Peptik Ülser

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Erkeklerde 40

Kadınlarda 50-60 yaşlarında pik yapar

Duodenal ülser/gastrik ülser oranı: 3/1

Mide ülseri

Antrum

Küçük kurvatür

Duodenum ülseri

Bulbus

H2 reseptör blokerleri

Simetidin

Ranitidin

Famotidin

Nizatidin

Mide asit salınımını %50-55 inhibe ederler

Proton Pompa İnhibitörleri

Omeprozol

Lansoprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Rabeprazol..

Mide asit salınımını %50-95 inhibe ederler

Uzun süreli etkilidirler

Duodenal ülserde 2-4 hafta, gastrik ülserde 4-8 haftada yüksek oranda iyileşme sağlarlar

  1. Pylori eradikasyon tedavisi

 Maastricht 2-2000 Konsensus Raporu

Birinci basamak tedavi

PPI + Klaritromisin + Amoksisilin (veya Metranidazol)

  Ranitidin bizmut sitrat + Klaritromisin + Amoksisilin (veya Metranidazol)

  1. Pylori eradikasyon tedavisi

 Maastricht 2-2000 Konsensus Raporu

İkinci basamak tedavi:

 

PPI + Bizmut + Metranidazol + Tetrasiklin

 

ž

Bir Cevap Yazın