Pons Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

nPONS
nPons’un Komşuları
Üstte: mesencephalon (sulcus pontocruralis)
Altta: Medulla oblongata(sulcus bulbopontinus)
Arkada: IV. ventrikül ve cerebellum
Önde: a. basilaris ve cisterna pontis
nPonsun Dış Yapısı (Önden)
nSulcus bulbopontinus
(içinden Cr6, Cr7 ve Cr8 geçer)
nSulcus basilaris
(İçinden a. basilaris geçer)
nEminentia pyramidalis
nN. trigeminus
n
nPonsun Dış Yapısı (Arkadan)
Fossa rhomboidea
nSulcus medianus post.
nEminentia medialis
nColliculus facialis:
n. abducens’e ait çekirdek bulunur
nSulcus limitans
nLocus caeruleus (noradrenalin)
nArea vestibularis
Pedunculus cerebellaris sup.
Velum medullare sup. (ant.)
Pedunculus cerebellaris med.
nPonsun İç Yapısı
nÖn tarafa pars basilaris
nArka tarafa tegmentum pontis denir
nAradaki sınır corpus trapezoideum
nPonstaki kranial sinir nükleusları
  1. Trigeminus’a ait 4 nucleus vardır :
Nuc. motorius n. trigemini (motor)
Nuc. principalis nervi trigemini (duyu)
Nuc. mesencephalicus nervi trigemini (duyu)
Nuc. spinalis nervi trigemini (duyu)
Nuc. nervi abducentis (motor)
nPonstaki kranial sinir nükleusları
Nuc. motorius n. facialis
Nuc. salivatorius sup.
Nucleus vestibularis
Superior (Pons)
Lateral (pons)
Medial (Bulbus)
İnferior (Bulbus)
Nucleus cochlearis
Anterior
Posterior
nPonstaki kranial sinir nükleusları
Nucleus vestibularis
Superior (Pons)
Lateral (pons)
Medial (Bulbus)
İnferior (Bulbus)
Nucleus cochlearis
Anterior
Posterior
nPonstaki diğer yapılar
nNuclei pontis
nNuclei reticularis
nLemniscus medialis
nLocus caeruleus
nCorpus trapezoideum
nNuc. Olivaris superior
nNuclei pontis
nFibrae corticopontinae adı verilen aksonlar nuclei pontis’teki nöronlar ile sinaps yapar
nNuclei pontisteki nöronların aksonları fibrae pontis transversae adını alır ve cerebellumda sonlanır
nTractus tegmentlis centralis
Nuc. ruber’den başlayan ve nuc. olivaris inf.’a inen aksonlar ile
Ponstaki nuc. reticularis’ten başlayıp thalamusa çıkan aksonlar oluşturur
n
Pedunculus cerebellaris sup: Mesencephalon ile cerebellum
Pedunculus cerebellaris med: Pons ile Cerebellumu
Pedunculus cerebellaris inf: Bulbus ile cerebellumu bağlar
n

Bir Cevap Yazın