Pulmoner Dolaşım ve V-Q Oranı

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

lVENTİLASYON-PERFÜZYON ORANI
l
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.
                                    Kanunî Sultan Süleyman
lPulmoner dolaşım
lDüşük dirençli, düşük basınçlı
lHipoksik vazokonstrüksiyon
lVazokonstrüksiyonPAO2 < 70 mmHg’da başlar.
lMekanizma bilinmiyor.
lFaydasıKan akımı iyi ventile olan bölgelere gönderilir.
lNormal VA/Q
lAlveoler ventilasyon (VA) =  4.2 L/dk
lPerfüzyon (Q) =  5 L/dk
lVA/Q  =  0.8

VA        (Soluk hacmiAnatomik ölü boşluk) x Solunum hızı 
     Q                                 Q
lNormal Akciğerler
Yerçekiminin Etkisi
l
lÖlü boşluk – Şant
lAkciğerlerin üst bölgelerinde fizyolojik ölü boşluk.
lAlt bölgelerinde fizyolojik şant.
lTüberküloz
lPULMONER KAPİLLER DİNAMİK
lProblem
l22 yaşında erkek hasta. 3 gün önce başlayan ve son 12 saatte artan gögüs ağrısı (bıçak saplanır gibi) ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurur. Muayene sonrası akciğer grafisinde sağ total pnömotoraks saptanır. Lokal anestezi altında sağ tüp torakostomi (2. İCA’ın midklavikular çizgi ile kesiştiği noktaya) uygulanır. Bir saat sonrası kontrol grafisinde akciğerlerin ekspanse olduğu ve ek bir patolojik lezyon olmadığı gözlenir.
l
l6 saat içinde periferik oksijen saturasyonu %96’dan tedricen %60’lara düşer, ayrıca takipne, dispne ve taşikardi ortaya çıkar. Klinik tablonun değişmesi üzerine çekilen akciğer grafisinde, sağ üst lobda periferik ve homojen olmayan konsolide alan izlenir. Reekspansiyon pulmoner ödem tanısı konan olguda sıvı alımı kısıtlanır, diüretik ve oksijen desteğine başlanır. Arterio-venöz şantı azaltmak için sağ hemitoraks üste gelecek şekilde lateral dekübit pozisyonu verilir.
l
l
lÇözüm
lReekspansiyon pulmoner ödem uzun süreli (>72 saat) kollabe akciğerin açılmasında nadir görülen, ancak %21 oranında öldürücü seyreden bir komplikasyondur.
lÖdem, kollabe akciğerde surfaktan üretiminin azalması ve solunum (alveolekapiller) membranının hasarı sonucunda geçirgenliğin artışına bağlıdır. Geçirgenliğin artması ve hidrostatik basıncın artması ile interstisyel aralık ve alveole yüksek proteinli sıvı geçmektedir.
l
l
lSıvının kapiller membrandan interstisyel aralığa ya da zıt yönde geçişini belirleyen faktörler
lKapiller basınç
lPlazma kolloid osmotik basıncı
lİnterstisyel sıvı basıncı
lİnterstisyel sıvı kolloid osmotik basıncı
lStarling güçleri
l
lSistemik kılcal damarlarda FiltrasyonAbsorpsiyon
lNormal kapiller değişim
lFiltrasyon yaklaşık 20 L/gün.
lReabsorpsiyonyaklaşık 18 L/gün.
lFiltre edilen 2 L sıvı lenfatik damarlar aracılığıyla dolaşıma geri döner.
l
lPulmoner dolaşım
lSıvı değişimi – Starling eşitliği
Pc       7 mmHg
Pi  -8 mmHg
Pp   28 mmHg
P i     14 mmHg
lHafif bir net sıvı filtrasyonu vardır.
lPulmoner lenfatikler önemlidir.
lAlveoler ödem
lPulmoner kılcal damar hidrostatik basıncının artması.
lPlazma kolloid osmotik basıncının azalması.
lPulmoner kılcal damar geçirgenliğinin artması.
lLenfatik blokaj.
l
lFizyopatoloji
lHidrostatik basıncın artması (hemodinamik ödem).
lSolunum membranında geçirgenliğin artması (permeabilite ödemi – ARDS).
lOnkotik basıncın azalması.
l

Bir Cevap Yazın