Oksijen ve Karbondioksit Taşınması

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

lKANDA OKSİJEN VE KARBONDİOKSİD TAŞINMASI
lOKSİJEN TAŞINMASI
l
lVenöz kan
lPO2 = 40 mmHg                  
lPCO2 = 45 mmHg
l%75 Hb satüre

lAkciğerlerde O2 değişimi
lSol atriyuma giren kanın…
l%98’i akciğerlerde alveol kılcal damarlarından geçerken oksijenlenmiştir.
l%2’si pulmoner hava ile karşılaşmayan, bronşiyal dolaşımdan gelir.
lArteryel kan
lPO2 = 95 mmHg                  
lPCO2 = 40 mmHg
l%97 Hb satüre

lDokularda O2 değişimi
l
lO2 taşınması
lEritrositlerde hemoglobin’e  (Hb) bağlı olarak (%97)
lPlazma ve hücre sıvısında çözünmüş olarak (%3)
l
lHemoglobin
l
l
lOksijen-Hb disosiyasyon eğrisi
lHb– O2
lHemoglobin
2 a ve 2 b zinciri (Herbirinde 1 hem grubu)
4 molekül O2 bağlar.
l1 g hemoglobin 1.34 mL O2 bağlar.
lNormal [Hb]kan = 15 g/dL
lO2 taşıma kapasitesi
l%100 Hb’in O2 bağlaması durumunda
lNormal değer:

Çözünmüş O2 sadece 0.3 mL/dL katkıda bulunur.
%100 O2 solumaÇözünmüş O2 katkısı sadece 1.8 mL O2/dL’ye çıkar.
lArteryel ve venöz kanın O2 ve CO2 içerikleri
lO2 miktarı
lArteryel kan: 19.8 mL O  
lVenöz kan: 15.2 mL O2
   (100 mL kanda, hemoglobine bağlı ve çözünmüş olarak)
 
lOksijen – Hb disosiyasyon eğrisi
lSağa kaydıran  faktörler
 1. Hidrojen iyonu artışı (pH )
 2. PCO2 artışı
 3. Isı artışı
 4. 2,3 – DPG artışı
lSola kaydıran faktörler
 1. Hidrojen iyonu azalışı
 2. Hb F
lHidrojen iyonu
lpH’nın afinite ve dokulara bırakılan O2 üzerine etkisi
pH     Afinite   Arteryel O2   Venöz O2    Dokulara
                                                                 bırakılan O2
7.40   Normal      19.8 mL      15.2 mL      4.6 mL
7.60   Artma        20.0 mL      17.0 mL      3.0 mL
7.20   Azalma      19.2 mL      12.6 mL      6.6 mL
lKarbondioksid (Bohr etkisi)
lIsı
l2,3-DPG
l2,3-DPG glikolitik bir ara üründür.
Her eritrositte aynı miktarda, yüksek seviyelerde birikir.
2,3-DPG’da artış               P50’de artış
2,3-DPG’da azalma       P50’de azalma
l2,3-DPG artışı hipoksi ile birliktedir.
l
lHbF
l2 a ve 2 g zincirinden oluşur. (g zinciri b zincirinden 37 amino asit farklı)
lOksijene afinitesi yüksek.
lDPG’a afinitesi düşük.
lKARBONDİOKSİD TAŞINMASI
lDokularda CO2 değişimi
lAkciğerlerde CO2 Değişimi
lCO2 taşınması
lBikarbonat  iyonu şeklinde (%70)
lHemoglobin  ve  plazma proteinlerine bağlı olarak (%23)
lErimiş  halde (%7)
l
l
l
lEritrositlerde bikarbonat.
lKarbonik anhidraz eritrositlerde mevcuttur.
lCO2 karbonik asit oluşturur, o da H+       ve HCO3’a disosiye olur.
l
lSerbestlenen H+ iyonları hemoglobinde histidin  tarafından tamponlanır (imidazol  grubu).
lKarbaminohemoglobin (HbCO2)
lKarbondioksit, hemoglobin molekülünün tüm 4 zincirinin N-terminalinde bulunan valin’in a-amino grupları ile birleşir.
lCO2 disosiyasyon eğrisi
lCO2 disosiyasyon eğrisi – Haldane etkisi
lHaldane etkisi
lYüksek PO2   Hb-CO2 afinite
CO2 disosiyasyon eğrisi sağa kayar.
lDüşük PO2   Hb-CO2 afinite
CO2 disosiyasyon eğrisi sola kayar.
lFizyolojik önemi
Yüksek PO2 akciğerlerde CO2 ayrılması sağlar.
Düşük PO2 periferde CO2 birleşmesini sağlar.
lGaz değişim oranı (R)
l
l R = Atılan CO2 / Alınan O2
        = 4 / 4.6 = 0.8
lKarbonhidratlar: 1.00
lYağlar: 0.71
lProteinler: 0.83
l
lR
lKarbonhidratlar  (Glikoz)
  C6H12O6 + 6 02             6 CO2 + 6 H2O
   R/Q = 6/6 = 1.0
lYağlar (Triolein)
  C67H104O6 + 80 O2          57 CO2 + 52 H2O
   R/Q = 57/80 = 0.71
lProteinler (Alanin
  2C3H7O2N + 6 O2         (NH2)2CO + 5 CO2 + 5 H2O      R/Q = 5/6 = 0.83         
l
lAşağıdaki durumlardan hangisi oksijenin hemoglobine afinitesini azaltır?
 1. 2,3 DPG düzeyinin artması
 2. 2-fosfogliserat düzeyinin yükselmesi
 3. pH’nın 7.35’in üzerinde olması
 4. 1,3 DPG düzeyinin artması
 5. PCO2 seviyesinin düşmesi
l

Bir Cevap Yazın