Omuz, Kol ve Ön Kol Kasları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

ÜST EKSTREMİTE KASLARI
lOmuz Kasları
 • M. deltoideus
 • M. supraspinatus
 • M. infraspinatus
 • M. subscapularis
 • M. teres minor
 • M. teres major
lKol Kasları
 • M. biceps brachii
 • M. coracobrachialis
 • M. Brachialis
 • M. Triceps brachii
 • M. Articularis cubiti
lÖn kol kasları
 • M. palmaris longus
 • M. pronator teres
 • M. flexor carpi radialis
 • M. flexor carpi ulnaris
 • M. flexor digitorum superficialis
 • M. flexor digitorum profundus
 • M. flexor pollicis longus
 • M. pronator quadratus
lEl kasları
Omuz Kasları
lM. deltoideus
lM. supraspinatus
lM. infraspinatus
lM. subscapularis
lM. teres minor
lM. teres major
 1. deltoideus
 1. deltoideus
 1. supraspinatus
 2. infraspinatus
 3. teres minor
 4. subscapularis
 5. teres major
Rotator kaf
(rotator manşet)
lM. supraspinatus
lM. infraspinatus
lM. teres minor
lM. subscapularis’den oluşur
KOL KASLARI
  Kolun ön bölge kasları
  (Flexor kasları):
lM. biceps brachii
lM. coracobrachialis
lM. brachialis
 1. biceps brachii
M.coracobrachialis
Kolun arka bölgesindeki kaslar
lM. Triceps brachii
lM. Articularis cubiti
 1. triceps brachii
 2. Articularis cubiti
Spatium axillare laterale
(Humerotricipial aralık = Velpeau Aralığı)
Spatium axillare mediale (Scapulotrisepital aralık)
Önkolun ön yüzündeki kaslar
  Ön yüzdeki yüzeyel kaslar:
lM. palmaris longus
lM. pronator teres
lM. flexor carpi radialis
lM. flexor carpi ulnaris
lM. flexor digitorum superficialis
 1. Palmaris longus
 2. Pronator teres
 3. Flexor carpi radialis
 4. Flexor carpi ulnaris
 5. flexor digitorum superficialis
 6. Flexor digitorum superficialis
 7. Flexor digitorum superficialis
Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin Kaslar
lM. flexor digitorum profundus
lM. flexor pollicis longus
lM. pronator quadratus
 1. Flexor digitorum profundus
 2. Flexor digitorum profundus
 3. Flexor pollicis longus
 4. Pronator quadratus
ÖN KOLUN ARKA BÖLGESİ
l  Yüzeyel Kaslar:
lM. brachioradialis
lM. extensor carpi radialis longus
lM. extensor carpi radialis brevis
lM. extensor digitorum
lM. extensor digiti minimi
lM. extensor carpi ulnaris
 1. brachioradialis
M.Extensor carpi radialis longus
 1. Extensor carpi radialis brevis
 2. Extensor digitorum
Aponeurosis dorsalis
M.Extensor digitorum
 1. Extensor digiti minimi
 2. Extensor carpi ulnaris
 3. anconeus
ÖN KOLUN ARKA YÜZÜNDEKİ DERİN KASLAR
lM. supinator
lM. abductor pollicis longus
lM. extensor pollicis longus
lM. extensor pollicis brevis
lM. extensor indicis
 1. supinator
 2. Abductor pollicis longus
 3. Extensor pollicis brevis
 4. Extensor pollicis longus
Fovea radialis (Enfiye çukuru)
lMedialde m. extensor pollicis longus,
lLateralde m. extensor pollicis brevis ve m. abductor pollicis longus’un tendonları arasında kalan çukur bölgedir.
lTabanını os scaphoideum ve os trapezium yapar.
lİçinden a. radialis geçer.
 1. Extensor indicis
Retinaculum extensorium’dan geçen oluşumlar
  Dıştan içe doğru:
1- M. abductor pollicis longus
ve m. extensor pollicis brevis
2- M. extensor carpi radialis longus
ve m. extensor carpi radialis brevis
3- M. extensor pollicis longus
4- M. extensor digitorum
ve M. extensor indicis
5- M. extensor digiti minimi
6- M. extensor carpi ulnaris
FOSSA CUBITALIS
lDirsek ön yüzünde üçgen şeklinde bir bölgedir.
  Sınırları:
lTaban; humerus epikondillerini birleştiren hayali çizgi.
lMedial kenar; m. pronator teres’in dış kenarı.
lLateral kenar; m. brachioradialis’in iç kenarı.
lDöşemesi; m. brachialis ve m. supinator.
lÖn duvarını; deri, yüzeyel fasya (içinde v. cubiti mediana vardır), derin fasya ve aponeurosis bicipitalis (lacertus bicipitalis) oluşturur.

One thought to “Omuz, Kol ve Ön Kol Kasları”

Bir Cevap Yazın