daha fazla penetrasyonu önler.

Asit yanıklarında en sık neden akü patlamalarıdır.

Sülfirik asit ve nitrik asit en sık etkendir.

Hafif yanıklarda; kemozis, ön kamarada zayıf bir

reaksiyon, kapaklarda ödem, punktat keratopati

veya yer yer epitel kaybı olabilir. İskemiye fazla rastlanmaz.

Ağır vakalarda, iskemi, aşırı kemozis, korneal ödem ve

opasifikasyon görülür. Bu durumlarda hastaneye yatış endikasyonu vardır.

Adezyonların ayrılması için günde 2 kez forniks bakımı yapılmalıdır.

GİB artışı olan olgularda antiglokomatöz damlalar verilir.

İyileşmeyi hızlandırmak için amnion membran transplantasyonu yapılabilir.

Akut hadise geçtikten sonra gelişen korneal lökomda, limbal kök hücre transplantasyonu penetran keratoplasti yapılabilir

Santral Retinal Arter Tıkanıklığı

Göz Travmaları

Hifema 

PENETRAN TRAVMALAR

Endoftalmi

Optik Nöropatiler

Papillit: Patolojik süreçte optik sinir başı etkilenir. Alev şeklinde peripapiller hemoraji,

değişen derecelerde disk hiperemisi ve ödem olur. Papillit çocuklarda en sık izlenen

optik nörit tipi olsa da erişkinlerde de izlenir.

Nöroretinit: Nadir görülen tiptir. Sert eksudalardan oluşan maküler star görünümü ile

birlikte bulunan papillitttir.Viral enfeksiyonlar, Kedi tırmığı hatalığı, Lyme hastalığı ya

da sifilize eşlik eder.

Erken dönemde  papilla sınırları silik, çukurluğu kaybolmuştur aynı zamanda hiperemik görünümdedir.

İleri dönemde papilla kabarıklığı artar. Venler ileri derecede genişler, kıvrımları artar ve retinal kanama ve eksudalar görülebilir.

Kronik dönemde papilla ödemi rezorbe olur.

Optik disk üzerinde küçük, yuvarlak parıltılar şeklinde sert eksudalar görülebilir.

Optik atrofi

Papillit ile Papilla ödeminin ayırıcı tanısı:

Bir Cevap Yazın