Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

 

PEDİATRİK
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

Tanım

Solunumu ve/veya dolaşımı durmuş bireylere yapılan acil müdahale

Amaç

Hayati organların fonksiyonlarının korunması için yeterli miktarda oksijenlenmiş kanın dokulara sağlanması

Yenidoğan     à   <28 gün

İnfant    à   <1 yaş

Çocuk     à   1yaş – Puberte

KPR’da

1 – 8 yaş   à   çocuk

≥9 yaş   à   erişkin ile aynı (ÇİLYAD)

Erişkin – çocuk farkı

En önemli fark à kardiyak arrestin sebebi ???

Erişkin à koroner arter hastalığı

Çocuk à solunum yetmezliği ve şok

KA sonrası yıkıcı nörolojik sekel kalmaksızın survey oranı çocuklarda %2

İyi bir sonuç için solunum yetmezliği ve şoku tanımak ve KA gelişmesini önlemek önemli

Yaşam kurtarma zinciri

Durumu bozulan çocuğun tanınması

Havayolu   à A   à Airway

Solunum   à B   à Breathing

Dolaşım   à C   à Circulation

Havayolu

Havayolu açıklığı, obstrüksiyon

Solunum

Bak – dinle – hisset

Yeterli soluyorsa à rahatlama pozisyonu

Solunum

Yeterince solumuyorsa havayolu açıklığı uygun sağlandıktan sonra hasta iki kez etkili solutulmalı

1 – 1.5 saniye sürmeli, iki soluk arasında ekspiryum için zaman bırakılmalı

Göğüs hareketlerine dikkat !!!

Ağızdan à ağız ve buruna (<1 yaş)

Ağızdan à ağıza

Dolaşım

İki kez hayat kurtarıcı soluk verildikten sonra çocuklarda dolaşımın varlığın kontrol etmek için aşağıdaki belirtilerden biri aranmalıdır.

Yeterli ve spontan solunum

Öksürük

Spontan hareketler

Nabız varlığı (10 saniye içinde hissedilmelidir)

Dolaşımın mevcut olması yeterli olduğu anlamını taşımaz.

Nabız sayısının 60/dk’dan düşük ve periferik dolaşımın bozuk olduğu durumlarda dolaşım yetersiz olarak kabul edilir.

Bu durumda da kalp masajı yapmak gereklidir.

Dolaşımın sağlanması

Kalp masajı endikasyonları:

Dolaşım belirtileri yoksa

Kalp hızı 60/dk’nın altında olup periferik dolaşım bozukluğu varsa

Kalp masajı etkinliği :

Arterlerde nabız hissedilebilmeli

Sayı bebeklerde en az 100/dk olmalı

Sternumun alt yarısına bastırılmalı fakat ksifoide bası yapılmamalı

Masajın derinliği göğüs ön-arka çapının 1/3 – 1/2’si kadar olmalıdır.

Göğüsün 1/3 – 1/2’si çökecek şekilde sternuma bastırılır ve bırakılır.

Tek kurtarıcı   à 30/2

≥2 kurtarıcı   à 15/2

Masajın hızı yaklaşık olarak dakikada 100 civarında olmalıdır (yaklaşık 2 masaj/saniye)

Her 5 döngüde bir (yaklaşık 2 dakika) çocuk yeniden değerlendirilmelidir.

Yabancı cisim obstrüksiyonu

Ani solunum sıkıntısı

Zayıf veya sessiz öksürme

Konuşamama

Stridor

YCO kısmi olarak oluşmuşsa çocuğun spontan solunumu ve öksürmesi desteklenmelidir.

Ancak tam tıkanma bulguları ortaya çıkarsa müdahale edilmelidir.

Bilinci kapalı bebek

Hava yolu “dil – çene kaldırma manevrası” ile açılır,

Ağız içinde veya farinkste yabancı cisim görülürse çıkartılır. Hastanın ağzında yabancı cisim aramak üzere ASLA körlemesine parmak sokulmaz.

Baş geri – çene yukarı manevrası ile hava yolu açılmaya çalışılır ve hayat kurtarıcı soluk verilir. Eğer soluk etkili olmazsa başın pozisyonu gözden geçirilir ve yeniden soluk verilmesi denenir.

Soluk vermek işlemi  başarılı olmazsa 5’er kez sırt ve göğüs vuruşları tekrarlanır ve ardından tekrar soluk verilmeye çalışılır.

Bir dakika içinde hava yolu açılamazsa ileri yaşam desteği uygulamaları gerekir.

Eğer hayat kurtarıcı soluk etkili ise, dolaşım kontrol edilir ve gerekirse KPR’ye devam edilir.

Suda boğulma

Prognoz hipoksinin süresine ve ağırlığına bağlıdır.

Çocuk sudan çıkarılır çıkarılmaz, en kısa zamanda KPR, özellikle de hayat kurtarıcı soluk uygulanmalıdır.

Hatta ilk soluk mümkünse çocuk sudan çıkarılmadan uygulanmalıdır:

Suyun içinden çocuğu almadan, hastaya ulaşır ulaşmaz.

İlk soluktan sonra dolaşım bulgularına bakılmalı ve şayet yoksa KPR başlatılmalıdır.

Çocuğun ciğerlerine kaçan su yabancı cisim olarak kabul edilmemeli ve suyu çıkarmak için abdominal manevralar yapılmamalıdır zira bu zaman kaybına yol açacaktır.

Solunum yetmezliği – şokun tanımlanması

Solunum hızı

Solunum sesleri

Bilinç düzeyi

Deri ve ağız mukozasının rengi

Solunum yetmezliği, yetersiz oksijenizasyon ile kendini gösteren klinik bir durumudur.

Solunum yetmezliğine neden olan durumlar:

Akciğerlerden

Göğüs kafesinden

Solunum merkezinden  kaynaklanabilir.

Solunum sıkıntısı bulgularına ek olarak

Bilinç düzeyinde azalma,

Kas tonusunda azalma

Merkezi siyanoz varlığı

“SOLUNUM YETMEZLİĞİ” ne işaret eder.

Kalp hızı

Kan basıncı

Sistemik dolaşım

Nabız

Deri

Bilinç

İdrar debisi

Şok

Şok, dokuların yetersiz dolaşımı nedeniyle, hücre yaşamı ve işlevi için gerekli maddeler ve oksijenin yeterince sağlanamadığı klinik bir durumdur.

Nedene göre;

Hipovolemik (En sık, dolaşan sıvı hacmi yetersiz, kanama – dehidratasyon)

Kardiyojenik (Kalp kası işlev bozukluğu, damar içi hacim yeterli)

Dağılımsal  (Dolaşan kan hacminin uygunsuz dağılımı, yüksek kalp debisi)

Fizyolojik duruma göre:

Kompanze (Yetersiz doku dolaşımı, yaşamsal ihtiyaçlar karşılanaması, tansiyon normal)

Dekompanze (Tansiyon düşük)

Havayolunun açılması ve solunum sağlanması

Solunum sistemi ile ilgili sorunlar çocuklarda

Sık görülür

Kalp durmasının en önemli nedenidir

Solunumla ilgili sorunlar

Üst veya alt hava yolu tıkanıklığı,

Alveollerde gaz değişiminin bozulması,

Akciğer kan akımı bozuklukları,

Solunumun merkezindeki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkabilir

Solunum işlevi   à Nabız oksimetrisi

à Soluk sonu CO₂ ölçümü

à Arteryel kan gazı

Erişkine göre farklılıklar

Hava yolu daha kısa ve dardır

Hafif bir ödem bile önemli sorunlar yaratabilir

Bebeklerde dil/alt çene oranı daha büyüktür

    Dil arkaya doğru kayabilir

Bebek ve küçük çocuklarda epiglottis               U şeklinde, uzun, dar ve yumuşaktır

    Epiglotun laringoskop ile kontrolü daha zordur.

Ses telleri çocuklarda daha aşağıda yerleşmiştir

    Tüpün özefagusa girme olasılığı daha yüksektir

Hava yolunun en dar kısmı çocuklarda krikoid kıkırdak, erişkinde ise glottis hizasındadır

Tüpün etrafından hava kaçağı olamamakta ve basınca bağlı hasar riski artmaktadır

Bebek ve küçük çocuklarda larinks huni şeklinde ve daha yüksek yerleşimlidir

Entübasyon sırasında düz laringoskop bıçağı kullanılmalıdır

Havayolunun açılması

Başa pozisyon verilmesi

Aspirasyon

Orofaringeal kanül yerleştirilmesi

Nazofaringeal kanül yerleştirilmesi

Laringeal maske yerleştirilmesi

Trakeal entübasyon

Trakeostomi

Başa pozisyon verilmesi

Aspirasyon

Hava yolu açıklığının sağlanması için kan veya çeşitli salgıların aspire edilmesi gerekebilir.

Aspirasyon 80 – 120 mmHg gücündeki bir negatif basınç ile uygulanmalıdır.

Vagal uyarı ile bradikardi gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Orofaringeal kanül

Kanül kavsi dili kavrayacak şekilde dil arkasına kadar uzanır ve dilin geriye düşmesini önler.

Hipofarinksin, farinks arka duvarına yapışmasına engel olur

Sadece bilinci kapalı hastalarda kullanılmalıdır.

Uygun boyda kanül seçilmelidir:

Ağız köşesi – alt çene köşesi

Kanülü yerleştirirken, dil basacağı ile dil aşağı doğru bastırılmalıdır.

Nazofaringeal kanül

Burun ile farinks arasındaki mesafenin açık  kalmasını sağlar.

Bilinci açık ve kapalı olan hastalarda kullanılabilir.

Kısaltılmış bir trakeal tüp de nazofaringeal kanül yerine kullanılabilir.

Kanülün boyu burun ucundan tragusa kadar olmalıdır.

Balon maske ile solutma

Şeffaf olan maskeler tercih edilmelidir,

Maske çocuğun ağzını ve burnunu içine almalı,

Burun kökü ile alt çene ucu arasına oturmalı,

Gözlere bası yapmamalıdır.

Boyun travması yoksa baş geri itilmelidir,

Uygun bir maske, ağız ve burunu içine alacak şekilde yüze yerleştirilmelidir,

Bir elin baş ve işaret parmakları C şekline getirilip maske sıkıca kavranmalı ve yüze yapıştırılmalıdır,

3., 4. ve 5. parmaklar ise E şekline getirilerek çene altına yerleştirilmelidir,

Alt çene öne ve yukarıya doğru kaldırılarak dilin farinks arka duvarını kapatması engellenmelidir

Laringeal maske

Bilinci kapalı hastalarda laringoskop kullanmadan hava yolunun açılmasını sağlar,

Bir tüp ve tüpün ucunda maske şeklinde bir balondan ibarettir,

Laringeal maske açıklığı dile dönük olarak, orofarinksten hipofarinkse doğru işaret parmağı yardımıyla itilir,

Balon şişirilerek hipofarinksin kapanması sağlanır,

Böylece maskenin açık tarafı glottik açıklığa doğru yerleşmiş olur.

Trakeal entübasyon

ENDİKASYONLAR

Solunum merkezinin baskılandığı durumlar,

Hava yolunun işlevsel veya anatomik olarak tıkalı olması,

Solunum iş yükünün artmasından kaynaklanan nedenlerle solunum yetmezliğinin ortaya çıkması,

Yeterli gaz değişimini sağlayabilmek için yüksek solutma basıncının gerekmesi olarak sayılabilir.

Steril, tek kullanımlık ve şeffaf olmalı,

Üzerinde santimetre işaretleri, ses telleri seviye işareti bulunmalı,

Uç kısmında daralma olmamalı,

Çocuklarda genellikle kafsız tüpler kullanılmakla birlikte yenidoğan hariç her yaşta kaflı tüpler güvenle uygulanabilir.

Laringoskop

Sap kısmı

Uç kısmı (bıçak)

Düz veya eğri olabilir

Küçük çocuklarda düz bıçak tercih edilmelidir

Pil

Lamba

Baş ve boyun travması olmayan çocuklar için en uygun pozisyon, boynun hafifçe önde ve başın ekstansiyonda olmasıdır (çiçek koklama pozisyonu)

Laringoskop daima sol elde tutulmalıdır

Laringoskop bıçağı ağza orta hattan sokulmalı ve dilin köküne kadar ilerletilmelidir

Epiglottis görünür hale geldikten sonra laringoskop bıçağının ucu vallekülaya oturtulmalıdır

Epiglot hafifçe yukarı doğru kaldırılarak ses tellerinin görünmesi sağlanmalıdır.

Trakeal tüp sağ el ile, çocuğun ağzının sağ köşesinden içeriye, ses tellerinin arasından trakeaya yerleştirilir.

Tüp kafsız ise ses telleri seviye işaretine kadar, kaflı ise kaf ses tellerini geçene kadar ilerletilmelidir.

Entübasyon girişimi 30 saniyeden uzun olmamalıdır.

Entübasyon doğrulama

Göğüs hareketleri simetrik ve yeterli

Tüp içinde buhar oluşması,

Solunum seslerinin eşit olması

Solunum seslerinin mide üzerinde duyulmaması,

Kanın oksijen satürasyonunun artması, hastanın renginin pembeleşmesi,

Solukla atılan CO2’in ölçülmesi.

Laringoskopi

Akciğer grafisi

Entübe bir çocuğun durumu aniden bozuluyorsa

Tüp yerinden çıkmış olabilir,

Obstrüksiyon gelişmiş olabilir,

Pnömotoraks gelişmiş olabilir,

Aletlerle ilgili sorunlar olabilir,

Çeşitli nedenler (kafa içine kanama ve/veya basınç artışı, kalp durması vb).

Krikotirotomi / trakeostomi

Endikasyonları

Yabancı cisim,

Enfeksiyon,

Laringeal kırık,

Ciddi yüz travması nedeniyle hava yolunun tam olarak tıkanması.

Şok ve kardiyak arrest tedavisi

Hipovolemik şok

İzotonik kristalloid sıvılar (%0.9 NaCl, ringer laktat)

Etkili, ucuz, kullanıma hazır, allerjen değil, en ideal

20 mL/kg à 5 – 20 dk à gerekirse 1 saat içinde 2 – 3 kez

Kan ve kan ürünleri (travmaya bağlı hipovolemik şok)

Kristalloid sıvıya rağmen yeterli dolaşım yoksa à 10 mL/kg

Kolloid sıvılar (etkili hacim genişliği, allerjik olabilir, akciğer ödemi yapabilir)

(Olumsuz etkileri nedeniyle genellikle tercih edilmez)

Glukoz içeren sıvılar

(Hipoglisemi dışında kullanılmaz)

Damar üzerine etkili ilaçlar

Vazopressörler: Sistemik ve akciğer damar direncini arttırırlar.

Vazodilatörler: Sistemik ve akciğer damar basıncını düşürürler

İnotroplar: Kalbin kasılma gücünü ve kalp hızını arttırırlar.

İnodilatörler: Kalbin kasılma gücünü arttırırken ard yükü azaltırlar.

Dopamin

Düşük dozlarda

Dopaminerjik reseptörleri uyarır ve damarlarda gevşeme yaparak;

Böbrek, bağırsak, kalp, beyin kan akımında artışa neden olur.

Yüksek dozlarda

İnotrop ve vazopressör etki gösterir.

Beta-adrenerjik reseptörleri doğrudan, norepinefrin salınımını dolaylı yoldan uyararak kalbin kasılma gücünü arttırır.

Sistemik damar direncini arttırarak arteriyel basıncı yükseltir.

DOZ: 2 – 20 μg/kg/dk’dır.

Başlangıç dozunu takiben idrar debisi, sistemik dolaşım ve kan basıncı izlemlerine göre sonraki dozlar ayarlanır.

0.5 – 2 μg/kg/dk: Bağırsak ve böbrek kan akımını arttırır.

5 – 20 μg/kg/dk: Vazopressör ve inotrop etki gösterir.

20 μg/kg/dk’nın üzeri: Şiddetli vazokonstriksiyona sebep olabilir.

Dobutamin

Özellikle kalp kası işlevindeki yetersizliğe ikincil gelişen düşük kalp debisi tedavisinde kullanılır.

Dobutamin, beta – 1 adrenerjik reseptörlere seçici etkili, inotrop bir katekolamindir.

Kalp debisini artırır, akciğerlerdeki kapiller basınç ve sistemik damar direncini bir miktar düşürür.

DOZ: 2 – 20 μg/kg/dk’dır.

İlacın infüzyon hızı alınan cevaba göre ayarlanmalıdır.

Taşikardi, taşiaritmi, ektopik atımlara neden olabilir.

Güvenli bir damar yolundan verilmelidir.

NaHCO3 ile birlikte verilmemelidir

Adrenalin

Sistemik dolaşım yetersizliği ve kalbin kasılma gücünde yetersizlik varsa kullanılabilir.

Vazopressör ve inotrop etkilidir.

Kan basıncında düşüklük ya da hemodinamik bozukluklara neden olan bradikardi tedavisinde kullanılır.

Doz: 0.05 – 1 μg/kg/dk ’dır.

Doz, kalp hızı, kan basıncı ve sistemik dolaşım izlemlerine göre her beş dakikada bir yeniden ayarlanmalıdır.

Güvenli bir damar yolundan verilmelidir.

NaHCO3 ile birlikte verilmemelidir.

Noradrenalin

Kuvvetli vazokonstrüksiyon etkisi nedeniyle genel olarak sıvı tedavisine rağmen düşük sistemik durumlarda tercih edilir.

Güçlü bir inotropik ilaçtır

DOZ: 0.1 – μg/kg/dk ’dır.

Farmakokinetik özellikleri hastadan hastaya çok büyük değişkenlik gösterir

İnfüzyonlara düşük doz başlanır ve cevaba göre doz ayarlanır

Sodyum nitroprussid

Akciğer ödemi ve kalp yetmezliğinde

Kalbin ard yükünü azaltmanın yanısıra venlerde genişleme yaparak, venöz kapasitenin artmasını ve kalbin ön yükünün de azalmasını sağlar.

Sıvı açığı olan hastalarda, ciddi hipotansiyon gelişme riski nedeniyle verilmesi önerilmez.

DOZ: 0.1 – 1  μg/kg/dk ’dır.

İhtiyaca göre 8 μg/kg/dk’ya kadar çıkarılabilir.

İlaç, uygun dozda dekstroz içeren sıvı içinde hazırlandıktan sonra, şişenin alüminyum sargı ya da benzeri bir cisimle örtülerek ve beraberinde özel serum seti kullanılarak güneş ışığından korunması sağlanmalıdır.

SOLUNUMUN ETKİN OLDUĞUNDAN
EMİN OL !!!

Kardiyak arrest

Kardiyak arrest; kalbin mekanik işlevinin durduğu klinik bir durumdur.

Uyarılara yanıtsızlık,

Apne,

Merkezi nabız yokluğu ile karakterizedir.

 

 

Yeniden canlandırma sırasında kullanılan  ilaçlarının verilme yolları:

Çevresel yada merkezi venöz yol (İV),

Kemik içi yol (Kİ),

Trakeal yol,

 

(Pnömotoraks, aritmi, koroner arter yırtılması  ve kalp tamponadı riski nedeniyle kalp içi enjeksiyon ÖNERİLMEZ).

Adrenalin

Alfa – adrenerjik uyarı ile vazokonstriksiyon yapar

Aortik diastolik basıncı ve koroner dolaşım basıncını artırarak kalp masajı sırasında kalbe daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağlar.

Kendiliğinden olan kalp kasılmalarını uyarır

Kalp hızını artırır

Kalbin kasılma gücünü artırır

Kan basıncını artırır

Ventriküler fibrilasyonu büyük dalgalı hale getirerek, defibrilasyonun başarı şansını yükseltir

DOZ:

 

0.01 mg/kg İV ya da Kİ

(1:10.000’lik çözeltiden 0.1 mL/kg),

0.1  mg/kg trakeal yoldan

(1:1.000’lik çözeltiden 0.1 mL/kg)

Kardiyak arrest devam ettiği sürece doz her 3 – 5  dakikada bir tekrarlanır.

1:10.000’lik çözelti hazırlanması:

1/1 Adrenalin ampül (1 mg)

1 mL adrenalin+9 mL SF

½ Adrenalin ampül (0.5 mg)

1 mL adrenalin+4 mL SF

¼ Adrenalin ampül (0.25 mg)

1 mL adrenalin+1.5 mL SF

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 

Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir, çünkü ilacın damar dışına kaçması sonucu  bölgesel iskemiye bağlı doku hasarı ve ülserler ortaya çıkabilir.

Alkalen sıvılar içinde etkisini yitireceğinden sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır.

Sodyum bikarbonat

Yeniden canlandırma uygulamalarının uzaması durumunda verilir.

Ayrıca; ciddi metabolik asidoz, hiperkalemi ve hipermagnezemi durumunda da kullanılır.

Trakeal yoldan verilmemelidir.

Güvenli bir damar yolundan verilmelidir.

Katekolaminler ve kalsiyumla ile birlikte verilmemelidir.

DOZ:

1 mEq/kg İV/Kİ

(%8.4’lük NaHCO3: 1mL/kg).

 

Daha sonraki uygulamalara kan gazı   ölçümleriyle karar verilir.

Kan gazı ölçümü yapılamıyorsa her 10 dakikada bir 0.5 – 1  mEq/kg sodyum bikarbonat verilmesi düşünülebilir.

Glikoz

Kardiyak arrest tedavisinde, ancak hipoglisemi saptandığında glukoz verilir.

DOZ: 0.5 – 1  gr/kg İV/Kİ

(5 – 10  mL/kg %10 dekstroz)

Kalsiyum

Hemodinamik bozukluğa neden olan hipokalsemi ve hiperkalemi tedavisinde kullanılır.

Ayrıca, hipermagnezemi ve kalsiyum kanallarını kapatan ilaçların doz aşımı tedavisinde de kullanılabilir.

Ritm bozuklukları

Bradikardi

Çocuklarda yavaş ritimlerin en sık nedeni hipoksidir.

Semptomatik bradikardisi olan hastalarda öncelikle havayolu açılmalı ve yeterli oksijenlenme sağlanmalıdır.

Yeterli oksijenlenmeye rağmen yavaş ritim devam ediyorsa ilaç tedavisi düşünülmelidir

Nedenleri

Hipoksi

Hipotermi

Kalp blokları

Kafa içi basınç artışı

İlaçlar/zehirlenmeler

Aşırı vagal uyarı

Taşikardi

Dar QRS’li (≤ 0.08 sn) taşikardi

Sinüs taşikardisi

SVT

Geniş QRS’li (>0.08 sn) taşikardi

VT

Sinüs taşikardisi

Sinüs düğümünden yaşa göre normalden fazla uyarı çıkmasıdır,

Genellikle diğer sorunlara ikincil gelişir, bu nedenle öncelikle altta yatan nedene yönelik tedavi yapılmalıdır,

Ateş, hipoksi, hipovolemi, metabolik bozukluklar, ilaçlar, zehirlenmeler, ağrı, huzursuzluk

Supraventriküler taşikardi

Genellikle ataklar halinde kendini gösterir,

Monitörde sıklıkla dar QRS izlenir,

Çoğu çocukta SVT başlangıçta iyi tolere edilir, ancak bazı çocuklarda dolaşım bozukluğuna yol açabilir.

Dolaşım iyi à Öncelikle vagal uyarı denenmelidir.

Bebeklerde yüze buz uygulaması

Çocuklarda, tek taraflı karotis masajı, valsalva manevrası, öğürme refleksinin uyarılması

İki kez vagal uyarı ile SVT düzelmezse adenozin uygulanır.

SVT devam ediyorsa çocuk kardiyoloğuna haber verilir (kardiyoversiyon ihtiyacı?).

Adenozin etkisini geçici AV blok oluşturarak gösterir,

Yarı ömrü çok kısa olduğundan etkisi saniyeler içerisinde gelişir ve kaybolur,

Hızlıca ve arkasından serum fizyolojik verilerek uygulanır.

0.1 mg/kg (en fazla 6 mg)

Dolaşım bozuk

Acil elektriksel kardiyoversion uygulanır.

Çocuğun damar yolu açık ve adenozin hazır ise adenozin tedavisi ilk seçenek olabilir. Ancak ilaç uygulaması elektriksel kardiyoversiyonu geciktirmemelidir.

Kardiyoversiyon işlemini geciktirmemek koşulu ile hazırlık sırasında vagal uyarılar da denenebilir.

Cihazın eş zamanlama (senkronize) düğmesi açık olmalıdır,

Elektriksel kardiyoversiyon ağrılı bir işlemdir ve mümkünse işlem öncesinde çocuğa sedasyon yapılmalıdır,

Eşzamanlı kardiyoversiyonda başlangıç dozu     0.5 – 1  J/kg ve tekrarlama dozu     2 J/kg dır.

Ventriküler taşikardi

QRS geniştir,

Ventrikül hızı düzenli ve ≥120/dk’dır,

P dalgası yok ya da düzensizdir,

T dalgası QRS’in ters yönündedir,

VT, çocukluk yaş grubunda nadir görülür. Genellikle altta yatan bir neden vardır,

Kalp  hastalıkları,

Akut hipoksi,

Asidoz,

Elektrolit dengesizliği

Zehirlenmeler

Geniş QRS’li taşikardi aksi kanıtlanana kadar VT gibi kabul edilmelidir.

Amiodaron

AV düğümde iletimi yavaşlatarak hem atrial hem ventriküler taşikardilerde kullanılır.

Hızlı verildiğinde hipotansiyon ve VF yapabileceği için yavaş verilmeli.

5 mg/kg (1 saatte)

En fazla 15 mg/kg/gün

Prokainamid

Hem atrial hem ventriküler taşikardi tedavisinde kullanılan sodyum kanal blokeri olup etrium ve ventriküllerin cevapsızlık süresini uzatır.

Hipotansiyon ve AV iletinin engellenmesi gibi yan etkilerden dolayı yavaş uygulanmalı

15 mg/kg (30 – 60 dk)

Nabızsız arrest

Nabızsız arrest durumunda çocukta dolaşım bulgusu saptanmaz.

Bu grupta;

 

Ventriküler fibrilasyon (VF),

Nabızsız ventriküler taşikardi (VT),

Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) bulunur.

Bunların sonucunda Asistoli  gelişebilir.

Kalp durması ani gelişmişse;  asistoliden çok VF ve nabızsız VT düşünülmelidir.

VF ve nabızsız VT’de acil defibrilasyon ve ilaç tedavisi uygulanır.

Defibrilasyon için hazırlıklar tamamlanana kadar YCU sürdürülmelidir

VF, nabızsız VT

Ventriküllerin düzensiz kasılmaları sonucu yeterli atım hacmi oluşamaz,

VF ve nabızsız VT’de ACİLEN defibrilasyon uygulanır.

Lidokain

Sodyum kanallarını kapatır.

Kalbin kendiliğinden kasılmasını azaltır ve ventrüler aritmileri baskılar.

Nabızsız VT’de kullanılır

Yükleme dozu 1 mg/kg (en fazla 100 mg)

İnfüzyon 20 – 50 μg/kg/dk

Resüsitasyonun önceki basamakları
etkin uygulandı mı?

Solunum desteği etkin ve yeterli miydi?

Defibrilasyon

Defibrilasyon üç şekilde sonuçlanabilir:

VF/VT durarak kalbin normal ritmi geri döner

VF/VT durur ancak ritim geri dönmez (asistoli)

VF/VT durmaz ve bu ritim asistoliye kadar ilerler

Nabızsız elektriksel aktivite

Elektriksel uyarı olmasına rağmen nabzın alınamamasıdır.

Genellikle geniş QRS’li yavaş atımlar vardır.

Kalp kasılmaları çok zayıftır. Erken tanınması hayat kurtarıcı olabilir.

Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır.

Altta yatan neden tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir.

Asistoli

Asistolide hiç elektriksel uyarı yoktur. EKG’de düz bir çizgi mevcuttur.

Çocukta nabız, kendiliğinden solunum ve uyarılara cevap yoktur.

Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır.

Altta yatan neden tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir.

Defibrilasyon etkili olmadığından yapılmamalıdır.

Yenidoğanda KPR

Bebek doğar doğmaz yapılması gereken işlemler iki grupta toplanabilir

1-) Başlangıç basamakları

  1. Bebeği ısıtıcı altına koy
  2. Amniyon sıvısında mekonyum varsa ve bebek baskılanmış ise trakeal aspirasyon
  3. Baş hafif ekstansiyonda olacak şekilde pozisyon ver
  4. Gerekiyorsa önce ağzı sonra burnu aspire et (en fazla 100 mmHg)
  5. Bebeği iyice kurula ve ıslak havluları uzaklaştır
  6. Başa yeniden pozisyon ver

2-) Değerlendirme

Solunum

Kalp hızı (6 sn)

Renk

Pozitif basınçlı ventilasyon

Apne ya da iç çekme tarzında solunum

Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması

İnatçı siyanoz

Maske ve balonlar (200 – 750 mL) uygun boyutta olmalı

Uygun hacimle

Uygun basınçta

Uygun hızda

Kalp masajı

İşlemlerin sonlandırılması

KAH 60 atım/dakika ve üzerinde ise:

Göğüs kompresyonu sonlandırılır

KAH 100 atım/dakika üzerinde ve spontan solunum da var ise:

Pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır

Entübasyon

Mekonyumlu deprese bebek

Göğüs kompresyonu

Etkisiz PBV  (Yetersiz yanıt, yetersiz göğüs hareketi)

Uzun sürecek PBV

Adrenalin verme gereksinimi

Yanıt yoksa

Solunum yolu malformasyonları

Pnömotoraks

Diafragma hernisi

Konjenital kalp hastalığı

Kurtarılan bir çocuk yaşatılan bin umuttur

Teşekkürler

Bir Cevap Yazın