Otonom Sinir Sistemi Fizyolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Sinir Sisteminin organizasyonu
  1. Merkezi sinir sistemi
  2. a) Beyin
  1.Ön beyin  : Korteks, Talamus, hipotalamus, limbik sistem
  2.Orta beyin  : Beyin sapı, RAS ( görme, işitme)
  1. Arka beyin : Medulla oblangata, beyincik, pons
  2. b) Omurilik
  3. Periferik sinir sistemi (12’si kranyal, 31’i spinal 43 çift sinir ve ganglionlar)
1.Otonomik nöronlar
1.Sempatik
2.Parasempatik
3.Enterik
  1. Somatik nöronlar
Somatik ve Otonom Sinir Sistemlerinin Farkları
Otonom Sinir Sistemi Homeostatik Dengeden Sorumludur
  Sempatikler  (torakolumbal sistem)
üT1-L2 arasında yerleşir
  • Sempatik lifler spinal sinirler içinde seyreder, etki:
“Savaş veya kaç!“
Enerji gerektiren tüm faaliyetler  
  Parasempatikler (Kraniosakral sistem)
  1. a) Kranial sinirler (III, VII, IX, X)
  2. b) S2-S4 arası sakral bölüm
  • Parasempatik liflerin çoğu spinal sinirler içinde seyretmez. (Deri ve iskelet kası kan damarlarının, ter bezleri, ve piloerektör kasların parasempatik inervasyonu yoktur),
  etki:
  “Dinlen ve beslen; uyu ve sindir ” 
Vücudu “yenileyen” sistem
Otonom Sinir Sisteminde Temel Yapısal Özellikler

Otonom sinirlerde morfolojik farklar
Nörotransmitterler?
Reseptörler?
Otonom Sinir Sistemi
Sempatik ve parasempatik sistem anatomik farklılıkları özetle:
Otonom Sinir Sistemi (tek – ikili etki ve inervasyon)
Otonom Sinir Sistemi
PARASEMPATİK
SİNİR SİSTEMİ
Parasempatik sinir sisteminin gangliyonları
Parasempatik Sinir Sistemi
Parasempatik Sinir Sisteminin Etkileri
Parasempatik Etkiler:
Daraltma (kasılma) etkisi
Pupilla (göz bebeği)
Bronşioller (akciğerdeki hava yolları)
İnhibitör etki: Kalbi yavaşlatır
Uyardıkları yapılar
Sindirim sistemi
İnsülin salgısı
İdrar yapımı-atımı
Ereksiyon
Paradoksal Korku Tepkisi
Aşırı korku-endişe durumunda;
Parasempatik sistemin anormal aktivasyonu
Vazovagal senkop
idrar çıkarma ve dışkılama kontrolünün kaybı 
Otonom Sinir Sistemi
SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Sempatik Sistemin Uyarıcı Etkileri:
Gözbebeğinde genişleme (pupilla dilatasyonu)
Mukuslu tükrük salgısı ↑
Kalp atımı ve vurum hacminde
Koroner damarlarda vd.
Bronşiyollerde genişletici etki (Bd)
Surrenal Katekolamin salgısı
Yağ yıkımı
Ejekülasyon (boşalma)
 
Sempatik Sinir Sistemi
Sadece Sempatik Uyarım Alanlar: 
Adrenal medulla – salgı artışı
Kıl kökü kasları (piloerrector kas) – kasılma
Ter bezleri – salgı artışı
Böbrekler – Renin salgısı
Yağ doku – Yağ asidi salınması
Sistemik damarların çoğu – daralma  ( bir kısmı Vd)
 
Sempatik Sinir Sistemi
Zıt (antagonistik) Uyarımla Kontrol Edilenler:
Göz (pupilla)
Tükrük bezleri
Kalp-Dolaşım sistemi
Sindirim sistemi
Sfinkterler, peristaltik faaliyet düzeyi, salgı bezleri, Karaciğer
İdrar kesesi
Sfinkterler ve kasılma
 
Otonom Sinir Sistemi
RESEPTÖRLER
Otonom Sinir Sistemi- Organlardaki Etkiler (1)
Otonom Sinir Sistemi- Organlardaki Etkiler (2)
Enterik Sinir Sistemi
Enterik sinir sistemi:
Özefagustan anüse kadar olan GİS’in kendi intrensek s. sistemidir.
1.Myenterik pleksus (Auerback p.) musküler tabaka (longutüdinal ve sirküler)
2.Submukoza pleksusu (Meissner p.) muskularis mukozada
3.Bunlar arasındaki bağlayıcı liflerden oluşur.
Myenterik pleksusun uyarılması gastrointestinal hareketleri artırır.
Submukoza pleksusu salgı ve kan akımını kontrol eder, gerilme reseptörlerinden gelen uyarılarla duysal fonksiyonlarda yardımcı olur.
Enterik Sinir Sistemi
Enterik sinir sisteminde;
Motor nöronlar
Duysal nöronlar (gerim, esneklik, glukoz veya a.a. duyarlı)
Ara nöronlar
ü Enterik sinir sisteminin efferent kısmı sempatik ve parasempatik      nöronlar oluşturur (Bu nedenle otonom sistemde yer alır),
M.S.S’nden bağımsız olarak; barsak duvarındaki duysal bilgiler değerlendirilerek motor nöronlar ile barsak aktivitesi düzenlenebilir.

Bir Cevap Yazın